Dynamische kruispuntindeling

Dynamische kruispuntindeling is een maatregel om de indeling van een kruispunt aan te passen aan de actuele verkeerssituatie. Het accent ligt hierbij vooral op het aanpassen van de markering en/of bewegwijzering voor en op het kruispunt. Het voordeel van het dynamisch aanpassen van de kruispuntindeling is dat de capaciteit maximaal of beter wordt benut en het ruimtegebruik kleiner is dan bij een traditioneel kruispunt waar het kruispuntontwerp wordt gedimensioneerd op basis van de (verwachte) verkeersintensiteiten voor alle maatgevende periodes. De voordelen van dynamische kruispuntindelingen komen met name tot uitdrukking bij tijdelijke pieken in de verkeersstromen.

Wanneer de verkeerssituatie dit verlangt, bijvoorbeeld door verwachte of onverwachte wijziging van de verkeersstromen, kan door middel van het wijzigen van de markeringen/of door middel van het aanpassen van de portaalborden, de rijstrookconfiguratie aangepast worden aan de actuele verkeerssituatie. Vooralsnog zijn er in Nederland geen situaties bekend waarbij led's als markering voor de rijstrookconfiguratie worden toegepast, en aangepast worden aan de verkeerssituatie. Er zijn alleen gevallen bekend waar de wisselstrook het zonder pijlmarkering moet doen.

Voorbeelden

  • Velsen-Noord/Beverwijk, Velsertraverse. Op deze locatie wordt op de weekenddagen dat de Beverwijkse Bazaar is geopend de kruispuntindeling aangepast. Dit gebeurt op van te voren ingestelde dagen, waarbij het Bazaarverkeer in plaats van de gebruikelijke enkele rijstrook linksaf naar de A22-zuid en 2 rijstroken rechtdoor, 2 rijstroken linksaf tot zijn/haar beschikking heeft en 1 rijstrook rechtdoor. Boven de wisselrijstrook zijn dubbele verkeerslichten opgehangen, een voor elke richting, waarvan er maar een aanstaat afhankelijk van de richting waarvoor de rijstrook is bedoeld. Alleen de pijlen zijn dynamisch aan te passen door middel van kantelwalspanelen. Men wil de kruispuntindeling in de toekomst dynamischer maken op basis van het actuele verkeersaanbod in plaats van het verwachte verkeersaanbod en dus ook buiten het weekend toepassen.
  • Nieuwegein, Plettenburgerbaan. Op de kruising van de Plettenburgerbaan met de Martinbaan/Perkinsbaan wordt enkel op werkdagen tijdens de ochtendspits twee rijstroken linksaf aangeboden naar het industrieterrein Plettenburg (en 1 rijstrook rechtdoor en 1 rijstrook rechtsaf). Buiten deze tijden en dagen is er 1 rijstrook linksaf naar het industrieterrein, 2 rijstroken rechtdoor en 1 rijstrook rechtsaf. De wijziging van de rijstrookconfiguratie wordt uitgevoerd met aanpassing van 1 bewegwijzeringspaneel, met wijziging van elektronische pijlen boven de rijstroken en door middel van het wijzigen van de aanwijzer (uitgevoerd als kantelwalspaneeltje).
  • Bunnik, afrit 19 van de A12 richting Arnhem. Hier wordt een dynamische kruispuntindeling toegepast voor linksafslaand verkeer (richting Bunnik) of rechtsafslaand richting Wijk bij Duurstede. Beide richtingen hebben standaard 1 rijstrook ter beschikking, tijdens piekmomenten kan dit uitgebreid worden naar maximaal 2 rijstroken. De middelste strook is hierbij dynamisch voor links- of rechtsafslaand toepasbaar. Het is onbekend wanneer welke rijstrookindeling wordt toegepast.