A5 (Nederland): verschil tussen versies

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 19: Regel 19:
 
{{exit}} 3 {{aanleg}} Amsterdam-Westpoort  
 
{{exit}} 3 {{aanleg}} Amsterdam-Westpoort  
  
{{knooppunt|Coenplein}}-zuid {{aanleg}} {{NL A|8}} {{NL A|10}} → Zaanstad - Leeuwarden
+
{{knooppunt|Westpoort}} {{aanleg}} {{NL A|10}} → Zaanstad - Leeuwarden
 
}}
 
}}
 
De '''A5''' is een [[autosnelweg]] en [[rijksweg]] in [[Nederland]], gelegen in de regio Amsterdam. De snelweg vormt een afsnijding tussen de [[A4 (Nederland)|A4]] en [[A9 (Nederland)|A9]] tussen de knooppunten [[De Hoek]] en [[Raasdorp]]. De snelweg is 7 kilometer lang.
 
De '''A5''' is een [[autosnelweg]] en [[rijksweg]] in [[Nederland]], gelegen in de regio Amsterdam. De snelweg vormt een afsnijding tussen de [[A4 (Nederland)|A4]] en [[A9 (Nederland)|A9]] tussen de knooppunten [[De Hoek]] en [[Raasdorp]]. De snelweg is 7 kilometer lang.

Versie van 23 mei 2011 11:05

NLA005.svg
300px
A5
Begin Hoofddorp
Einde Zwanenburg
Lengte 7 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg De Hoek NLA004.svg → Den Haag

Brug.svg Hoofdvaart

Knooppuntsymbool.svg Raasdorp NLA009.svg → Alkmaar / Badhoevedorp

Afslagsymbool.svg 2 Werkzaamheden.svg IJmuiden s102 → NLN202.svg

Afslagsymbool.svg 3 Werkzaamheden.svg Amsterdam-Westpoort

Knooppuntsymbool.svg Westpoort Werkzaamheden.svg NLA010.svg → Zaanstad - Leeuwarden

De A5 is een autosnelweg en rijksweg in Nederland, gelegen in de regio Amsterdam. De snelweg vormt een afsnijding tussen de A4 en A9 tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. De snelweg is 7 kilometer lang.

Routebeschrijving

De A5 begint bij Schiphol op knooppunt De Hoek en loopt met 2x2 rijstroken noordwaarts. De snelweg gaat onder een taxibaan van Schiphol door, waarbij de landingsbanen links en rechts van de snelweg liggen. De A5 eindigt op het knooppunt Raasdorp op de A9.

Geschiedenis

De geschiedenis van de A5 gaat terug naar de jaren 70. In die tijd leefde de wens bij de gemeente Amsterdam om een nieuwe westelijke randweg om Amsterdam aan te leggen; de Westrandweg. Deze zou vanaf de A9 bij Zwanenburg in noordelijke richting voeren naar het westelijk havengebied, teneinde dat te ontsluiten. Vervolgens zou het tracé ofwel met een nieuwe Hemautotunnel richting Zaandam voeren om daar aan te sluiten op de A8, danwel in oostelijke richting voeren naar de A10-west om aan te sluiten bij een verbrede Coentunnel.

In het ontwerp voor het SVV-I (Eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer) uit 1979 leek een beëindiging op de A8 bij Zaandam inclusief Hemautotunnel het alternatief wat het ging halen. Deze weg was opgenomen als rijksweg 26. De weg haalde echter de definitieve versie van het SVV-I niet. Enkele jaren en heel wat discussies later werd de westelijke randweg opnieuw opgenomen in de plannen, nu in het SVV-II (Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer). Daar haalde de weg de eindstreep wel, en in 1991 was officieel sprake van een Westrandweg als rijksweg 5. Wel zou de weg eindigen op de A10-west nabij de Coentunnel - het Hemautotunneltracé was verlaten.

In 1989 was ondertussen de projectstudie voor het Hoofdwegennet Regio Schiphol opgestart, alsmede de Projectstudie Westrandweg. Beiden leidden tot een Projectnota/MER, waarover in 1991 werd besloten. Het principebesluit werd genomen om de A4 en A9 bij Schiphol aan te passen, en om de A5 aan te leggen vanaf de A9 in noordoostelijke richting naar de A10-west. Dit betekende echter dat de A9 ter plaatse van de traverse Badhoevedorp zou moeten worden verbreed. Dit veroorzaakte nogal wat politieke deining, met als gevolg dat een aanvullende studie werd verricht.

Dit leidde tot een tweetal hoofdkeuzemogelijkheden:

  • aanleg van een omleiding om Badhoevedorp inclusief een grootschalige ombouw van knooppunt Badhoevedorp (Badhoevedorpvariant);
  • aanleg van een Verlengde Westrandweg vanaf de A9 naar de A4 bij Hoofddorp, parallel aan de Zwanenburgbaan (Combinatiealternatief).

De minister neigde in eerste instantie naar de Badhoevedorpvariant, maar besloot in 1993 om kosten te besparen toch om te kiezen voor het Combinatiealternatief met de Verlengde Westrandweg. Bovendien werd het besluit gekoppeld aan een verbreding van de Coentunnel. De koppeling met het besluit Coentunnel was hoogst ongelukkig, toen bleek dat de Raad van State de uitbreiding van die tunnel verbood. Gevolg was dat de uitbreiding van het hoofdwegennet rondom Schiphol en de aanleg van de Westrandweg daarmee ook van de baan was. Wel werd alvast begonnen met de ruwbouw van de uitbreiding van de Schipholtunnel in de A4, maar verdere werkzaamheden lagen stil.

Daar kwam in 1997 verandering in. Toen werd besloten om het Besluit Hoofdwegennet Regio Schiphol los te koppelen van het besluit Coentunnel, omdat de problematiek weinig samenhang vertoonde met de Coentunnel. Daarmee werd de Verlengde Westrandweg ontkoppeld van het Coentunnelbesluit, maar de Westrandweg zelf niet. Rijkswaterstaat ging na de ontkoppeling snel aan de slag met de verbreding van de A4 bij Schiphol, en met de aanleg van de A5 parallel aan de Zwanenburgbaan. Daarbij had men intern vooralsnog de knooppuntnamen De Hoek (A4-A5) en Lijnden (A5-A9) gekozen.

De aanleg van de A5 Verlengde Westrandweg ging uiteindelijk in 1999 van start, maar niet nadat eerst nog moest worden bepaald of dat de weg niet gefaseerd enkelbaans moest worden aangelegd; gelukkig werd een enkelbaans autoweg niet aanvaardbaar geacht als verbinding tussen twee autosnelwegen. Uiteindelijk is het wegvak als autosnelweg gebouwd en voor het verkeer opengesteld op 8 november 2003. Daarbij was de naamgeving van het noordelijke knooppunt A5-A9 inmiddels gewijzigd van Lijnden in Raasdorp, omdat Lijnden qua uitspraak teveel op Leiden lijkt, en die bekende plaats in dezelfde regio ligt. Dat zou voor de radioverkeersinformatie niet handig zijn.

Ondertussen bleef de aanleg van het noordelijk deel van de A5 wachten op uitvoering. In 2001 verviel het tracébesluit na 10 jaar. Dat betekende dat de procedure voor de Westrandweg opnieuw moest worden gevoerd. Deze procedure is inmiddels doorlopen, zie de volgende paragraaf.

Toekomst

Westrandweg

Tussen 2009 en 2012 wordt de A5 doorgetrokken vanaf het knooppunt Raasdorp tot het knooppunt Coenplein, samenvallend met de bouw van de Tweede Coentunnel. De snelweg loopt deels verhoogd op viaducten en is de langste verhoogde snelweg van Nederland, over de Basisweg in Amsterdam. Dit project heet de Westrandweg. De nieuwe snelweg telt 2x2 rijstroken en zal de A10-west ontlasten van doorgaand verkeer.

Het Ontwerp-Tracébesluit is genomen op 18 mei 2006, dat op 12 maart 2007 is gewijzigd. Vervolgens heeft minister Eurlings op 13 maart 2008 het Tracébesluit genomen. Op 28 juli 2009 is het beroep tegen de aanleg door de Raad van State ongegrond verklaard, waarna op 1 september 2009 het officiële startschot voor de aanleg is gegeven. In 2012 moet de A5 samen met de Tweede Coentunnel worden opengesteld.

In het Westpoortgebied zijn op risico van de gemeente Amsterdam reeds grondwerken opgeworpen gebruik makende van AVI-slakken uit de nabije afvalverwerkende energiecentrale van de gemeente. Het gedeelte zuidwestelijk van afrit 3 Amsterdam-Westpoort zal op een dijklichaam worden gebouwd, het gedeelte oostelijk daarvan zal als een viaduct boven de Basisweg (s102) worden gebouwd en bij knooppunt Coenplein aansluiten op de A10-west.

Het noordelijk gedeelte van de A5 zal 2 aansluitingen krijgen:

  • afrit 2 IJmuiden
  • afrit 3 Amsterdam-Westpoort

Verder bestaat nog de mogelijkheid om een aansluiting aan te leggen voor de nieuwe Amsterdamse woonwijk Parkwijk. Daarvoor is het afritnummer 1 gereserveerd.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg De Hoek Knooppuntsymbool.svg Raasdorp 120 km.svg A4>A5 70; A5>A9 90

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

  • 1 rolbaantunnel
  • 2 brug Ringvaart Haarlemmermeer
  • 3 viaduct Basisweg
Telpunt 1 2 3
2003 27.000 N/A N/A
2004 30.750
2005 34.150
2006 37.750

4% van de voertuigen bestaat uit vrachtverkeer.

Bron: Rijkswaterstaat, INWEVA

Wetenswaardigheden

Vroeger was de toenmalige rijksweg 706 Haarlem - Halfweg aangeduid als A5. Sinds de openstelling van de Verlengde Westrandweg is de oude A5 omgenummerd in A200.

In 2001 werd voor de A5 Verlengde Westrandweg, die toen al in aanleg was, een gebruik als Expresbaan voorbereid. Daarbij zou tol betaald moeten worden, als proef voor de kilometerheffing. Met het ter ziele gaan van het project kilometerheffing na de val van het laatste Paarse kabinet Kok ('Srebrenica') en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat op 16 april 2002, werd besloten om de A5 voor alle verkeer open te stellen zonder tolheffing. In de WBM (Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit) kunnen de rudimenten van deze tolheffingsplannen nog altijd worden teruggevonden. Voor de tolheffing zou voorzien worden in portalen boven de weg en het gebruik van electronische tags.

Externe links

Referenties


Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg