Deceleratielengte

Deceleratielengte (bron: ROA 2019)

Definitie

Afstand die benodigd is om op een comfortabele wijze de snelheid van een voertuig te verlagen, tot een zodanig niveau dat het stroomafwaarts gelegen wegvak op een verkeersveilige wijze kan worden bereden.