Lisa+ is een commercieel softwarepakket en biedt de mogelijkheid om stapsgewijs verkeerslichtenregelingen te ontwerpen en ongeregelde kruispunten of rotondes te evalueren.


Verkeersregeltechnische software
COCON · Lisa+ · CCOL · VRIGEN · TRANSYT · TRAFFICK