Intern verkeer

Definitie

Verkeer dat zowel herkomst als bestemming heeft binnen een bepaald gebied.