Doelfunctie

Definitie

Berekening van de netwerkprestatie van de voorspelde verkeerstoestand, die hoort bij het betreffende kandidaat-regelsignaal.


Toelichting

De totale reistijd in het netwerk is een veelgebruikte doelfunctie. Deze totale reistijd is immers een maat is voor de doorstroming. Andere mogelijke doelfuncties zijn bijvoorbeeld een eerlijker verdeling van de vertraging, of een minimalisatie van de uitstoot. Voorwaarde is dat dit met data af te leiden is uit de modeluitvoer.