Déclaration d'utilité publique

Een déclaration d'utilité publique (DUP), verklaring van publiek nut, is een verklaring in Frankrijk die door de overheid wordt afgegeven voor grote infrastructuurprojecten. Hiermee kunnen de onteigeningsprocedures worden gestart en worden de kosten van het project opgenomen in de begroting. Een DUP is daarom een belangrijke stap in de besluitvorming omtrent infrastructuurprojecten.

Proces

Het proces begint met een publieke enquête door de préfet, de hoogste bestuurder van een departement of regio. Hierin worden zienswijzen vanuit het publiek verzameld. De publieke enquête duurt 15 dagen in het geval van onteigening en 1 maand in het geval van milieu-impact. In het geval van milieu-impact - wat bij alle grote infrastructuurprojecten het geval is - moet een milieu-effectrapportage worden opgemaakt. De zienswijzen worden in kaart gebracht en beantwoord door een commissie, die na afloop een advies uitgeeft. In het geval van een positief advies wordt door de overheid een déclaration d'utilité publique afgegeven.

Een DUP heeft een beperkte geldigheidsduur maar kan verlengd worden, vaak met 10 jaar. Een DUP wordt doorgaans afgegeven voor een sectie of traject door een bepaalde gemeente. Voor lange-afstandsprojecten zijn dus meerdere DUPs noodzakelijk. In de praktijk wordt weginfrastructuur in Frankrijk, bijvoorbeeld een voie express, zeer gefragmenteerd gepland en aangelegd, zodat voor langere trajecten een hele serie DUPs noodzakelijk zijn. In het geval dat gekozen wordt voor een ander alternatief kan een nieuwe DUP een oude DUP overschrijven. Het is mogelijk om bij een reeds afgegeven DUP een supplement toe te voegen, bijvoorbeeld als gekozen wordt om een project achteraf onder concessie te brengen. In sommige gevallen in Frankrijk zitten er decennia tussen het afgeven van een DUP en de aanvang van de werkzaamheden.

Zie ook

Referenties