Baansplitsing

Een rijbaansplitsing of baansplitsing is het punt waar een enkele rijbaan zich splitst in twee rijbanen. Diverse uitvoeringen zijn mogelijk waarbij een rijbaan met verkeer in twee richtingen zich splitst in twee rijbanen met elk 1 rijrichting of bijvoorbeeld 1 rijbaan met verkeer in 1 richting met meerdere rijstroken die dan splitst in meerdere rijbanen met een of meer rijstroken in dezelfde richting.