Zeelandbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zeelandbrug
Overspant Oosterschelde
Rijstroken 1x2
Totale lengte 5.022 meter
Hoofdoverspanning 52 x 95 meter
Hoogte brugdek 15 meter
Openstelling 15-12-1965
Verkeersintensiteit 12.200 mvt/etmaal
Locatie kaart
Een luchtfoto van de Zeelandbrug in 1989.

De Zeelandbrug is een brug in Nederland, onderdeel van de niet-autosnelweg en provinciale weg N256. De brug overspant de Oosterschelde en is met 5.022 meter lengte de langste brug van Nederland.

Kenmerken

De Zeelandbrug is een 5.022 meter lange betonnen kokerbrug. De brug bestaat uit grote prefab elementen. De brug bestaat uit een V-vormige fundering met daarom een zogenoemd hamerstuk, een cantilever constructie waar tussen de eigenlijke overspanningen zijn gemonteerd. Er zijn in totaal 52 overspanningen van 95 meter. Het brugdek ligt 15 meter boven de Oosterschelde. Het brugdek heeft twee rijstroken van de N256 en een fietspad. De maximumsnelheid op de brug bedraagt 80 km/h.

De Zeelandbrug is gelegen over de Oosterschelde, een zeearm van de Noordzee. Hij verbindt Goes met Zierikzee, specifieker de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. De brug telt 1x2 rijstroken en heeft een inhaalverbod. Het is niet de enige overspanning over de Oosterschelde, westelijker ligt de Oosterscheldekering, die feitelijk uit drie bruggen bestaat.

Geschiedenis

Vanaf 1912 was er een veerdienst tussen Zierikzee en Middelburg, die via Katscheveer voer. Katscheveer was de veerhaven nabij Goes. Met de bouw van de Zandkreekdam en een nieuwe N261 tussen Goes en Kats werd de veerdienst ingekort tot de haven van Kats, wat niet hetzelfde is als het Katscheveer. De Zandkreekdam tussen Noord- en Zuid-Beveland werd op 1 oktober 1960 voltooid,[1] waarna de N256 van Goes tot Kats op 4 oktober 1961 werd opengesteld,[2][3] waarmee beide eilanden ook aan de oostkant met elkaar verbonden waren.

Vrachtverkeer mocht geen gebruik maken van de Veerdienst Kats-Zierikzee en de veerdienst leverde een jaarlijks verlies op van enkele tonnen. Deze situatie heeft niet lang geduurd, want sinds 1954 was het plan voor de aanleg van de Zeelandbrug in gesprek. Na het openstellen van de weg over de Zandkreekdam kwam dit plan in een stroomversnelling en op 12 april 1962 werd door de provincie Zeeland tot de aanleg van de brug besloten,[4] die op 15 december 1965 in gebruik genomen werd.[5] De Zeelandbrug was indertijd de langste brug van Europa.

De brug heette oorspronkelijk de Oosterscheldebrug, maar in 1967 werd de naam Zeelandbrug vastgesteld.[6]

De Zeelandbrug is aangelegd door de provincie Zeeland en is dus geen rijksinfrastructuur. De Provincie wilde niet wachten totdat de dam in de Oosterschelde waarover een weg zou komen klaar was. Van een stormvloedkering die water doorlaat was toen nog geen sprake. In 1987 was de dam uiteindelijk klaar. De Zeelandbrug was toen al ruim twintig jaar in gebruik.[7]

De Zeelandbrug was destijds een tolbrug. In 1989 was de brug afbetaald, waarna tot 1 januari 1993 tol is geheven voor het onderhoud.[8] Na opheffen van tolinning nam het verkeer direct met 25% toe.[9]

De brug werd op 15 december 2015 aangewezen als een Rijksmonument.

Trajectcontrole

In 2005 is een trajectcontrole ingesteld, die in 2005 en 2010 echter buiten werking is gesteld. Sinds 23 maart 2011 is deze weer in werking.[10] Het systeem is vervolgens echter in begin 2015 weer buiten werking gesteld, tot er een nieuwe trajectcontrole is geïnstalleerd, die op 21 september 2020 geactiveerd werd.[11]

Toekomst

De Zeelandbrug bereikt naar verwachting in 2035 het einde van de technische levensduur. De brug zal dan 70 jaar oud zijn. In 2023-2024 zijn studies uitgevoerd naar de toekomstige vormgeving van de corridor en daarmee ook de brug.[12] De provincie Zeeland kan een vervanging echter niet zelf bekostigen en kijkt daarbij naar de Rijksoverheid, maar het Rijk vond dat het een provinciale aangelegenheid is.[13][14]

Verkeersintensiteiten

De aanleg van de Zeelandbrug in de jaren 1960.

In 2014 reden dagelijks gemiddeld 12.200 voertuigen over de Zeelandbrug.[15] De intensiteiten fluctueren op dag- en seizoensbasis. Zij variëren van 8.000 tot 21.000 voertuigen per dag.

Referenties

Bruggen, tunnels en dammen in Zeeland en Zuid-Holland-Zuid

BrouwersdamGrevelingendamHaringvlietbrugHaringvlietdamHellegatsdamKrammerbrugOesterdamOosterscheldekeringPhilipsdamSluiskiltunnelTholensebrugVeerse GatdamVlaketunnelWesterscheldetunnelZandkreekdamZeelandbrug