Herkenbaarheidsafstand

Definitie

Afstand tussen het herkenbaarheidspunt en de bebakening.