Kigali Ring Road

De Kigali Ring Road is een geplande tolweg in Rwanda. De weg moet een ringweg rond de hoofdstad Kigali vormen.

Geschiedenis

Kigali is het belangrijkste knooppunt in het netwerk van de nationale wegen. De RN1, RN3, RN4 en RN15 komen in de stad samen. In 2013 is het eerste Urban Transportation Master Plan van Kigali vastgesteld. In 2015-2016 zijn verkenningen uitgevoerd voor de bouw van een ringweg rond Kigali. Daaruit kwam een ringweg van 80 kilometer lengte met 2x2 rijstroken. In 2021 startte de overheid onderhandelingen met een private partij om de ringweg als tolweg te realiseren.[1] De kosten werden op dat moment geraamd op $ 240 miljoen.

Referenties