Detroit

Uit Wegenwiki
Versie door Chris (overleg | bijdragen) op 11 jun 2020 om 15:44
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De skyline van Detroit met de Detroit River.

Detroit is de grootste stad in de Amerikaanse staat Michigan en telt 670.000 inwoners. De agglomeratie is het centrum van de Amerikaanse auto-industrie en telt 4.320.000 inwoners (2019).

Inleiding

De agglomeratie is gelegen in het zuidoosten van de staat Michigan, aan de Canadese grens. Het is de enige grote Amerikaanse stad die naar het zuiden uitkijkt op Canada. Detroit is gelegen aan de rivier de Detroit en aan het Lake St. Clair, overgangswateren tussen het gigantische Lake Huron in het noorden en Lake Erie in het zuiden. Aan de Canadese kant van de grens ligt Windsor, in beperkte mate ook een voorstad van Detroit.

Detroit kent een vrij groot voorstedelijk gebied, bestaande uit steden van 50.000 tot 150.000 inwoners, waarvan Warren de grootste is. Andere grote voorsteden zijn Sterling Heights en Livonia. De voorsteden bestaan allemaal uit vierkanten, en zijn ordelijk begrenst. De agglomeratie meet 60 kilometer van noord naar zuid en 50 kilometer van oost naar west. In deze voorsteden, met name rond Pontiac, liggen grote autofabrieken, onder andere van Chrysler, General Motors en Ford. In de regio liggen ook grote testterreinen van deze autofabrikanten.

Het huidige inwonertal van Detroit is minder dan de helft van wat dat was in de jaren '50. Door het inzakken van de zware industrie en de auto-industrie daalde het inwonertal sinds de jaren 50 voortdurend van 1,8 miljoen naar minder dan 700.000 nu. Dit komt gedeeltelijk doordat blanken de stad zijn ontvlucht, en naar de suburbs zijn verhuisd, of naar andere delen van de Verenigde Staten, zoals Texas en Florida. Detroit is hierdoor ernstig in verval geraakt. Aangezien de helft van de woningen onbewoonbaar is geraakt stond er veel leeg, en is er in de afgelopen decennia ook veel gesloopt. Dit heeft tot gevolg dat in sommige wijken nog slechts een handvol huizen staan, naast lege percelen, een fenomeen wat "Urban Prairie" heet. Dit komt ook voor in andere steden in de regio, zoals Cleveland, Pittsburgh, St. Louis en Toledo. Als gevolg hiervan bestaan er grote culturele scheidslijnen in de agglomeratie, waarvan 8 Mile Road de belangrijkste is, die de grens tussen Detroit en de noordelijke suburbs vormt.

Bevolkingsgroei

Detroit valt onder Wayne County, en is hieronder ook apart gepresenteerd. Alleen de drie belangrijkste counties die het continu bebouwde gebied uitmaken zijn hieronder weergegeven. De officiële agglomeratie omvat nog 3 counties, die echter voornamelijk ruraal in karakter zijn, of niet direct verbonden zijn met het stedelijk gebied. Deze 3 counties hebben samen nog eens 400.000 inwoners in 2010.

Ontwikkeling inwonertal Detroit.png
Jaartal Detroit Wayne Oakland Macomb totaal
1920 994.000 1.178.000 90.000 38.000 1.306.000
1930 1.569.000 1.889.000 211.000 77.000 2.177.000
1940 1.623.000 2.016.000 254.000 108.000 2.378.000
1950 1.850.000 2.436.000 396.000 185.000 3.017.000
1960 1.670.000 2.666.000 690.000 406.000 3.763.000
1970 1.514.000 2.667.000 908.000 625.000 4.200.000
1980 1.203.000 2.338.000 1.012.000 695.000 4.045.000
1990 1.028.000 2.112.000 1.084.000 717.000 3.913.000
2000 951.000 2.061.000 1.194.000 788.000 4.043.000
2010 714.000 1.821.000 1.202.000 841.000 3.864.000
2019 670.000 1.749.000 1.258.000 874.000 3.881.000

De bevolkingsontwikkeling van Detroit en de agglomeratie is turbulent. Voordat de auto-industrie sterk ontwikkelde, was Detroit al een grote stad, waarbij er nog amper sprake was van voorsteden. In de jaren 20 nam de bevolking sterk toe, een trend die zich tot de jaren 50 voortzette. Vanaf de jaren 50 begon het bevolkingstal van de stad te dalen, en de jaren 70 waren het keerpunt voor Wayne County. Tegelijkertijd begonnen Oakland en Macomb County te groeien. Tegen 2000 was Detroit terug op het niveau van voor de jaren 1910. Vanaf de jaren 80 vlakte echter ook de groei van de voorsteden sterk af, waarbij er sinds de jaren 70 al sprake is van een stagnatie of zelfs afname van de agglomeratie Detroit.

Alhoewel Detroit de reputatie heeft van leegstand, geldt dit vooral voor bepaalde wijken dicht bij het centrum. De stad telt nog steeds bijna 700.000 inwoners, waarbij de daling vanaf eind jaren 80 is afgevlakt, maar na 2000 weer is versneld, met een verlies van bijna 25.000 inwoners per jaar tussen 2000 en 2010.

Wegennet

Het snelwegennet van Detroit.

Het wegennet in Detroit is in een dicht gridpatroon gelegd, met een nogal groot uitgebouwd onderliggend wegennet, een gevolg van de veel grotere bevolking in de jaren 50. Vele zes- of achtstrooks hoofdwegen doorkruisen het gebied, soms door vrijwel lege gebieden. Daarnaast bestaat er een groter gridpatroon van wegen op een mijl afstand in het voorstedelijk gebied wat zicht tot ver buiten de stad uitstrekt. Dit zijn de zogenaamde "Mile Roads", zoals 7 Mile en 8 Mile Road. De noordelijkste Mile Road van de agglomeratie is 26 Mile Road.

Daarnaast is er een redelijk snelwegennet, wat samenkomt in de stad Detroit. In het voorstedelijk gebied is het snelwegennet niet erg uitgebreid, met name in het noordelijk voorstedelijk gebied is dit het geval. Hier is het onderliggend wegennet dan ook vrij druk. Daarnaast is door de daling van de bevolking en de daarme gepaard gaande daling van belastinginkomsten het wegennet in Detroit zelf ernstig verwaarloosd. De grote snelwegen hebben ook een naam, zoals de Lodge, Chrysler, Jeffries, Southfield, Detroit Industrial en Davison Freeways. In de regio worden deze snelwegen vaker bij hun naam dan nummer genoemd.

Lijst van freeways

weg naam lengte[1] eerste opening laatste opening max AADT 2012
I-75.svg Fisher Freeway 40 km 1963 1970 105.000
I-75.svg Chrysler Freway 68 km 1963 1968 180.000
I-94.svg Edsel Ford Freeway 85 km 1942 1959 161.000
I-96.svg Jeffries Freeway 53 km 1970 1977 173.000
I-275.svg Interstate 275 56 km 1975 1977 173.000
I-375.svg Chrysler Freeway 2 km 1964 1968 76.000
I-696.svg Reuther Freeway 47 km 1963 1989 187.000
M-5.svg Haggerty Connector 15 km 197x 1999 65.000
M-8.svg Davison Freeway 9 km 1942 1942 69.000
M-10.svg Lodge Freeway 37 km 1953 196x 135.000
M-14 MI.svg State Route 14 36 km 1964 1979 89.000
M-39.svg Southfield Freeway 27 km 1961 1963 155.000
M-53.svg Van Dyke Freeway 16 km 1965 1965 69.000
M-59.svg State Route 59 17 km 1966 1972 87.000

Geschiedenis

Woodward Avenue in Detroit in 1942, destijds onderdeel van de US 10.

Detroit was één van de eerste steden die met de bouw van een snelwegennet begon, eerder dan andere industriesteden in de regio zoals Chicago of Pittsburgh. De eerste snelweg van Detroit was de Davison Freeway, die op 24 november 1942 werd opengesteld, met name in de stadsenclave Highland Park ten noorden van downtown Detroit. Dit wordt ook beschouwd als de eerste verdiepte snelweg ter wereld. In 1941 werd begonnen met de bouw van een snelweg tussen Detroit en Ypsilanti, die belangrijke centra voor de oorlogsindustrie met elkaar verbond. In 1945 was deze route over enkele tientallen kilometers gereed. Dit zou later de Interstate 94 worden. Voor de creatie van het Interstate Highway-systeem in 1956 werden nog een aantal snelwegen gebouwd. In 1957 was de Detroit - Toledo Expressway (later I-75) gereed tussen de grens met Ohio en de zuidelijke voorsteden. Deze sloot aan op de beroemde Telegraph Road (US 24). Ook in 1957 opende de eerste schakel van de US 23, die later een doorgaande bypass zou vervullen, van Toledo tot Flint. De meeste snelwegen zijn onder het Interstate Highway-programma aangelegd, en grotendeels in de jaren 60. Gedurende de jaren 60 werden de Chrysler Freeway en Fisher Freeway, beiden onderdeel van de I-75 aangelegd, evenals de Edsel Ford Freeway (I-94), de Lodge Freeway en delen van de Interstate 696, die een oost-westverbinding door de noordelijke voorsteden vormde. De laatste grootschalige snelwegbouw was midden jaren 70, toen de I-96 en de I-275 werden aangelegd. De Jeffries Freeway, onderdeel van de I-96, opende in fases tussen 1970 en 1977. Dit was de laatste nieuwe snelweg binnen de stadsgrenzen van Detroit. Tevens werd in die tijd de I-275 aangelegd, de westelijke bypass van Detroit.

Zoals veel Amerikaanse steden heeft Detroit ook een aantal snelwegen die nooit aangelegd zijn. Eén hiervan was de bouw van de I-96 langs Grand River Avenue, een directer tracé naar het noordwesten. Dit plan is al in 1963 afgeblazen, waarna de I-96 over een alternatief tracé door Livonia is aangelegd. Tevens was het gepland om de I-275 vanaf Farmington Hills noordwaarts door te trekken naar de I-75 ten westen van Pontiac, om zodoende een bypass te creëren. Dit plan werd door invloedrijke inwoners in het gebied geblokkeerd. Mede doordat de US 23 ook al als verdere bypass voorhanden was, bleek de I-275 geen dringende prioriteit, en is later ook nooit meer aangelegd. Een derde niet doorgegaan plan was de bouw van de State Route 53 als noord-zuidas door het oosten van Detroit en de voorsteden Warren en Sterling Heights. Een klein deel van deze snelweg is door het uiterste noorden van de agglomeratie aangelegd, maar het grootste deel is nooit aangelegd.

Vanaf 1960 nam het inwonertal van Detroit dramatisch af, de stad verloor in de decennia erna meer dan 1 miljoen inwoners. In eerste instantie verhuisden de mensen naar de voorsteden rond Detroit, waardoor het verkeer van en naar het centrum drukker werd, vanwege lange-afstandsforenzen. Later raakte ook het centrum in verval, waardoor veel banen naar de voorsteden gingen, tegelijkertijd met het verplaatsen van grote autofabrieken naar andere staten of landen, waardoor in het traditionele industriële Detroit steeds minder banen waren. Hierdoor namen de verkeersintensiteiten op de snelwegen in de stad zelf ook af, de voorsteden zijn drukker dan Detroit zelf. Vanwege het sterk gedaalde inwonertal, en het daarmee gepaard gaande afname van de belastinginkomsten is de staat van onderhoud een punt van zorg. Veel snelwegen in Detroit zijn in slechte staat, alhoewel in recentere jaren een aantal snelwegen gemoderniseerd is.

Congestie

In de regio is vrij veel congestie, dit heeft meerdere oorzaken. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan financiële middelen. Het snelwegennet is prima ingericht op de verkeersgeneratie van Detroit zelf, maar de sterke forenzenstromen vanuit de voorsteden geven een slechte balans. Het centrum is echter geen sterke werktrekker, slechts 80.000 banen zijn in het centrum gesitueerd. De snelwegen rondom het centrum zijn dus ook niet heel erg druk, in tegenstelling tot veel andere Amerikaanse steden. Een tweede oorzaak is ook het gebrek aan financiën voor onderhoud. Sommige snelwegen kennen slecht wegdek, en verouderde afslagen. De Davison Freeway kende tot 1996 hetzelfde wegdek als er lag in 1942. Dit geldt ook voor veel andere snelwegen, alhoewel er de afgelopen jaren wel veel verbeterd is.

Referenties

  1. lengte binnen het stedelijk gebied
Freeways in Detroit

Interstate 75 Chrysler FreewayInterstate 94 Edsel Ford FreewayInterstate 96 Jeffries FreewayInterstate 275Interstate 375 Chrysler ExpresswayInterstate 696 Reuther Freeway

US 23SR-5 Haggerty ConnectorSR-8 Davison ExpresswaySR-10 Lodge FreewaySR-14SR-39 Southfield FreewaySR-53 Columbus FreewaySR-59