Hoofdmenu openen

Het CROW is een stichting die zich bezighoudt met kennisvergaring en kennisverspreiding voor mensen, organisaties, partijen en overheden die zich bezighouden met de openbare ruimte. CROW is een acroniem voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Deze uitleg van de afkorting wordt echter niet meer gebruikt, net zoals bij de Hema. Het CROW noemt zichzelf het het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Bijna alle verkeerskundige richtlijnen die in Nederland als standaard worden beschouwd, zijn ontwikkeld door zogenaamde werkgroepen van het CROW. Zij heeft dan ook vele publicaties uitgegeven die als leidend gelden bij het infrastructurele ontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn uitgaven over (turbo-)rotondes en fietsvoorzieningen. Het CROW is ook de uitvoerende partij geweest van het Duurzaam Veilig-programma en van de daaruit voortvloeiende richtlijnen en ontwerpeisen.

Behalve met Verkeerstechniek houdt het CROW zich bezig met zes andere zogenaamde thema's: Openbare ruimte, Mobiliteit & Transport, Infrastructuur, Besteksregelgeving, Contractvormen en Bouwprocesmanagement.

Externe links