Groot variabel onderhoud

Groot variabel onderhoud (GVO) of kortweg variabel onderhoud (VO) is een contractvorm van Rijkswaterstaat waarin al het variabele onderhoud aan rijkswegen en kunstwerken per regio ('perceel') wordt gegund aan één aannemer. Een GVO contract heeft doorgaans een looptijd van 1 of 2 jaar. Onder het contract valt al het reguliere onderhoud aan asfalt, voegovergangen, wegmeubilair, bermen en kunstwerken. De werkzaamheden zijn veelal van kortdurende aard en worden in de regel 's nachts uitgevoerd, of als het nodig is een spoedreparatie.