Geluidscherm

Uit Wegenwiki
Versie door Chris (overleg | bijdragen) op 5 okt 2012 om 14:22
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het geluidsscherm langs de A2 bij Maarssenbroek.

Een geluidsscherm is een scherm dat wegverkeerslawaai reduceert. Schermen zijn er in alle soorten en maten en worden specifiek op maat gemaakt om aan de normen van de Wet geluidhinder te voldoen.

Vormgeving

Geluidsschermen kunnen 1 tot meer dan 10 meter hoog zijn en staan meestal in de zijberm, alhoewel middenbermschermen incidenteel ook toegepast worden. Geluidsschermen zijn effectiever dan geluidswallen, omdat ze recht omhoog staan. Bij geluidsschermen kan wel reflectie van het geluid optreden, maar in de praktijk blijkt dat dit erger wordt ervaren dan het feitelijk is. Geluidsschermen kunnen hard of absorberend zijn. Veelal geldt dat hoe dichter een geluidsscherm op de weg staat, hoe effectiever hij is, maar er moet wel rekening worden gehouden met de obstakelvrije zone. Grote geluidsschermen hebben vaak een vluchtdeur.

Hoge geluidsschermen zijn onder meer;

  • A2 geluidsscherm Maarssenbroek: 12 meter.
  • A10 geluidsscherm Diemen: 10 meter.
  • A15 geluidsscherm Portland: 13 meter.
  • A16 geluidsscherm Dordrecht: 10 meter.
  • A28 geluidsscherm Amersfoort-Schuilenburg: 11 meter.

Bijzondere geluidsschermen

Bij het afschermen van hoge geluidsgevoelige bestemmingen zoals flats is een standaard geluidsscherm soms niet afdoende. Daardoor zijn soms halfoverkappingen noodzakelijk, de bekendste daarvan is de luifel van Zeist.

Een verdiepte ligging heeft vaak hetzelfde of een groter effect als een geluidsscherm. Bijzondere vormen van geluidswerende maatregelen zijn landtunnels. Bij sommige nieuwe woonwijken langs drukke wegen worden woningen als geluidsscherm gerealiseerd. Deze eerstelijns bebouwing hebben dan een dove gevel en functioneren als geluidsscherm voor achterliggende bebouwing.

Wetgeving

Een geluidsscherm wordt toegepast wanneer de geluidsbelasting niet via conventionele middelen zoals ZOAB kan worden teruggebracht. Een geluidsscherm wordt echter niet overal toegepast, de investering voor een geluidsscherm moet doelmatig zijn. Zo kan het goedkoper zijn om een woning te isoleren en van dove gevels te voorzien dan om een groot geluidsscherm te realiseren.

Veel snelwegen in Nederland zijn voor de Wet geluidhinder van 1979 gerealiseerd en hebben vaak geen afscherming van woningen, tenzij de weg sinds die tijd is gereconstrueerd. Omdat de weg in die tijd niet is aangepast, maar het verkeer soms significant is toegenomen is het geluidsniveau hoger dan tijdens de oorspronkelijke realisatie van de weg. Er was geen wetgeving die hier eisen aan stelde, maar in 2012 zijn geluidsproductieplafonds ingevoerd, zodat de geluidsbelasting langs rijkswegen niet onbeperkt kan toenemen.

Bovenwettelijke maatregelen

Soms worden in een bestuurlijk akkoord tussen rijk en regio bovenwettelijke maatregelen vastgesteld. Een bovenwettelijke maatregel is bijvoorbeeld een landtunnel, maar ook een zogenaamd "stand-stillprincipe", waarbij het geluidsniveau niet mag toenemen. Volgens de Wet geluidhinder is er pas sprake van een reconstructie (en derhalve geluidswerende maatregelen) bij een toename van meer dan 1,5 dB. Door een stand-stillprincipe zijn meer geluidswerende maatregelen nodig dan wettelijk noodzakelijk is. De kosten van deze bovenwettelijke maatregelen worden vaak (deels) op de regio verhaald. In recente jaren is het toepassen van bovenwettelijke maatregelen sterk toegenomen, wat extra kosten voor de belastingbetaler met zich meebrengt.

Referenties