A27 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA027.svg
300px
A27
Begin Breda
Einde Almere
Lengte 109 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Sint Annabosch NLA058.svg → Tilburg

Afslagsymbool.svg 15 Breda

Afslagsymbool.svg 16 Breda-Noord 30px

Afslagsymbool.svg 17 Oosterhout-Zuid 30px

Afslagsymbool.svg 18 Oosterhout-Oost

Afslagsymbool.svg 19 Oosterhout 30px

Knooppuntsymbool.svg Hooipolder NLA059.svg → Waalwijk / Rotterdam

Afslagsymbool.svg 20 Geertruidenberg

Brug.svg Keizersveersebrug ~Bergsche Maas~

Afslagsymbool.svg 21 Hank 30px

Afslagsymbool.svg 22 Nieuwendijk 30px

Afslagsymbool.svg 23 Werkendam

Brug.svg Merwedebrug

Afslagsymbool.svg 24 Industrie Avelingen

Knooppuntsymbool.svg Gorinchem NLA015.svg → Rotterdam / Nijmegen

Afslagsymbool.svg 25 Noordeloos 30px

Afslagsymbool.svg 26 Lexmond

Knooppuntsymbool.svg Everdingen NLA002.svg → Amsterdam / 's-Hertogenbosch

Afslagsymbool.svg 27 Hagestein

Brug.svg Lekbrug Hagestein

Afslagsymbool.svg 28 Nieuwegein

Brug.svg ~Amsterdam-Rijnkanaal~

Afslagsymbool.svg 29 Houten

Knooppuntsymbool.svg Lunetten NLA012.svg → Den Haag / Arnhem

Knooppuntsymbool.svg Rijnsweerd NLA028.svg → Utrecht / Amersfoort

Afslagsymbool.svg 30 Utrecht-Veemarkt

Afslagsymbool.svg 31 Maarsen 30px

Afslagsymbool.svg 32 Bilthoven 30px

Afslagsymbool.svg 33 Hilversum

Knooppuntsymbool.svg Eemnes NLA001.svg → Amsterdam / Amersfoort

Afslagsymbool.svg 34 Eemnes

Afslagsymbool.svg 35 Huizen

Brug.svg Stichtsebrug ~Gooimeer/Eemmeer~

Afslagsymbool.svg 36 Nijkerk 30px

Afslagsymbool.svg 37 Almere-Hout 30px

Knooppuntsymbool.svg Almere NLA006.svg → Amsterdam / Lelystad

De Rijksweg 27, beter bekend als A27 is een autosnelweg in Nederland. De snelweg vormt een noord-zuidroute door het midden van het land en loopt vanaf Breda via Utrecht naar Almere en is 109 kilometer lang.

Routebeschrijving

Noord-Brabant

De A27 begint officieel aan het knooppunt Sint Annabosch, aan de A58 van Eindhoven naar Vlissingen. Maar de A27 wordt al aangegeven vanaf Knooppunt Galder, aan de A16 die van Rotterdam naar Antwerpen loopt. Daar wordt de A27 dubbelgenummerd met de A58. De 'A27'/A58 telt dan 2x2 rijstroken en loopt ten zuiden van Breda langs naar het oosten. Bij het knooppunt Sint Annabosch begint de A27 naar het noorden en loopt de A58 verder richting Tilburg en Eindhoven in het oosten. De A27 is onderdeel van de ruit om Breda, en loopt langs de oostzijde van de stad met 2x2 rijstroken naar het noorden. Tevens bedient de snelweg hier de stad Oosterhout. Bij het knooppunt Hooipolder kruist men de A59, de snelweg vanaf Zierikzee richting Den Bosch. Bij Geertruidenberg steekt de snelweg dan de rivier de Maas over, en loopt dan door een poldergebied tussen de Maas en Waal. Bij Werkendam volgt de Merwedebrug over de Boven Merwede, tevens de grens met Zuid-Holland.

Zuid-Holland

De A27 loopt door het uiterste oosten van de provincie Zuid-Holland, en bedient hier de stad Gorinchem, waar men bij het knooppunt Gorinchem de A15 kruist, de snelweg vanaf Rotterdam richting Nijmegen. De snelweg telt hier doorlopend 2x2 rijstroken en is doorgaans erg druk.

Utrecht

Voor Vianen volgt de grens met Utrecht, en bij het knooppunt Everdingen kruist men de A2, de snelweg vanaf Amsterdam richting Eindhoven. Men steekt dan de rivier de Lek over, waarna de A27 de voorstad Houten bedient. De A27 loopt ten oosten van de agglomeratie Utrecht langs, en steekt bij Houten het Amsterdam-Rijnkanaal over. Bij het knooppunt Lunetten kruist men de A12, de snelweg vanaf Den Haag naar Arnhem. Hierna loopt de A27 langs de oostzijde van Utrecht en telt kortstondig 2x4 rijstroken tot het knooppunt Rijnsweerd, waar de A28 naar het oosten afslaat, richting Amersfoort en Zwolle. Hierna telt de A27 2x3 rijstroken tot aan de ring Utrecht-Noord, waarna 2x2 rijstroken verder lopen naar Hilversum.

De snelweg loopt hierna een stukje door de provincie Noord-Holland, en komt langs de oostkant van Hilversum, over de Utrechtse Heuvelrug. Hierna volgt het knooppunt Eemnes, dat weer in de provincie Utrecht ligt. Men kruist hier de A1, de snelweg vanaf Amsterdam richting Amersfoort en Hengelo. Vlak voor het Gooimeer loopt de snelweg nog een kort stukje door de provincie Noord-Holland.

Flevoland

Via de Stichtsebrug steekt de 2x2 snelweg het Gooimeer over, en komt dan in de uitgestrekte polders van Flevoland. De snelweg loopt hier ten oosten van Almere langs, en buigt naar het noordwesten af, om dan bij het knooppunt Almere uit te monden op de A6, de snelweg vanaf Amsterdam richting Lelystad en Emmeloord.

Geschiedenis

De vroege geschiedenis van de A27 valt uiteen in twee trajecten: Vianen - Breda en de vroegere rijksweg 22 Utrecht Laagraven - Hilversum. Beide delen waren al voor de Tweede Wereldoorlog gepland en in uitvoering. Beperkten zich de werkzaamheden op de originele rijksweg 27 destijds vooral in de aanleg van de brug bij Keizersveer, de aanleg van de oostelijke randweg om Utrecht kreeg aan het einde van de jaren 30 als complete nieuwbouw vorm en werd in 1942 opengesteld tussen rijksweg 12 en "de Berekuil".

In de jaren 50 werden voorbereidingen gedaan voor de verdere uitbouw van Vianen - Breda tot autosnelweg. In 1961 was het wegvak Lexmond - verkeersplein Gorinchem - Merwedebrug - Keizersveer als autosnelweg aangelegd. Midden jaren 60 volgde het gedeelte naar Breda als autosnelweg. Voor wat betreft het noordelijk deel gebeurde er weinig, behalve dat midden jaren 60 de Waterlinieweg werd uitgebouwd tot autosnelweg.

Met het 1200 kilometerplan en later het Rijkswegenplan 1968 werd het oude plan van rijksweg 22 naar Hilversum geïntegreerd in de A27, en bovendien doorgetrokken naar zuidelijk Flevoland. Bij Utrecht zou een nieuwe oostelijke tangent onderdeel worden van de A27, ter vervanging van de oude rijksweg 22, de Waterlinieweg. Tussen Lexmond en de oostrand van Utrecht zou bovendien een nieuwe oeververbinding over de Lek worden aangelegd. Vanaf eind jaren 60 werd gewerkt aan het gehele stuk tussen Hilversum en Lexmond. Het gedeelte tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd kwam in de periode 1971-1974 in dienst, het gedeelte tussen knooppunt Lunetten en Lexmond in 1980.

Amelisweerd

Het gedeelte van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd was gepland door het landgoed Amelisweerd. De aanleg van dit stuk weg zou uitmonden in de sterke opkomst van de milieulobby tegen de wegenaanleg. In 1971 stuitte een Delftse bouwkundestudent op de inmiddels vergevorderde plannen, waarin het landgoed Amelisweerd werd doorsneden. De “werkgroep Amelisweerd” werd opgericht. De actiegroep bestond voor een aanzienlijk deel uit studenten, met een grote verbintenis met de pas opgerichte vakgroep Milieukunde van de Universiteit van Utrecht. Door het verzet van de actiegroep bepaalde de gemeenteraad van Utrecht dat het tracé van de weg gewijzigd moest worden, en niet langer dwars door het landgoed mocht lopen. In 1975 werd een nieuw plan gepresenteerd voor de A27 bij Amelisweerd: de snelweg zou 80 meter westelijker, verdiept en met 2x4 rijstroken worden aangelegd, waardoor Amelisweerd vrijwel niet meer zou worden doorsneden. Dit plan werd bestreden tot aan de Raad van State aan toe. De gemeente Utrecht verleende echter vergunningen waardoor de aanleg in kleine etappes kon plaatsvinden. Rijkswaterstaat kon daardoor alvast beginnen met de bouw van de viaducten van de spoorlijnen Utrecht - Arnhem en Utrecht - 's-Hertogenbosch over het tracé. In oktober 1978 bracht een demonstratie ongeveer 3000 mensen op de been tegen de aanleg. In 1981 werd overgegaan tot een bezetting van het bos van Amelisweerd. Op televisie en in kranten werd Amelisweerd breed uitgemeten. De besluitvorming ging hierdoor traag, en uiteindelijk moest de Tweede Kamer in 1982 over het project beslissen. Bij de stemming bleken 71 kamerleden voor aanleg te zijn 69 tegen. Op vrijdag 24 september 1982 werden ondanks een verschansing van actievoerders in Amelisweerd 465 bomen in één dag gerooid. Overigens niet nadat in Amelisweerd door ongeveer 600 ME’ers is ingegrepen tegen de actievoerders. Er vielen tijdens schermutselingen 8 gewonden onder de actievoerders. Het tracé werd in zeer korte tijd vrij gemaakt en de voltooiing van de A27 kon voortgaan. De A27 bij Amelisweerd is uiteindelijk op 29 oktober 1986 opengesteld voor het verkeer. Het was echter een Phyrrus-overwinning, want maatschappelijk gezien werd in de media inmiddels de toon over verkeer, vervoer en milieu nog scherper gevoerd. Het gevolg was dat in het SVV-II milieu een veel prominentere plek kreeg, en er door Europa gesteunde MER-regelgeving kwam.

Naar het nieuwe land

Het gedeelte van Eemnes naar Almere is in drie etappes gebouwd. Allereerst het wegvak van Eemnes naar Huizen, dat in 1977 gereed kwam. In 1983 kwam de Stichtsebrug enkelbaans gereed, waarmee de toen nog N27 geheten aldaar aansloot op de N305. In de jaren 90 werd de verdere aanleg hervat, en in 1999 kon het gedeelte tussen Huizen en knooppunt Almere, inclusief tweede Stichtsebrug, als autosnelweg worden opengesteld.

Openstellingsgeschiedenis

Van Naar Lengte Opening[1] opmerking
Knooppuntsymbool.svg Gorinchem Noordeloos 6 km 07-07-1960
Noordeoos Lexmond 8 km 15-03-1961
Nieuwendijk Gorinchem 8 km 15-03-1961
Oosterhout-Zuid Oosterhout 3 km 15-03-1961
Hank Nieuwendijk 4 km 28-07-1961
Gorinchem Knooppuntsymbool.svg Gorinchem 1 km 28-07-1961
Breda Oosterhout-Zuid 6 km 04-03-1963
Oosterhout Geertruidenberg 8 km 07-03-1967
Geertruidenberg Hank 3 km 06-12-1968
Utrecht-Noord Maartensdijk 5 km 21-09-1971
Knooppuntsymbool.svg Sint Annabosch Breda 4 km 14-12-1971 opengesteld als A58
Maartensdijk Hilversum 5 km 21-06-1972
Veemarkt Maarsen 2 km 21-12-1972
Hilversum Knooppuntsymbool.svg Eemnes 5 km 14-12-1973
Knooppuntsymbool.svg Rijnsweerd Veemarkt 1 km 20-12-1974
Knooppuntsymbool.svg Eemnes Eemnes 2 km 14-11-1977
Lexmond Knooppuntsymbool.svg Everdingen 6 km ??-??-1981
Knooppuntsymbool.svg Everdingen Knooppuntsymbool.svg Lunetten 9 km 24-06-1981
Eemnes Huizen 4 km 29-11-1983
Knooppuntsymbool.svg Lunetten Knooppuntsymbool.svg Rijnsweerd 4 km 29-10-1986
Knooppuntsymbool.svg Galder Knooppuntsymbool.svg Sint Annabosch 7 km ??-??-1989
Huizen Knooppuntsymbool.svg Almere 14 km 13-12-1999

Toekomst

Hooipolder - Lunetten

De A27 is tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Lunetten ernstig overbelast, met verkeersintensiteiten tussen 80.000 en 110.000 op 2x2 rijstroken. Hierom moet dit stuk aangepakt worden, waarbij er een aantal varianten zijn. In 2011 moet de minister beslissen over het voorgenomen alternatief, waarbij de werkzaamheden in 2013 moeten beginnen en in 2018 afgerond moeten zijn.

  • Alternatief A: 2x3 rijstroken tussen Hooipolder en Lunetten, plus een parallele 80 km/uur GOW.
  • Alternatief B: 2x4 rijstroken tussen Lunetten en Everdingen, 2x3 rijstroken tussen Everdingen en tankstation Scheiwijk, 2x4 rijstroken tot Werkendam en 2x3 rijstroken tot Hooipolder.
  • Alternatief C: 4x2 rijstroken tussen Lunetten en Everdingen, 2x3 rijstroken tot tankstation Scheiwijk, 4x2 rijstroken tot Werkendam en 2x3 rijstroken tot Hooipolder.
  • Alternatief D: Een viaduct met één rijstrook per richting boven de bestaande snelweg. Een dubbeldekstunnel onder de Merwede.

Voordat knooppunt Hooipolder wordt verbouwd tot klaverblad, worden er in 2011 enkele kleine verbeteringen aangebracht. Deze vinden vooral plaats op de A59, maar hebben ook hun effect op de A27.

Everdingen - Lunetten

Als korte-termijnmaatregel wordt tussen Everdingen en Hagestein een weefstrook aangelegd, een spitsstrook verder naar Houten en een dubbele weefstrook op de huidige spitsstrook tussen Houten en Lunetten. In 2005 is hiervoor de startnotitie gepubliceerd, waarbij begin 2010 het ontwerp-wegaanpassingsbesluit ter visie ligt. Op 22 december 2010 is het wegaanpassingsbesluit gepubliceerd, waarna de de extra rijstroken op 16 februari 2011 opengesteld zijn.[2][3][4]

Lunetten - Rijnsweerd

De A27 is behalve een onderdeel van de ring Utrecht ook een vitale schakel voor het doorgaande verkeer vanaf de A12 naar de A28, hiertussen zit slechts 3 kilometer A27, dat 196.000 mvt/etmaal telt op 2x2 rijstroken plus twee weefstroken, 8 in totaal. Richting noorden moet tussen Lunetten en Rijnsweerd een twee extra rijstroken komen. Daarna zullen er 6 rijstroken richting noorden beschikbaar zijn. In 2006 is hiervoor de startnotitie ter inzage gelegd, en begin 2010 volgde het ontwerp-tracébesluit. Vanaf 8 maart 2011 lag het tracébesluit ter inzage. Eind 2011 moeten de extra rijstroken opengesteld worden.

Tussen 2015 en 2020 moet dit deel van de A27 verder verbreed worden naar 2x7 rijstroken. Hiervoor is € 1,25 miljard beschikbaar, in combinatie met het ongelijkvloers maken van de N230.[5]

Rijnsweerd - Eemnes

In het kader van de A1-A27 is in 2008 een startnotitie gepubliceerd om de filevorming op de A27 en A1 aan te pakken. Spitsstroken en de aanpak van het onderliggend wegennet zijn afgevallen als alternatieven, waardoor alleen volwaardige verbredingen overblijven. Het verbreden naar 2x3 rijstroken kan relatief goedkoop, omdat de meeste kunstwerken hiervoor niet hoeven worden aangepast. Het verbreden naar 2x4 rijstroken is op de langere termijn echter een betere oplossing, maar is ook duurder. In het OTB is gekozen voor een verbreding naar 2x3 rijstroken met een ruimtereservering voor 2x4 rijstroken of een OV-strook. De aansluiting Hilversum wordt verkleind en vervangen door een haarlemmermeeraansluiting. Vanaf 12 november 2010 ligt het ontwerp-tracébesluit ter inzage, waarna in 2011 het tracébesluit moet volgen. In 2011 wordt dit onherroepelijk en kunnen de werkzaamheden beginnen.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Sint Annabosch Werkendam 120 km.svg
Werkendam Knooppuntsymbool.svg Gorinchem 100 km.svg
Knooppuntsymbool.svg Gorinchem Knooppuntsymbool.svg Everdingen 120 km.svg
Knooppuntsymbool.svg Everdingen Knooppuntsymbool.svg Lunetten 100 km.svg Bij open plusstrook richting Gorinchem 80 km.svg
Knooppuntsymbool.svg Lunetten Maarsen 100 km.svg
Maarsen Knooppuntsymbool.svg Almere 120 km.svg

Verkeersintensiteiten

A27 ter hoogte van Bavel.

De intensiteiten gelden ná de betreffende aansluiting.

Locatie 2006
Knooppuntsymbool.svg Sint Annabosch 59.000
Breda 66.000
Breda-Noord 75.000
Oosterhout-Zuid 73.000
Oosterhout-Oost 73.000
Oosterhout 74.000
Knooppuntsymbool.svg Hooipolder 82.000
Geertruidenberg 84.000
Hank 84.000
Nieuwendijk 83.000
Werkendam 95.000
Industrieterrein Avelingen 78.000
Knooppuntsymbool.svg Gorinchem 80.000
Noordelooos 83.000
Lexmond 87.000
Knooppuntsymbool.svg Everdingen 94.000
Hagestein 96.000
Nieuwegein 112.000
Houten 115.000
Knooppuntsymbool.svg Lunetten 194.000
Knooppuntsymbool.svg Rijnsweerd 131.000
Utrecht-Veemarkt 125.000
Maarsen 107.000
Bilthoven 91.000
Hilversum 95.000
Knooppuntsymbool.svg Eemnes 79.000
Eemnes 77.000
Huizen 63.000
Almere-Stad 41.000
Almeerderhout 41.000

Congestie

De A27 is over bijna de volle lengte ernstig overbelast. De filevorming is het sterkst tussen Werkendam en Hilversum in beide richtingen, maar ook bij Breda is het druk. De intensiteiten liggen regelmatig ver boven de nominale waarde voor 2x2 rijstroken. Het is niet ongebruikelijk dat de files richting Utrecht 20 kilometer of langer zijn, maar regelmatig zijn ze in twee of drie delen gebroken, wat de filelengte enigszins verdoezelt.

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken
Knooppuntsymbool.svg Almere Knooppuntsymbool.svg Eemnes 2x2
Knooppuntsymbool.svg Eemnes Afslagsymbool.svg Hilversum 3+2
Afslagsymbool.svg Hilversum Afslagsymbool.svg Maarsen 2x2
Afslagsymbool.svg Maarsen Knooppuntsymbool.svg Rijnsweerd 2x3
Knooppuntsymbool.svg Rijnsweerd Knooppuntsymbool.svg Lunetten 2x4
Knooppuntsymbool.svg Lunetten Afslagsymbool.svg Houten 3+4
Afslagsymbool.svg Houten Knooppuntsymbool.svg Everdingen 2x2 (Bij drukte 2x3)
Knooppuntsymbool.svg Everdingen Afslagsymbool.svg Noordeloos 2x2
Afslagsymbool.svg Noordeloos Knooppuntsymbool.svg Gorinchem 2x2 (Bij drukte 2+3)
Knooppuntsymbool.svg Gorinchem Knooppuntsymbool.svg Sint-Annabosch 2x2

Externe links

Referenties

Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg