Zhengzhou

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zhengzhou (Chinees: 郑州, Zhèngzhōu), voluit Zhengzhou City (Chinees: 郑州市) is de hoofdstad en grootste stad van de provincie Henan in China. Zhengzhou ligt net ten zuiden van de Huang He (Gele Rivier) en telt 6,7 miljoen inwoners in de stad en 10,1 miljoen in de prefectuur (2020). Het is daarmee de 13e stad van China.

Inleiding

Zhengzhou is een grote stad in het noordwesten van de provincie Henan, min of meer aan de rand van het Oost-Chinese laagland. Naar het westen liggen lage bergen, naar het oosten zeer dichtbevolkt laagland. De stad ligt net ten zuiden van de Huang He (Yellow River, Gele Rivier), één van de belangrijkste rivieren van China. De stad ligt op circa 100 meter boven zeeniveau.

Zhengzhou is een prefectuur die ongeveer 120 kilometer van oost naar west meet. Dit omvat niet alleen de stedelijke kern, maar ook andere steden en dichtbevolkt platteland in de periferie. De prefectuur Zhengzhou komt daardoor niet overeen met de eigenlijke stad, die bestaat uit meerdere districten. Zhengzhou is opgedeeld in 6 stedelijke districten, 5 county-level steden en 1 reguliere county. De 6 stedelijke districten vormen de eigenlijke stad.

De eigenlijke stad bestaat uit een ouder westelijk deel en een nieuwer oostelijk deel, dat het Zhengdong New Area heet. Zhengzhou is een zeer snel groeiende stad. In 1985 was het stedelijke gebied ongeveer 13 bij 13 kilometer groot. Dit groeide relatief traag, rond 2000 was de stad nog niet heel veel groter, alhoewel rond de periferie bedrijventerreinen werden aangelegd. De stad begon na 2000 aan een enorme groeispurt en was in 2010 al 25 bij 35 kilometer groot. In de periode 2010-2020 begon de periferie van Zhengzhou sterk te verstedelijken, enorme flatwijken en bedrijventerreinen werden rond de stad gerealiseerd, zodat Zhengzhou in 2020 al 45 bij 70 kilometer groot was. Daarna begon het stedelijk gebied van Zhengzhou zich te verweven met dat van andere steden in de regio, zoals Kaifeng in het oosten, Xinzheng in het zuiden en Xingyang in het westen. Zhongmu County, oorspronkelijk een plattelandsgebied ten oosten van Zhengzhou, werd volgebouwd met bedrijventerreinen en flatwijken. Vanaf 2015 werd ook de sprong naar het noorden over de Huang He gemaakt met een nieuw district.

Wegennet

De 3rd Ring Road met de tunnel bij het HSL-station van Zhengzhou.

Zhengzhou is een belangrijk knooppunt in het Chinese wegennet, het ligt op de samenkomst van de Jinggang'ao Expressway (G4) en de Lianhuo Expressway (G30). De G4 voert noord-zuid van Beijing naar Guangzhou en de G30 voert oost-west van de oostkust naar de grens met Kazachstan. Beiden zijn belangrijke transportroutes en uitgebouwd met 2x4 rijstroken. De Ring Expressway (G3001) vormt samen met de G4 en G30 een volledige snelwegring rond Zhengzhou.

Zhengzhou is daarnaast een knooppunt van provinciale autosnelwegen, die naar steden in de regio verlopen. De stad heeft ook een eigen Airport Expressway (S1) naar de luchthaven. De nationale en provinciale expressways zijn vooral bedoeld voor doorgaand verkeer.

Het stedelijk verkeer wordt afgewikkeld door een netwerk van stadswegen, waarvan een aantal zijn uitgebouwd tot ongelijkvloerse stadsautowegen, feitelijk functionerend als autosnelwegen. Er zijn twee ongelijkvloerse stedelijke ringwegen, de 3rd Ring Road, die als 55 kilometer lange ringweg rond de stedelijke kern verloopt en de 4th Ring Road, die als 93 kilometer lange ringweg de buitenwijken ontsluit. Het centrum wordt ontsloten via zogenoemde elevated roads, dit zijn viaducten die boven stadswegen verlopen. De Longhai Expressway is een 27 kilometer lang viaduct dat oost-west door de stad verloopt en in het centrum de Jingguang Expressway kruist, dat een 25 kilometer lang viaduct is door de westelijke helft van de stad. Op de grens van het oudere westelijke deel van de stad en het nieuwe oostelijke deel verloopt Zhongzhou Avenue, de drukste en breedste weg van Zhengzhou die tot 2x6 rijstroken telt en bovendien frontage roads heeft. De Nongye Elevated Road vormt een oost-westroute door het noordwesten van de stad.

Omdat Zhengzhou niet direct aan een grote rivier ligt heeft de stad relatief weinig imposante bruggen. De belangrijkste bruggen liggen even ten noorden van de stad over de Huang He. In de stad zelf liggen vooral de elevated roads als lange viaducten boven stadswegen. De Nongye Elevated Road kent een redelijk grote tuibrug over de spoorcorridor. Zhengzhou heeft daarnaast een aantal tunnels, de langste liggen in de 3rd Ring Road en de Jingguang Expressway.

Geschiedenis

Zhengzhou is van oudsher een knooppunt in het Chinese wegennet, de oorspronkelijke primaire wegverbindingen waren de noord-zuid verlopende G107 en de oost-west verlopende G310. De eerste grote wegupgrade werd in de jaren '80 uitgevoerd, toen de G107 over een lengte van 30 kilometer buiten de stad werd omgelegd, met een toegang tot het Dongjiao Airport dat destijds ten oosten van de stad lag. Deze bypass was in 1989 voltooid.

In de jaren '90 werd gestart met vier grote projecten in en rond Zhengzhou. De nationale expressways Jinggang'ao Expressway (G4) en Lianhuo Expressway (G30) werden buiten Zhengzhou langs aangelegd voor doorgaand verkeer. Tevens werd de Airport Expressway (S1) aangelegd vanwege het verplaatsen van de luchthaven, Dongjiao Airport werd gesloten en ten zuidoosten van de stad werd het nieuwe Zhengzhou Xinzheng International Airport aangelegd. Daarnaast werd begonnen met een bypass van de G310 ten westen en zuiden van Zhengzhou. Deze wegenprojecten werden uitgevoerd in wat destijds nog plattelandsgebied was buiten de stad.

In 2002 startte de bouw van de Ring Expressway (G3001) die ten westen en zuiden van de stad verloopt en vooral bedoeld was voor doorgaand verkeer. Samen met de toen al geopende G4 en G30 vormde dit een volledige ringsnelweg van Zhengzhou, die in 2005 doorgaand te berijden was.

Nadat Dongjiao Airport verplaatst was naar ten zuidoosten van de stad werd besloten dat de oostzijde van Zhengzhou grootschalig uit te breiden. Als eerste werd de G107 omgelegd over een oostelijker route, de oude route werd daarna een stadsweg en werd Zhongzhou Avenue genoemd. Dit zou uitgroeien tot de belangrijkste stadsweg van Zhengzhou, aangezien het niet meer aan de rand van de stad lag, maar midden in de stad. In 2004 kwam de omlegging van de G107 gereed, daarna werden plannen ontwikkeld voor het Zhengdong New Area, dat een groot grid van stadswegen omvatte.

Zhengzhou groeide in die tijd dermate snel dat de stad volledig vastliep vanwege het gebrek aan ongelijkvloerse wegen in het stedelijk gebied zelf. Daardoor werd besloten om belangrijke stadswegen te voorzien van viaducten, die uitgroeiden tot stadsautowegen. De eerste ongelijkvloerse stadsweg was Zhengzhou Avenue, gevolgd door het westelijk deel van de 3rd Ring Road begin jaren 2000. In de periode 2010-2020 is het netwerk van stadsautowegen fors uitgebreid. In die periode is de Longhai Expressway aangelegd, die in 2015 voltooid werd, is de Jingguang Expressway aangelegd, die in 2016 voltooid werd, is de 3rd Ring Road volledig ongelijkvloers gemaakt, wat in 2018 voltooid was, is de Nongye Elevated Road aangelegd, die in 2019 werd voltooid en is de 4th Ring Road aangelegd, die in 2020 voltooid was.

Hiermee had Zhengzhou een netwerk van drie ongelijkvloerse ringwegen en een oost-west en noord-zuidroute die ongelijkvloers door de hele stad gingen.

Referenties


Expressways in Zhengzhou

National expressways

Jinggang'ao Expressway (G4) • Lianhuo Expressway (G30) • Ring Expressway (G3001)

Provincial expressways

Airport Expressway (S1) • Zhengmin Expressway (S82) • Zhengshaoluo Expressway (S85) • Zhengyun Expressway (S87) • Jixi Expressway (S89)

Urban expressways

3rd Ring Road4th Ring RoadJingguang ExpresswayLonghai ExpresswayNongye Elevated RoadZhongzhou Avenue