Acceleratielengte

Definitie:

Afstand die benodigd is om op een comfortabele wijze de snelheid van een voertuig te verhogen