Greenfield

De term greenfield wordt gebruikt voor ontwikkelingen die op onontwikkeld land plaats vinden. Bijvoorbeeld een snelweg over een nieuw tracé waarvoor weinig of geen woningen en bedrijfspanden onteigend hoeven worden. Ook wordt de term gebruikt voor projecten waarbij weinig beperkingen zijn opgelegd door bestaande infrastructuur of omgeving. Een ombouw van een bestaande weg tot snelweg is bijvoorbeeld geen greenfield project. De term wordt zowel in de wegenbouw als woningbouw gebruikt en is komen overwaaien uit de Engelstalige verkeerskunde. Bijna alle autosnelwegen in Nederland zijn oorspronkelijk aangelegd als greenfield project.