A37 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA037.svg
Wiki 037.png
A37
Begin Hoogeveen
Einde Zwartemeer (grens Duitsland)
Lengte 42 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Hoogeveen NLA028.svg NLN048.svg

Afslagsymbool.svg 1 Hoogeveen-Oost NLN852.svg

Afslagsymbool.svg 2 Nieuwlande

Afslagsymbool.svg 3 Oosterhesselen NLN854.svg

Knooppuntsymbool.svg Holsloot NLN034.svg

Afslagsymbool.svg 4 Veenoord NLN376.svg

Afslagsymbool.svg 5 Schoonebeek NLN853.svg

Afslagsymbool.svg 6 Klazienaveen NLN862.svg

Afslagsymbool.svg 7 Zwartemeer NLN379.svg

Flag of Germany.svg Duitse grens

De A37 is een autosnelweg in de provincie Drenthe. De weg wordt beheerd door Rijkswaterstaat en staat over de gehele lengte administratief bekend als rijksweg 37. De weg loopt van knooppunt Hoogeveen naar de Duitse grens bij Zwartemeer. De weg is in totaal 42 km lang en loopt west - oost. Over de gehele lengte is de maximumsnelheid 120 km/u. De A37 maakt in zijn geheel onderdeel uit van de Europaweg E233.

Routebeschrijving

Hoogeveen - Holsloot

De A37 begint in knooppunt Hoogeveen bij hectometerpaal 0,0. Vanuit het westen loopt de A28 in het knooppunt naadloos over in de A37. Dit knooppunt is uitgevoerd als een versimpeld klaverblad, dus zonder rangeerbanen. Naast de A28 en A37 takt ook de N48 aan op dit knooppunt. Zo'n kilometer na het knooppunt wordt de voormalige aansluiting Alteveer gepasseerd, waar de Alteveerstraat met een viaduct de A37 oversteekt. Hierna loopt de weg een stuk parallel aan de Hoogeveense Vaart.

Na knooppunt Hoogeveen is Hoogeveen-Oost de eerste aansluiting, waar de A37 over de Mr. Cramerweg heen gaat; ook bekend als de N852. De aansluiting is vormgegeven als kwartklaverblad in het noordwestelijk kwadrant en een Haarlemmermeeraansluiting aan de zuidzijde. Verderop gaan achtereenvolgens de Riegshoogtendijk bij Hollandscheveld en de Meerboomweg bij Nieuweroord over de A37 heen.

De volgende aansluiting is Nieuwlande, die is vormgegeven als halfklaverblad in de westelijke kwadranten, waarbij de kruisende Johannes Poststraat over de autosnelweg heen gaat. Daarna volgen de verzorgingsplaatsen Groote Veldblokken aan de zuidbaan en Zwinderscheveld aan de noordbaan, beide uitgerust met tankstations. Dan steekt de A37 het Kanaal Coevorden - Zwinderen met de langszijgelegen Burgemeester Legroweg over. Vervolgens gaat de Nijlandsweg onder de autosnelweg door, evenals het Loodiep even verderop.

Nabij Wachtum volgt de aansluiting Oosterhesselen, vormgegeven als Haarlemmermeeraansluiting. De A37 gaat aldaar over de N854 heen, die richting het noorden de naam Oosterhesselerweg draagt en richting het zuiden Burgemeester Fonteinstraat. Na een flauwe bocht naar rechts volgt de kruising van de Noordenveldseweg, die onder de A37 door leidt. Daarna volgt er weer een flauwe bocht naar links en vervolgens weer naar rechts, waarbij het Drostendiep wordt overgestoken. Meteen hierna wordt knooppunt Holsloot bereikt, die eveneens als een versimpeld klaverblad is vormgegeven. Op dit knooppunt kruist de autosnelweg A37 de autoweg N34, waarbij de N34 bovenlangs gaat.

Holsloot - Duitsland

Nog in knooppunt Holsloot, ten oosten van het centrale kunstwerk, gaat de Eldijk over de A37 en twee verbindingsbogen van het knooppunt heen. Na een flauwe bocht naar links steekt de autosnelweg de Verlengde Hoogeveense Vaart bij Holsloot over met de langszijgelegen Trekkenweg en Schoolstraat. Dan gaat de weg door naar de afrit Veenoord, waar de A37 over de N376 heen gaat, die ter plekke de naam Boerdijk draagt. De aansluiting is uitgevoerd als een halfklaverblad in de westelijke kwadranten. Vlak na deze aansluiting steekt de A37 de spoorlijn Emmen - Zwolle over met de daarnaast liggende wegen Verlengde Wilhelmsweg en Erfscheidenweg.

Nadat nog de waterloop Marchienewijk gekruisd wordt, komt de afrit Schoonebeek in beeld. Deze Haarlemmermeeraansluiting verbindt de A37 met de N853, die ter plekke de straatnaam Dikkewijk heeft, waarbij de A37 over de N853 heen gaat. Nabij deze aansluiting is ook Hotel Emmen van een bekende landelijke hotelketen gevestigd. Verderop wordt na een flauwe bocht naar links ter hoogte van Erica de Ericasestraat gekruisd. De A37 ligt ter plekke verdiept in een open tunnelbak.

Na enige kilometers steekt de A37 de Bladderswijk over, met de gelijknamige wegen die dit kanaal flankeren. Kort daarna leidt de autosnelweg over de weg Bellstraat/Koriander, ten noorden van Klazienaveen. Daarna volgt de afrit Klazienaveen, waar de N862 op de autosnelweg aansluit met een Haarlemmermeeraansluiting; de A37 gaat over de N862 heen.

Na deze aansluiting wordt nog de straat Vastenow gekruisd met een viaduct, en even verderop bevindt zich nog een tunneltje voor fietsers en voetgangers. Meteen daarna dient zich enkel aan de zuidbaan de parkeerplaats Oosterveen aan, de laatste parkeerplaats van de A37 voor de grensovergang. Deze parkeerplaats is toegespitst op vrachtwagens. Meteen na deze parkeerplaats gaat de J. Kuntzelstraat over de A37 heen met een viaduct.

Net voor de aansluiting Zwartemeer gaat het beekje de Runde via een reeëntunnel onder de A37 door; de reeëntunnel en de Runde maken deel uit van een ecologische verbindingszone. De aansluiting is geconfigureerd als een halfklaverblad in de westelijke kwadranten, waarbij de autosnelweg over de N379 heen gaat, ter plekke met de naam Zuidervaart. Verderop bij de grensovergang loopt de Nederlandse A37 naadloos over in de Duitse B402, die op haar beurt verderop weer aansluiting geeft op de Emslandlinie A31.

Geschiedenis

De gehele N37, de autoweg die pas vanaf de jaren '90 werd omgebouwd tot de autosnelweg A37, is oorspronkelijk geheel onder gezag van de provincie Drenthe gepland en aangelegd door de Provinciale Waterstaat. Pas in latere jaren is deze autoweg in beheer van het Rijk gekomen. Vandaar dat de onderstaande paragrafen per wegbeheerder en dus chronologisch geordend zijn.

De provinciale jaren

Hoogeveen - Holsloot

Begin jaren '50 ontstonden binnen de provincie Drenthe de eerste plannen voor de aanleg van provinciale wegen, die speciaal bedoeld waren voor het toenemende autoverkeer. In de eerste helft van die jaren werden enkele bestaande wegen dan ook grondig gereconstrueerd. Het bleek dat zo'n ingrijpende reconstructie zeer hinderlijk was voor het verkeer en behoorlijk veel geld kostte. Volgens nieuwere prognoses zou het verkeer zeer snel gaan toenemen in de komende jaren. Om dit verkeer te kunnen faciliteren, zouden op den duur dubbelbaans wegen nodig zijn. Het reconstrueren van bestaande wegen voor autoverkeer was vaak al passen en meten, laat staan als daar ook nog ruimte voor een tweede rijbaan bij gereserveerd moest worden.

Gecombineerd met getreuzel en onzekerheid van rijkswege omtrent de verbetering en aanleg van betere rijkswegen in Drenthe, deed dit de provincie Drenthe besluiten zelf het heft in handen te nemen en uit de provinciale middelen autowegen aan te leggen over nieuwe tracés. Dit mondde in 1956 uit op een plan ter aanleg van een drietal provinciale autowegen: de P13 Assen - Eursinge - Hoogeveen - Overijssel, de P14 Eursinge - Meppel, de P16 Hoogeveen - Holsloot en de verbindingsweg P16a van de P14 bij Ruinen naar de P16 bij Hoogeveen.

In 1960 werden deze plannen alweer herzien. Het tracé van de P14 zorgde voor problemen bij de aansluiting op de rijksweg 31 bij Meppel, waardoor het tracé moest worden herzien. Ook het tracé van de P16 moest worden veranderd vanwege een inmiddels ontworpen kanaalomlegging bij Hoogeveen. Daarnaast werd in 1959 een nieuwe weg voorgesteld van Meppel naar Twente via de Witte Paal. Aldus werden de tracés van de P14 en P16 gewijzigd, werden de P15 Meppel - Eemten - Hoogeveen en P22 Eemten - Linde - Overijssel aan het plan toegevoegd. P16a werd geschrapt omdat P15 deze functie zou overnemen.

Eveneens in 1960 startte de aanleg van de P16. In 1962 waren al grote delen van deze autoweg gereed, maar het zou vanwege de tracéwijziging bij Hoogeveen nog tot 12 januari 1966 duren eer de gehele autoweg van Hoogeveen naar de rijksweg 34 bij Holsloot geopend kon worden. De autoweg was geheel gelijkvloers, behalve het gedeelte ten zuiden van Hoogeveen. De aansluiting Hoogeveen-Oost werd uitgevoerd als Haarlemmermeeraansluting. De P16 werd bij Hoogeveen met P13 verbonden middels een halfklaverblad in de noordelijke kwadranten.

Holsloot - Duitsland

Halverwege de jaren '60 ontstonden plannen om de P16 vanaf Holsloot door te trekken naar de Duitse grens. Werd het tracé eerst nog gericht op de grensovergang bij Nieuw-Schoonebeek (zie ook de pagina over de N863), niet veel later bleek dat de Duitsers ter hoogte van Zwartemeer een nieuwe weg aan het aanleggen waren. Deze weg van Meppen naar de Nederlandse grens zou zo worden aangelegd, dat uitbreiding in een later stadium goed mogelijk was.

Hierop werden de plannen aangepast en werden twee tracés uitgestippeld. Eén ten noorden van de Verlengde Hoogeveense Vaart en één ten zuiden van dit kanaal. Het zuidelijke tracé werd uiteindelijk geschrapt, omdat deze diverse dorpen aan de Verlengde Hoogeveense Vaart en het tuinbouwgebied bij Erica zou doorsnijden. Tevens zou er in Klazienaveen een doorbraak nodig zijn om een goede verbinding tussen Emmen en deze autoweg tot stand te brengen. Aldus werd in 1969 gekozen voor de aanleg van het noordelijke tracé van de inmiddels S13 geheten autowegverbinding.

Het gedeelte Holsloot - Duitsland werd in tegenstelling tot het gedeelte Hoogeveen - Holsloot geheel ongelijkvloers aangelegd. Tussen Holsloot en Nieuw-Amsterdam en tussen Klazienaveen en de Duitse grens werd aan de noordzijde een strook grond vrijgehouden voor een tweede rijbaan; ook werden de kunstwerken aangepast op een tweede rijbaan. Bij het wegvak Nieuw-Amsterdam - Klazienaveen was dit echter niet het geval.

De nieuwe autoweg werd in delen geopend. Het gedeelte van Klazienaveen tot aan de rijksgrens werd op 30 augustus 1974 opengesteld, zodat er via de autoweg P19 Emmen - Klazienaveen een goede autowegverbinding tussen Emmen en Duitsland werd gecreëerd. Op 26 oktober 1978 volgde het wegvak Holsloot - Dikkewijk. Het sluitstuk Dikkewijk - Klazienaveen vergde meer tijd en was door het ontbreken van ruimtereservering voor de tweede rijbaan ook kariger aangelegd. Op 7 december 1984 was het dan toch eindelijk zover: 15 jaar na het besluit tot aanleg was er nu eindelijk een ononderbroken autoweg tussen Holsloot en Duitsland.

In beheer van het Rijk

Overdracht

Per 1 januari 1985 vond er een wegenruil plaats. De S13 was in het Rijkswegenplan 1984 opgenomen als rijksweg 37 en het Rijk was voornemens om alle wegen op het Rijkswegenplan ook zelf in beheer te hebben. De S13 werd samen met de S12a uitgeruild met rijksweg 371, de weg langs de Drentse Hoofdvaart. Voortaan was de autoweg Hoogeveen - Holsloot - Duitsland dus rijksweg 37, waarbij het gedeelte Holsloot - Duitsland ook reeds als N37 genummerd was.

Als onderdeel van de ruil zou de Provinciale Waterstaat een aantal gelijkvloerse kruisingen in het gedeelte Hoogeveen - Holsloot opheffen door de aanleg van viaducten. Medio tachtiger jaren werd dit werk uitgevoerd, ook nadat de weg al naar het Rijk was overgedragen. Een aantal gelijkvloerse oversteken werd opgeheven of vervangen door een viaduct; gelijkvloerse aansluitingen wachtte eveneens sluiting of een viaduct. De aansluitingen die gehandhaafd bleven, werden alle uitgevoerd als kwadrantaansluiting.

Snelwegplannen

Hoewel de P16, later S13 en nog later N37 was aangelegd met het oog op latere uitbouw tot autosnelweg, kwam pas halverwege de jaren '80 de eerste serieuze aanzet voor een baanverdubbeling. Het bedrijfsleven en regionale overheid in Drenthe startte een lobby bij de rijksoverheid om de weg dubbelbaans te krijgen. Dat ging aanvankelijk moeizaam, maar begin jaren '90 kwam er meer schot in de zaak. Er kwam een akkoord dat de N37 verdubbeld zou worden, mits de provincie, de gemeenten en het bedrijfsleven gezamenlijk 10% van het benodigde bedrag van 190 miljoen gulden bijeen zouden brengen. Op 20 april 1994 werd het tracébesluit tot de ombouw van de N37 genomen.

De voornaamste motieven voor de ombouw tot autosnelweg waren economische, wat ook is af te leiden uit het initiatief voor de verdubbeling uit het bedrijfsleven en regionale overheden. Het motto voor de verdubbeling werd dan ook 'Werken aan meer banen', waarbij 'banen' zowel rijbanen als arbeidsplaatsen kunnen betekenen. Daarnaast was de verkeersveiligheid op de weg niet je van het. De N37 relatief druk bereden door internationaal vrachtverkeer. Aangezien de enkelbaans N37 een maximumsnelheid had van 100 km/u, maar vrachtverkeer niet harder dan 80 km/u mag, werden er veel gevaarlijke inhaalmanoeuvres gemaakt, soms met fatale frontale aanrijdingen tot gevolg.

Door de verdubbeling een Europees project te maken, zouden extra financiële middelen worden aangeboord om de financiering rond te krijgen. Daarnaast werd de route E233 per 25 januari 1995 verplaatst van Oldenzaal - Lingen - Haselünne naar Hoogeveen - Meppen - Haselünne, om vanwege dit Europese belang een extra argument te hebben voor de aanleg. Datzelfde jaar startte ook de ombouw van de eerste kilometers ten zuiden van Hoogeveen. In 1997 werd de aansluiting Alteveer definitief gesloten en in 1998 kwam het wegvak Hoogeveen - Hoogeveen-Oost gereed.

Eind 1998 werd begonnen met de ombouw van het gedeelte Hoogeveen-Oost - Holsloot. Bijna een jaar eerder dan voorzien werd dit wegvak op 14 november 2000 geopend, wat meteen het startschot was voor de ombouw van de aansluiting met de N34. Op 28 november 2002 werd dan het klaverblad Holsloot opengesteld. Toen stokte de voorspoedige aanleg.

Oorspronkelijk zou de A37 van Holsloot naar de Duitse grens in 2005 opgeleverd moeten worden. Vanwege geldgebrek werd dit echter zo'n drie jaar later en was het niet meer zeker dat de N37 een autosnelweg zou worden. Het alternatief was een dubbelbaans autoweg zonder vluchtstroken. Toch ging in februari 2006 de aanleg van de A37 als volwaardige autosnelweg van start. Hoewel op 31 oktober 2007 beide rijbanen van de A37 al volledig waren opengesteld voor het verkeer, vond de officiële openingsceremonie pas plaats op 21 januari 2008.

Toekomst

De A37 is geheel voltooid. Er zijn geen plannen ter uitbreiding of aanpassing van de weg.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Hoogeveen Duitse grens 120 km.svg

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [32205] KP Hoogeveen - Hoogeveen-Oost
 • 2 [23210] Hoogeveen-Oost - Nieuwlande
 • 3 [23215] Nieuwlande - Oosterhesselen
 • 4 [24215] Oosterhesselen - KP Holsloot
 • 5 [24220] KP Holsloot - Veenoord
 • 6 [25225] Veenoord - Nieuw-Amsterdam
 • 7 [25230] Nieuw-Amsterdam - Klazienaveen
 • 8 [25240] Klazienaveen - Zwartemeer
 • 9 [25245] Zwartemeer - rijksgrens
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 21.141 15.654 14.066 13.471 9.235 9.003 5.391 6.296 6.124
2001 21.838 16.252 14.677 14.126 9.732 9.534 5.699 6.707 6.528
2002 24.722 18.395 16.611 15.985 11.012 10.787 9.200 7.277 5.400
2003 25.847 19.764 18.010 19.187 11.124 10.827 9.274 7.655 5.476
2004 27.954 20.849 18.980 20.220 11.700 9.818 6.952 8.361 5.680
2005 29.028 21.579 19.726 21.006 12.249 10.262 7.321 9.071 5.937
2006 30.842 23.143 21.404 22.697 12.987 10.810 7.737 9.646 6.132

Bron: INWEVA, Rijkswaterstaat

Wetenswaardigheden

 • Hectometerbordje 0,0 in knooppunt Hoogeveen staat in tegenstelling tot de meeste hectometerbordjes langs autosnelwegen in de middenberm van de A37. Het bordje is enkel vanaf de noordelijke rijbaan richting Zwolle te lezen en staat bijna onder het aanwezige portaal.
 • Ter hoogte van Veenoord en Nieuw-Amsterdam lagen twee proefvakken met oprolbaar asfalt, beter bekend onder de naam rollpave. De twee wegvakken waren in verschillende seizoenen aangelegd, om zo de invloed van de weersomstandigheden beter in beeld te kunnen brengen.
 • Tussen Hoogeveen en Holsloot heeft de A37 een opvallend brede middenberm. Zo breed, dat er zelfs geen middengeleider aanwezig is. De reden hiervan is onbekend.
 • Bij knooppunt Hoogeveen, komende vanaf de N48, ontbreekt het wegnummer A37 op de bewegwijzering. Het wegnummer E233 staat echter wel aangegeven.
 • Vanaf de A37 ontbreken de nummers N854 en N376 op de bewegwijzering, terwijl deze wegnummers op het onderliggend wegennet wel worden aangegeven. De N852 is niet meer in provinciaal beheer en wordt nergens meer met nummer aangegeven.

Externe links

Bronnen


 • A37, levensader van Drenthe, 2008
 • A37-magazine, 2007
 • ing. G.A.M. v.d. Muyzenberg, Van karrespoor tot autoweg (in: Drenthe in de kaart gekeken - Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen), uitgeverij Boom, Meppel 1976
 • Structuurschema van belangrijke verkeersverbindingen in de provincie Drenthe 1967
Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979