Aansluitboog

Definitie:

Gebogen verbindingslijn tussen de kanten van de verhardingen van twee niet in elkaars verlengde gelegen rijbanen ter plaatse van een gelijkvloers kruispunt.