Flag of India.svg
भारत गणराज्य - Bhārat Gaṇarājya
India.png
Hoofdstad New Delhi
Oppervlakte 3.287.240 km²
Inwonertal 1.353.000.000
Lengte wegennet 3.314.000 km
Lengte snelwegennet 3.140 km[1]
Eerste snelweg 2000
Benaming snelweg Expressway
Verkeer rijdt links
Nummerplaatcode IND

India is een groot land in Azië. Het land is ruim 80 keer zo groot als Nederland en telt ruim 1,3 miljard inwoners. De hoofdstad is New Delhi, de grootste stad is Mumbai.

Inleiding

Geografie

India is gelegen in het zuiden van Azië en wordt vanwege zijn omvang als een subcontinent beschouwd. Het land is een groot schiereiland in de Indische Oceaan. India grenst aan Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. Tevens liggen Sri Lanka en de Malediven op korte afstand van de zuidkust. Tot India behoren ook de Andaman en Nicobar-eilanden die een eilandengroep vormen tussen Myanmar en Indonesië. Het land meet maximaal 3.000 kilometer van noord naar zuid en 2.700 kilometer van west naar oost.

India heeft grensdisputen met sommige buurlanden, het meest bekend is de situatie in Kashmir, dat betwist wordt met Pakistan. India bestuurt het zuidelijk deel hiervan, de staat Jammu and Kashmir. Pakistan bestuurt het noordelijk deel hiervan. In de Himalaya zijn bovendien grensdisputen met China. Hoewel veelal afgelegen en ontoegankelijk hooggebergte claimt China ook de Indiase staat Arunachal Pradesh. Beroemd maar niet betwist is de complexe grenssituatie aan de noordkant van Bangladesh, waar vele enclaves en exclaves zijn.

Het land heeft een gevarieerd landschap. In het noorden van India ligt de Himalaya, het hoogste gebergte ter wereld. De 8.586 meter hoge Kangchenjunga is het hoogste punt van India en de op twee na hoogste berg ter wereld. De Himalaya beslaat maar een klein deel van India. Zuidelijk van de Himalaya ligt de enorme vallei van de Ganges, een dichtbevolkte regio. Aan de oostkant sluit daar de vallei van de Brahmaputra op aan. De Ganges-Brahmaputra vormt een grote rivierdelta, die grotendeels in Bangladesh ligt, maar ook een deel in India.

In het westen van India ligt de Thar Desert, een vrij vlakke woestijn in het grensgebied met Pakistan, ten zuidwesten van Delhi. Met name de staten Rajasthan en Gujarat maken de Thar Desert op. Het midden van India wordt gedomineerd door het Deccan Plateau, met bergketens aan de rand ervan. Het Deccan Plateau beslaat een groot deel van India en ligt veelal op 300 tot 1.000 meter hoogte. In het zuidwesten van India ligt een wat hoger gebergte, met de 2.694 meter hoge Anamudi als hoogste punt. Langs de oost- en westkust kan men vlaktes aantreffen van een variabele breedte.

Administratieve indeling

India is opgedeeld in 29 staten en 7 territoria, zogenaamde Union Territories. De staten hebben een variërende grootte, maar de meesten zijn groter dan Nederland. In het noordoosten van India liggen de zogenaamde Seven Sister States, een collectie kleine staten die via een nauwe verbinding tussen Bangladesh en Nepal met de rest van India zijn verbonden. De kleinste staat is Goa, de grootste staat is Rajasthan. Uttar Pradesh is met 200 miljoen inwoners de bevolkingsrijkste staat. Frequent afgekort als UP, het is ook de meestbevolkte subdivisie ter wereld.

De 7 Union Territories zijn veel kleiner dan de meeste staten, Lakshadweep is een verzameling islanden ten westen van India met een gezamenlijke oppervlakte van slechts 32 km². Delhi, Chandigarh en Puducherry zijn steden die een eigen Union Territory vormen. De grootste Union Territory in oppervlakte zijn de Andaman en Nicobar Islands.

Kort na onafhankelijkheid is met name in 1956 maar ook daarna de bestuurlijke indeling van India significant gewijzigd, waarbij de grenzen van staten zijn gewijzigd, staten zijn opgeheven en nieuwe staten zijn gecreëerd. Bombay State is tussen 1956 en 1960 opgedeeld in diverse staten, het had oorspronkelijk een oppervlakte van bijna 500.000 km².

Diverse staten hebben een naam die op 'Pradesh' eindigt. Pradesh (प्रदेश) betekent 'staat' of 'regio'. Arunachal Pradesh betekent bijvoorbeeld zonsopgang-land, omdat dit de oostelijkste staat van India is. Himachal Pradesh betekent 'sneeuwland', waar de naam Himalaya vanaf geleid is. Uttar Pradesh betekent 'noordelijke staat', alhoewel het tegenwoordig niet meer het noordelijkste deel van India is.

Economie

India is de zesde economie ter wereld en is tevens één van de snelstgroeiende economieën ter wereld. Het BNP per inwoner is echter laag, de omvang van de economie komt vooral door het hoge inwonertal van India, niet de welvaart van het land. De grootste economische sector is de dienstensector, India staat wereldwijd bekend als centrum van outsourcing van informatietechnologie. De kennis van het Engels in India in combinatie met de lage loonkosten speelt hierin de belangrijkste rol. Het land heeft tevens een grote overheid, Indian Railways is de grootste werkgever in India met 1,4 miljoen werknemers en is tevens één van de grootste werkgevers ter wereld. Ook het Indiase leger is een belangrijke werkgever.

Het land heeft ook een grote industriële sector met veel maakindustrie. De grote binnenlandse markt zorgt ook voor een grote industriële sector, zoals de auto-industrie en transportsector. De landbouw speelt nog steeds een belangrijke rol in de Indiase economie en draagt voor iets minder dan een vijfde bij aan het BNP van India. Bekend is ook de Indiase filmindustrie, met name Bollywood, maar ook andere regio's hebben een omvangrijke filmindustrie.

Problemen in India zijn de armoede, slechte gezondheidszorg, corruptie en innen van belastingen. Een groot deel van de Indiërs betaalt geen inkomstenbelasting. Bovendien zijn er grote tegenstellingen in het welvaartsniveau tussen het platteland, de sloppenwijken en duurdere wijken van grote steden. Er is een groeiende middenklasse in India, maar een aanzienlijk deel van de bevolking leeft in armoede of op een zeer laag inkomen.

Demografie

stad inwonertal
Mumbai 12.442.000
Delhi 11.035.000
Bangalore 8.444.000
Hyderabad 6.732.000
Ahmedabad 5.578.000
Chennai 4.646.000
Kolkata 4.496.000
Surat 4.467.000
Pune 3.124.000
Jaipur 3.046.000

India telt circa 1,3 miljard inwoners en zal China inhalen als land met het grootste inwonertal. India is een divers land met meer dan 2.000 etnische groepen en honderden talen en tal van religies. Het land wordt daarom beschouwd als één van de meest diverse ter wereld. India is dichtbevolkt, met grote miljoenensteden en een dichtbevolkt platteland. India is aanzienlijk dichter bevolkt dan China. Waar West-China zeer dunbevolkt is, heeft India geen grote regio's met een lage bevolkingsdichtheid, alleen de Thar Desert in het grensgebied met Pakistan is een grotere regio met een lage bevolkingsdichtheid.

De officiële taal van de Indiase overheid wordt volgens de grondwet het Hindi in het Devanagari-schrift. In de praktijk worden het Engels en Hindi naast elkaar gebruikt als de lingua franca in India. Er is geen officiële nationale taal vastgelegd. Het aantal talen in India wordt geschat op meer dan 150, alhoewel sommige bronnen meer dan 1.000 talen claimen, afhankelijk van wat als taal of dialect wordt gedefinieerd. 29 talen hebben meer dan 1 miljoen sprekers. De grootste talen als moedertaal zijn het Hindi (422 miljoen), Bengali (83 miljoen), Telugu (74 miljoen), Marathi (72 miljoen), Tamil (61 miljoen) en Urdu (52 miljoen).

In India is het gebruikelijk om meerdere talen te kennen. Het Engels wordt maar door een fractie van de bevolking als moedertaal gesproken, maar het is wel de op één na grootste tweede taal van de bevolking. In totaal spreken zo'n 125 miljoen Indiërs het Engels als tweede of derde taal.

Het land telt 54 steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Rondom de grote steden zijn bovendien vele voorsteden dat overgaat in een dichtbevolkt platteland, zodat de begrenzing van een stedelijk of metropolitaan gebied lastig te maken is. De staat Uttar Pradesh heeft een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 820 inwoners per km², wat hoger is dan veel stedelijke regio's in Noord-Amerika.

Geschiedenis

In India ontstond in de 3e millennium voor Christus één van de eerste beschavingen ter wereld, de zogenaamde Indus Valley Civilisation dat het noordwesten van India en delen van Pakistan omvatte. Verschillende grote koninkrijken hebben de macht gehad in India. In de Middeleeuwen kwamen verschillende religies naar India. Het Mogolrijk in de 17e eeuw zorgde ervoor dat India zich meer ging ontwikkelen. India en en Indië hadden grote aantrekkingskracht op Europa, de ontdekking van de Amerika's was eigenlijk een gevolg van de zoektocht naar een westelijke route van Europa naar India en Indië. Vanaf midden 18e eeuw kwam de regio onder Brits bestuur te staan (de British Raj), maar er waren ook Portugese en Nederlandse kolonies. Tijdens het Britse bestuur werd de regio ontwikkeld met de bouw van infrastructuur zoals spoorlijnen, kanalen en telegraaflijnen. Eind 19e eeuw begonnen de inwoners van India te streven naar zelfbestuur en uiteindelijk onafhankelijkheid. Meer dan 1 miljoen Indiërs vochten mee tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten de Indiërs mee aan de zijde van de Britten in Zuidoost-Azië, Noord-Afrika en West-Europa.

In 1947 werd de British Raj opgedeeld in twee delen, India en Pakistan. De opdeling in de twee landen zorgde voor gespannen verhoudingen tussen beide nieuwe staten. In 1971 scheidde Bangladesh zich van Pakistan af, wat leidde tot een oorlog in zowel het westen als oosten van India. De oorlog duurde slechts 13 dagen, maar er vielen wel meer dan 10.000 doden. Het zorgde voor grote volksverhuizingen van Pakistan en Bangladesh naar India. Zowel India als Pakistan ontwikkelden nucleaire wapens, en nog geregeld zijn er incidenten in met name Kashmir. Daarnaast zijn de relaties tussen India en China met enige regelmaat bekoeld. In 1998 overschreed India de grens van 1 miljard inwoners.

Wegennet

In India rijdt men links.

Vanwege de grote bevolkingsdichtheid heeft India een zeer groot wegennet, één van de dichtste wegennetten ter wereld, nog net voor dat van de Verenigde Staten en veel groter dan dat van China of Brazilië. Er is bijna 3,3 miljoen kilometer weg, waarvan de helft verhard is. Echte autosnelwegen heeft India amper, in 2020 was zo'n 1.650 kilometer autosnelweg in gebruik. Wel is zo'n 58.500 kilometer hoofdweg meerstrooks uitgebouwd, maar deze hebben lang niet altijd ongelijkvloerse kruisingen. Wel zijn het regelmatig tolwegen. De meeste echte autosnelwegen liggen rond Mumbai en recenter rond Delhi. Ook de staat Uttar Pradesh heeft een snelgroeiend netwerk van autosnelwegen. Nieuwe snelwegen hebben vaak 6 tot 8 rijstroken en zijn tolwegen. Betonnen verhardingen werden van oudsher door de Britten gebruikt, maar werden daarna tijdelijk minder populair omdat cement en beton niet in gewenste hoeveelheden voorradig waren. Daardoor is het grootste deel van het wegennet verhard met asfalt. Recenter komt beton weer in opkomst, zoals op de Mumbai-Pune Expressway.

Veel hoofdwegen, zowel in de steden als buiten de steden kennen een slechte doorstroming door grote hoeveelheden traag verkeer. Reizen over de weg is daardoor een tijdrovende zaak. Op niet-snelwegen is een gemiddelde snelheid van 40 km/h gebruikelijk over langere afstanden, alhoewel dit recenter is verbeterd door het verdubbelen van duizenden kilometers weg, waardoor op sommige trajecten gemiddelde snelheden van 70 - 80 km/h gehaald kunnen worden, soms richting 100 km/h. In de steden daalt dit tot onder de 10 km/h. Ongelijkvloerse kruisingen zijn soms zeer krap vormgegeven, met name op de oudere expresswegen die niet volgens moderne snelwegstandaarden zijn uitgevoerd.

Eén van de grootste opgaves voor de Indiase overheid is de urbanisatie infrastructureel te ondersteunen. De grote steden hebben een bijzonder onontwikkeld wegennet wat voornamelijk bestaat uit een maas van smalle straten. Grootschalige snelwegbouw is hiervoor noodzakelijk. De Indiase overheid had gepland om tussen 2010 en 2020 zo'n 1.700 miljard dollar uitgeven aan infrastructurele projecten om de economische groei in stand te houden. De Indiase overheid had voor het tijdsvak 2010 - 2013 70 miljard dollar gereserveerd voor snelwegprojecten. De bedoeling was om het huidige snelwegennet in 2022 te hebben uitgebouwd naar een kleine 16.000 kilometer autosnelweg. Vanwege bureaucratie en corruptie zijn deze doelstellingen bij lange na niet gehaald, in 2020 was slechts 10% van de doelstelling tot 2022 behaald. Naast stedelijke autosnelwegen wil men lange-afstandssnelwegen aanleggen. Meer dan 80% van het personenverkeer en 65% van het vrachtverkeer gaat over de weg.

Expressways

Expressways in India

Cross-country routes:

Agra - Lucknow ExpresswayAhmedabad - Vadodara ExpresswayAhmedabad - Dholera ExpresswayAmas - Darbhanga ExpresswayBundelkhand ExpresswayDelhi - Dehradun ExpresswayDelhi - Jaipur ExpresswayDelhi - Meerut ExpresswayDelhi - Mumbai ExpresswayDurgapur ExpresswayGanga ExpresswayJaipur - Kishangarh ExpresswayLucknow - Kanpur ExpresswayNagpur - Mumbai ExpresswayPathankot - Ajmer ExpresswayPurvanchal ExpresswaySurat - Chennai ExpresswayTrans-Haryana ExpresswayUpper Ganga Canal ExpresswayVaranasi - Kolkata ExpresswayYamuna Expressway


Metropolitan routes:

Airport Expressway (Mumbai)Allahabad Bypass ExpresswayAmbala - Chandigarh ExpresswayBamroli - Althan ExpresswayBangalore Airport ExpresswayBangalore Elevated TollwayBangalore - Mysore ExpresswayBangalore Ring RoadChennai Bypass ExpresswayChennai Outer Ring RoadChennai Port - Maduravoyal ExpresswayDelhi - Gurgaon ExpresswayDelhi - Noida Direct FlywayDwarka ExpresswayEastern Expressway (Mumbai)Eastern Freeway (Mumbai)Eastern Peripheral Expressway (Delhi) • Hyderabad Elevated ExpresswayHyderabad Outer Ring RoadKona ExpresswayMumbai - Nashik ExpresswayMumbai - Pune ExpresswayNoida - Greater Noida ExpresswayWestern ExpresswayWestern Freeway MumbaiWestern Peripheral Expressway (Delhi)


In 2015 is het Bharatmala Plan gestart, een ambitieus wegenprogramma van de regering Modi om voor 10 biljoen Rs ($ 155 miljard) om 51.000 kilometer expressway aan te leggen. In de eerste fase moet 29.000 kilometer expressway worden gerealiseerd. Bij de start van het programma had India niet meer dan 1.200 kilometer expressway.

Het Bharatmala Plan is de opvolger van het National Highways Development Project dat in 1998 gelanceerd werd. Dit plan had vooral ten doel om bestaande national highways te verbreden naar 4 tot 6 rijstroken en omvatte weinig expressways. Van de 45.000 kilometer weg die onder het National Highways Development Project aangelegd is, viel slechts 1.000 kilometer expressway en 700 kilometer ringweg. Het National Highways Development Project is grotendeels in 2014-2015 afgerond.

De staat Uttar Pradesh in het noorden van India telt 200 miljoen inwoners en heeft in de periode 2016-2021 een groot aantal autosnelwegen opengesteld. In 2021 had deze staat 37% van alle autosnelwegen in India.[2] In 2022 groeide het netwerk van autosnelwegen met circa 50%.

Lengte van de autosnelwegen

Onduidelijk is hoeveel kilometer autosnelweg India exact heeft. Naast de zogenoemde 'greenfield expressways' die over een geheel nieuw tracé zijn aangelegd, zijn er veel national highways verbreed naar 2x2 of 2x3 rijstroken. Een deel heeft het karakter van een autosnelweg, zonder erftoegang, met parallelwegen voor langzaam verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en vaak ook tolstations. Vermoedelijk is het aantal national highways met snelwegkarakteristieken groter dan het aantal greenfield expressways.

National Highways

Het hoofdwegennet van India wordt gevormd door de National Highways. Per 31 maart 2019 bestond dit netwerk uit 132.500 kilometer.[3] In 2022 had circa 35.000 kilometer national highway 4 of meer rijstroken.[4]

National Highways in India

1234567891011121314151617181920212224252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899


Tolwegen

Op veel wegen in India moet tol betaald worden, zowel op expressways als veel national highways. Vaak wordt tolheffing gebruikt om wegen te moderniseren en in veel gevallen te verbreden naar 2x2 rijstroken, ook al zijn het geen echte snelwegen. Sinds 27 oktober 2014 is in India het betalen van tol middels electronic toll collection (ETC) mogelijk.[5] Het systeem heet 'FASTag'.


Asian Highways

Asian Highways in India

AH1AH2AH42AH43AH45AH46AH47AH48


Wegnummering

De hoofdklasse in India is het National Highway netwerk (NH), welke ook uitgebouwd kunnen zijn als een National Expressway (NE). Deze hebben één, twee of drie cijfers. De nummers 1 t/m 9 verbinden de grote steden, 2-cijferige wegen zijn deels geclusterd. De National Highway 7 is de langste weg met 2.369 kilometer lengte.

De tweede klasse is het State Highway netwerk (SH) welke per staat genummerd zijn.

Bewegwijzering

De bewegwijzering is doorgaans in het Engels, maar ook het Hindi (met het Devanagari-alfabet) en het Sanskrit komen voor. Het Engels wordt doorgaans in hoofdletters geschreven op wegwijzers. Zowel blauwe als groene borden worden gebruikt. Wegnummers worden aangegeven, National Highways in een geel rechthoekig schild met zwarte letters. Portalen worden regelmatig gebruikt, ook voor afstandsborden, zeker wanneer er soms 3 schriften aangegeven staan.

Verkeersborden

Een mix van Amerikaanse en Europese verkeersborden worden in India gebruikt.

Wegmarkeringen

Zowel volledig witte markering, als gele kantmarkeringen worden gebruikt. Er lijkt geen consistentie in te zitten. Langs veel wegen zijn stoepranden met zwart-wit-reflecterende verf beschilderd.

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid wordt in India per staat vastgesteld. Op national highways geldt maximaal 120 km/h op autosnelwegen, 100 km/h op dubbelbaans wegen en 70 km/h op andere wegen (binnen en buiten de bebouwde kom).[6]

Voor vrachtauto's geldt een maximumsneheid van 80 km/h op autosnelwegen, dubbelbaans wegen en 60 km/h op alle overige wegen die onderdeel zijn van een national highway.

Referenties

Wegen van Azië

AfghanistanArmeniëAzerbeidzjanBahrainBangladeshBhutanBruneiCambodjaChinaCyprusFilippijnenGeorgiëIndiaIndonesiëIrakIranIsraëlJapanJemenJordaniëKazachstanKoeweitKyrgyzstanLaosLibanonMaleisiëMaledivenMongoliëMyanmarNepalNoord-KoreaOmanOost-TimorPakistanPalestijnse gebiedenQatarRuslandSaudi-ArabiëSingaporeSri LankaSyriëTaiwanTadzjikistanThailandTurkijeTurkmenistanUzbekistanVerenigde Arabische EmiratenVietnamZuid-Korea