Hartelbrug

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Zoetwaterkanaalbrug)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hartelbrug &

Zoetwaterkanaalbrug

Overspant Hartelkanaal / Voedingskanaal
Rijstroken 2x2
Totale lengte ~585 meter
Hoofdoverspanning 31 meter
Hoogte brugdek 10,8 meter
Openstelling 31-10-1968
Verkeersintensiteit 55.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Hartelbrug en Zoetwaterkanaalbrug zijn een tweetal basculebrugen in Nederland, gelegen bij Spijkenisse. De overspanning met twee basculebruggen vormt één geheel en steekt het Hartelkanaal en het Voedingskanaal over. De totale overspanning is circa 585 meter.

Naamgeving

De naam Hartel in de namen van onder andere de brug, de kering en het kanaal is afkomstig van Hairt-Hille een woonterp die in dit gebied lag dat opdracht van de Heren van Putten is ingepolderd in het jaar 1353. De Zoetwaterkanaalbrug dankt zijn naam aan het Scheepvaart- en Voedingskanaal dat ook wel Zoetwaterkanaal wordt genoemd. Het Hartelkanaal dat in verbinding met de zee staat bevat brak water. Het Scheepvaart- en Voedingskanaal staat in verbinding met het Brielse Meer en bevat zoet water. Hoewel de overspanning over beide kanalen één doorlopende constructie is hebben de basculebruggen elk een eigen naam.

Kenmerken

Zowel de Hartelbrug als de Zoetwaterkanaalbrug zijn basculebruggen met twee beweegbare delen, over het Hartelkanaal en over het Voedingskanaal. Direct ten westen van de brug ligt de Hartelkering, die in geval van hoogwater het Hartelkanaal van de Oude Maas afsluit, zodat achterliggende gebieden niet kunnen overstromen. Aangezien het Voedingskanaal niet in open verbinding met zee staat heeft deze geen kering, via sluizen kan men de Oude Maas bereiken. Het Voedingskanaal vormt een verbinding tussen de Oude Maas en het Brielse Meer en heeft alleen een functie voor pleziervaart en zoetwatervoorziening, het Hartelkanaal wordt vooral door de beroepsvaart gebruikt. Over de Hartelbrug loopt de N218 met 2+2 rijstroken met middenafscheiding. Tevens loopt aan de westzijde een fietspad over een later toegevoegde brug. Direct ten noorden van de Hartelbrug ligt de aansluiting Spijkenisse van de A15. De brug heeft een totale overspanning van circa 585 meter en is 17 meter breed.

Geschiedenis

De Brielse Maas is tussen 1949 en 1951 afgedamd, dat afgerond werd met de opening van de sluizen bij Spijkenisse op 26 april 1951. Via deze sluizen had verkeer vanaf Spijkenisse toegang tot de Welplaat via de Plaatweg. Spijkenisse was destijds nog een onbeduidend dorp en de Europoort was nog niet ontwikkeld. Spijkenisse en westelijker gelegen gebieden zoals Brielle werden ontsloten via de Spijkenisserbrug over de Oude Maas. Het deel langs Spijkenisse heette destijds het al het Hartelkanaal en stond nog niet in open verbinding met zee. Midden tot eind jaren '60 is het Hartelkanaal drastisch verbreed en is de Brielse Maas omgelegd via een nieuw kanaal ten zuiden van het Hartelkanaal. Tevens zijn toen de sluizen met de Oude Maas vervangen door een nieuwe sluis ter hoogte van de nieuwe Hartelbrug. De Hartelbrug werd in 1968 opengesteld, oorspronkelijk met fietspaden aan beide zijden van de brug. Ter plekke was toen de Hartelsluis, en de brugoverspanning was 31 meter. Het zuidelijke deel, wat nu naast de Hartelkering ligt, was een brug over een weiland. Het Hartelkanaal is midden jaren '80 verbreed, waardoor de Hartelbrug een stuk langer over het water liep, waarmee de hoofdoverspanning is verplaatst van 31 meter over de oude sluizen naar ruim 100 meter over het breedste deel van het Hartelkanaal. De sluis is toen verwijderd en wordt sindsdien gebruikt als de hoofdtoevoerroute voor scheepvaart over het Hartelkanaal dat niet onder de Hartelbrug doorpast. Tussen 1991 en 1997 is de Hartelkering aangelegd, en sinds 1997 staat het Hartelkanaal in open verbinding met zee. Op 26 oktober 2011 opende een parallelle brug voor fietsverkeer voor het verkeer.

De Hartelbrug is daarna omgebouwd van 2+1 naar 2x2 rijstroken. Hierbij is het voormalige fietspad benut. De werkzaamheden voor de verbreding van de N218 naar 2x2 rijstroken zijn in 2012 uitgevoerd, sinds 14 mei 2012 beschikt het verkeer over 2x2 rijstroken.[1]

Als onderdeel van de verbreding van de A15 en de bouw van de nieuwe Botlekbrug is er vanaf de Hartelbrug vlak voor afrit 16 een nieuwe aftakking richting de Botlekbrug in de vorm van een aanbrug aangelegd. Op dat punt telt de Hartelbrug kortstondig 3 rijstroken richting de A15, waarvan 2 rijstroken over de nieuwe aanbrug richting de Botlekbrug gaan en 1 rijstrook naar het kruispunt van afrit 16. Zo blijft de mogelijkheid bestaan voor het verkeer vanaf de N218 uit Spijkenisse te kiezen voor zowel de Botlekbrug als de Botlektunnel. De aanbrug zelf maakt onderdeel uit van een pergola-constructie waarin verkeer vanaf de A15 richting de Botlekbrug wordt gekruist. De aanbrug is grotendeels gebouwd in 2014 gebouwd en is in september dat jaar op de bestaande brug aangesloten.[2]

In 2024 is groot onderhoud aan de verbinding uitgevoerd, waarbij de val van beide basculebruggen is vervangen, evenals het bewegingswerk en de besturing van de bruggen.

Verkeersintensiteiten

Van de Hartelbrug maken zo'n 55.000 voertuigen per dag gebruik.

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelRottemerentunnel

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel