Single carriageway

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Wide single carriageway)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De single carriageway is een wegtype in het Verenigd Koninkrijk dat bedoeld is voor alle typen verkeer. De single carriageway is er in drie typen, namelijk de ‘normal single carriageway’ (S2), de ‘wide single carriageway’ (WS2) en de 'wide single 2+1 carriageway' (WS2+1).

Ontwerprichtlijnen

Standaard is de maximumsnelheid op single carriageways vastgesteld op 60 mph / 96 km/h. Bijzonder is dat de ontwerpsnelheid afhankelijk is van de boogstralen in combinatie met de rechtstanden. Wanneer een boogstraal volgt op een lange rechtstand van meer dan 2 kilometer gaat men er bij het ontwerp vanuit dat de opgebouwde snelheid van een voertuig hoger ligt dan bij een boogstraal die volgt op een korte rechtstand. De ontwerpsnelheid dient in het eerste geval dan hoger te liggen. Gaandeweg een traject wisselt de ontwerpsnelheid dus constant, wat bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid.

Type Type-aanduiding Verwachte intensiteiten openingsjaar (mvt/etm) Maximale intensiteit (mvt/etm)
Single carriageway S2 <13.000 22.000 - 23.000
Wide single carriageway WS2 6.000 - 21.000 32.000 - 33.000
Wide single 2+1 carriageway WS2+1 <25.000 n/a

Normal single carriageway

De normal single carriageway bestaat uit twee varianten. De standaardbreedte is 7,30 meter, met twee rijstroken van 3,65 meter breed. Deze rijstrookbreedte is de standaard in Groot-Brittannië. Er bestaat ook een smallere normal single carriageway van 6,00 meter, met rijstroken van elk 3,00 meter breed. Voor de normal single carriageway geldt dat deze breedte bedoeld is voor wegen waar de te verwachte intensiteiten laag zijn.

Wide single carriageway

Naarmate er meer verkeer op een single carriageway verwacht wordt zal deze ook breder uitgevoerd worden. Dan spreken we over de wide single carriageway. Deze weg heeft een totale breedte van 10 meter en is verdeeld in twee rijstroken van ieder 5 meter breed.

Wide single 2+1 carriageway

Daarnaast kent Groot-Brittannië sinds kort ook de wide single 2+1 carriageway. Dit type weg is er gekomen om de reistijdbetrouwbaarheid op single carriageways met grote lengte te verbeteren. Elke rijstrook heeft een breedte van 3,50 meter, dat daarmee iets afwijkt van de Highways Agency-standaard van 3,65 meter. De WS2+1 is geschikt voor intensiteiten tot 25.000 voertuigen per dag (AADT) en kan een effectievere oplossing zijn dan andere single carriageway-vormen. Een WS2+1-weg is niet in alle gevallen toepasbaar, daarom dient van te voren onderzocht te worden wat de consequenties zijn voor tot implementatie overgegaan kan worden; zaken als het aantal (erf)aansluitingen, de vormgeving van kruispunten, de rijrichtingscheiding en de hellingshoek zijn van grote invloed op de toepasbaarheid.

In tegenstelling tot de S2 en WS2 wordt het op de WS2+1 aangeraden langzaam verkeer te weren door middel van het aanbieden van alternatieve routes, de aanleg van fietspaden, voetpaden of het aanleggen van een parallelweg. Vooral landbouwverkeer kan voor problemen zorgen op de enkelstrooksgedeelten.

Overzichtstabel single carriageways

Wegtype S2 WS2 WS2+1
Breedte rijbaan 6,00 meter / 7,30 meter 10,00 meter 11,50 meter
Maximumsnelheid 96 km/h / 60 mph 96 km/h / 60 mph 96 km/h / 60 mph
Ontwerpsnelheid 70 - 120 km/h 70 - 120 km/h 70 -120 km/h
Aansluitingen gelijkvloers gelijkvloers gelijkvloers, bij hoge uitzondering ongelijkvloerse aansluiting zonder weefvakken
Rijrichtingscheiding Overrijdbaar Overrijdbaar Overrijdbaar, bij ongelijkvloerse aansluiting bij voorkeur met fysieke rijrichtingscheiding
Aantal rijstroken 2x1 2x1 2+1
Veiligheidsvoorziening(en) pechhavens en/of semi-verharde berm pechhavens en/of semi-verharde berm pechhavens en/of semi-verharde berm
Markering volledig volledig volledig

Bronnen

  • Highways Agency. Design manual for roads and bridges. 2008
  • Highways Agency. Design manual for roads and bridges, part WS2+1 roads. Augustus 2008.