Bajonetaansluiting

Een bajonetaansluiting bestaat uit twee T-kruispunten die zeer dichtbij elkaar liggen. Voor sommige rechtdoorrichtingen moet dan twee keer afgeslagen worden. Er bestaan ongeregelde en geregelde bajonetaansluitingen.

Voordeel van een bajonetaansluiting is dat op enkele richtingen de snelheid eruit wordt gehaald omdat men genoodzaakt is af te slaan. Daarnaast is het mogelijk om ondergeschikte wegen een aansluiting te geven op één van de T-kruispunten.

Nadeel van de bajonetaansluiting ligt hem in de beperkte capaciteit voor de rechtdoorgaande richtingen die twee keer moeten afslaan. Het is daardoor mogelijk dat het gehele kruispunt geblokkeerd wordt.