Doorsteek

Definitie

Verhard gedeelte van een middenberm of tussenberm, dat gebruikt kan worden om tijdelijk het verkeer naar een naastliggende rijbaan te geleiden.


Toelichting

Een veel voorkomend voorbeeld van een doorsteek is de Calamiteitendoorsteek (CaDo).