Maximumsnelheid: verschil tussen versies

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k
k (electronisch -> elektronisch)
Regel 45: Regel 45:
 
Wanneer er sprake is van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer, kan de minister een maximumsnelheid van 90 km/h op alle autosnelwegen en autowegen instellen voor maximaal 4 maanden achtereen.<ref>[http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukVA/Artikel86a/geldigheidsdatum_12-11-2011 Artikel 86a RVV1990 | wetten.overheid.nl]</ref>  Voor verschillende voertuigen gelden andere snelheden dan hier aangegeven.
 
Wanneer er sprake is van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer, kan de minister een maximumsnelheid van 90 km/h op alle autosnelwegen en autowegen instellen voor maximaal 4 maanden achtereen.<ref>[http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukVA/Artikel86a/geldigheidsdatum_12-11-2011 Artikel 86a RVV1990 | wetten.overheid.nl]</ref>  Voor verschillende voertuigen gelden andere snelheden dan hier aangegeven.
  
[[Afbeelding:Nederlands_verkeersbord_A1.svg|thumb|100px|De maximumsnelheid wordt in Nederland aangegeven met verkeersbord A1]] [[Afbeelding:Nederlands_verkeersbord_A3.svg|thumb|100px|Ook een electronisch aangegeven snelheid geldt als maximumsnelheid]]
+
[[Afbeelding:Nederlands_verkeersbord_A1.svg|thumb|100px|De maximumsnelheid wordt in Nederland aangegeven met verkeersbord A1]] [[Afbeelding:Nederlands_verkeersbord_A3.svg|thumb|100px|Ook een elektronisch aangegeven snelheid geldt als maximumsnelheid]]
 
[[Afbeelding:Maximumsnelheden in Nederland met 130.png|thumb|right|400px|De maximumsnelheid in Nederland voor 1 september 2012.
 
[[Afbeelding:Maximumsnelheden in Nederland met 130.png|thumb|right|400px|De maximumsnelheid in Nederland voor 1 september 2012.
  

Versie van 6 aug 2014 13:44

De maximumsnelheden per 1 september 2012.
   130 km/h
   120 km/h
   variabel 100/120-130 km/h
   100 km/h
   80 km/h
130 km/h op de A2 bij Everdingen.

De maximumsnelheid is de hoogste snelheid die op een wegvak is toegestaan of op een bepaald gedeelte van een wegvak is toegestaan. Deze wordt aangegeven met een getal in een rode cirkel of op een elektronisch bord.

Naast specifiek aangegeven maximumsnelheden kent elk soort weg een algemene maximumsnelheid. Enkele uitzonderingen bestaan, zoals Duitse snelwegen, waar geen algemene maximumsnelheid geldt.

Een maximumsnelheid wordt officieel ingesteld vanwege de verkeersveiligheid of vanwege het milieu (geluid of vervuiling).

Notatie

In de verkeerskunde wordt maximumsnelheid uitgedrukt in kilometers per uur, de eenheid is km/u of km/h (kilometers per hour). Daarbij kent men de afkorting Vmax toe.

In de natuurkunde wordt meestal gerekend met snelheden in meters per seconde (m/s). Een snelheid van 50 km/h komt dan overeen met 18 m/s.

In enkele landen wordt met de eenheid mijlen per uur gerekend, zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. De notatie is dan mph. Een mijl staat voor 1609,344 meter.

Vmax

vmax is de wiskundige notatie voor maximumsnelheid. De v van velocity is het internationale symbool voor de grootheid snelheid.

Omdat subscript (lager geschreven) tekst lastig te typen is (en sowieso niet altijd mogelijk is), wordt het begrip vmax vaak "uitvergroot" naar Vmax.

V85

Er bestaat een eenvoudig recept om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving: de V85-regel. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden. Voor zover de infrastructuur geen zichtbare of verborgen gevaren oplevert, komt een snelheidsregime gebaseerd op de 85-percentielsnelheid (V85) een vlotte en veilige verkeersstroom ten goede. Het verhoogt immers de kans op uniformiteit in de gereden snelheden op die weg: automobilisten zullen minder geneigd zijn om onveilig gedrag te vertonen, waardoor de kans op kopstaart- en frontale aanrijdingen vermindert. Door deze regel in te stellen kan het handhavingsbeleid zich richten op de grote snelheidsovertreders.

Snelheidsbeperkingen die in de buurt liggen van wat de V85-regel aangeeft, worden ook makkelijker aanvaard. Ze weerspiegelen het snelheidsgedrag van de meerderheid, én geven een duidelijk signaal aan onverbeterlijke hardrijders van wat algemeen als een redelijke en veilige snelheid wordt beschouwd. Tevens vermindert de publieke weerstand, tengevolge van onredelijke verkeersregels, tegenover een politioneel handhavingsbeleid.

Maximumsnelheden per land

Zie ook Maximumsnelheden in Europa.

Nederland

In Nederland gelden de volgende maximumsnelheden:

 • binnen de kom: 50 km/h
 • buiten de kom: 80 km/h
 • op autowegen: 100 km/h
 • op autosnelwegen: 130 km/h

Wanneer er sprake is van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer, kan de minister een maximumsnelheid van 90 km/h op alle autosnelwegen en autowegen instellen voor maximaal 4 maanden achtereen.[1] Voor verschillende voertuigen gelden andere snelheden dan hier aangegeven.

De maximumsnelheid wordt in Nederland aangegeven met verkeersbord A1
Ook een elektronisch aangegeven snelheid geldt als maximumsnelheid
De maximumsnelheid in Nederland voor 1 september 2012.
   130 km/h
   120 km/h
   100 km/h
   80 km/h

Geschiedenis van snelheidsmaatregelen in Nederland

 • 1908: Invoering limieten 15 km/h buiten bebouwde kom (bubeko) en 10 km/h binnen bebouwde kom (bibeko). Wordt door weggebruikers als onredelijk ervaren en massaal genegeerd. Verkeersregel verdwijnt daarna geruisloos.
 • 5-8-1940: De bezetter voert snelheidslimieten in (die Nederland daarvoor nog niet had). 80 km/h buiten de bebouwde kom, 40 km/h binnen de bebouwde kom. Voertuigen van de politie, ambulancediensten en van de Duitse bezetter waren uitgezonderd van de maatregel.
 • 1945: de Duitse maatregelen worden teruggedraaid.
 • 1-11-1957: besluit tot het invoeren van 50 km/h limiet binnen de bebouwde kom. Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1958, S, nr. 583, werd in het Wegenverkeersreglement artikel 61a opgenomen die deze limiet binnen de bebouwde kom effectueerde.
 • 9-1-1960: de commissie verkeersveiligheid adviseert de Minister van Verkeer om op autosnelwegen een Vmax in te stellen van 120, op enkelbaans autowegen 90.
 • 29-9-1960: het advies gaat na maatschappelijke discussie voor wat betreft de autosnelwegen 120 km/h de la in. De minister ziet er geen brood in.
 • 16-10-1963: de nieuwe Minister van Verkeer besluit om op diverse weggedeelten van auto(snel)wegen snelheidslimieten in te stellen, echter afhankelijk van de locatie en het gevaar voor de verkeersveiligheid.
 • 1-9-1966: een proef begint met maximumsnelheden op 5 autosnelwegen en 6 autowegen.
 • 19-10-1973: besluit om nog voor de zomer van 1974 maximumsnelheden in te stellen: 100 km/h op autosnelwegen en autowegen, 80 km/h op alle andere wegen buiten de bebouwde kom. Officieel aangegeven reden: verkeersveiligheid. De facto reden: oliepositie tijdens de oliecrisis (in dezelfde tijd speelden ook de autoloze zondagen).
 • 4-2-1974: besluit 100 km/h op auto(snel)wegen en 80 km/h elders buiten de bebouwde kom van kracht. Tevens invoering minimumsnelheid van 70 km/h op autosnelwegen.
 • 9-2-1974: staatssecretaris Van Hulten zinspeelt al op hogere snelheidslimiet van 120 km/h op autosnelwegen. Het argument van de benzinebesparing is volgens hem inmiddels achterhaald.
 • 5-4-1974: de kantonrechter bepaalt dat de 100 km/h op autosnelwegen onverbindend is verklaard, omdat ze niet op gronden van verkeersveiligheid is genomen.
 • 11-4-1974: een andere kantonrechter bepaalt dat ook de maximumsnelheden van 100 op autowegen en 80 bubeko onverbindend worden verklaard.
 • 4-6-1974: de Hoge Raad stelt dat de maximumsnelheden wel verbindend zijn.
 • 21-6-1974: minister Westerterp verhindert dat in een Europees verdrag een algemene limiet van 120 of 130 voor heel Europa wordt vastgelegd. Hierdoor is een unieke kans om tot Europese harmonisatie van snelheidslimieten te komen verloren gegaan.
 • 3-7-1984: bij snelheidsmetingen blijkt op autosnelwegen de limiet van 100 km/h door ruim 75% van de weggebruikers te worden genegeerd. De Rijkspolitie adviseert de politiek met klem om een redelijke snelheidslimiet van 120 km/h in te voeren.
 • 1-5-1988: de maximumsnelheid op autosnelwegen wordt verhoogd naar 120 km/h, tegelijkertijd worden pakkans en boetes opgeschroefd. Ook komen er veel wegvakken waar de Vmax op 100 km/h gehandhaafd blijft. Dit betreft 15% van de weglengte, waarop 30% van de totale verkeersprestatie wordt afgewikkeld. Veelal betreft dit Randstedelijke snelwegen, met een ontwerpsnelheid van 120 km/h.
 • 26-7-1990: het RVV 1990 wordt vastgesteld. De algemene maximumsnelheden veranderen niet ten opzichte van het besluit uit 1988. Wel wordt per deze datum de in 1974 ingevoerde minimumsnelheid afgeschaft. Daarnaast wordt het mogelijk om maximumsnelheden als zonebord in te voeren, iets wat later bij “Duurzaam Veilig” wordt gebruikt om hele buitengebieden in 60 km/h-zones te veranderen.
 • 11-5-2002: invoering 80 km/h op A13 bij Overschie met trajectcontrole
 • 29-10-2004: op delen van de A10, A12 en A20 gaat de maximumsnelheid omlaag naar 80 km/h, gecombineerd met trajectcontrole.
 • 02-07-2012: op de A10-west, A12 Den Haag stad-uit en A13 bij Overschie gaat de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/h.
 • 01-09-2012: de maximumsnelheid op autosnelwegen is verhoogd van 120 naar 130 km/u. Op circa 55% van het snelwegennet geldt echter een lagere snelheid. Vaak is er een tijdsperiode van bijvoorbeeld 6 tot 19 uur waarin een lagere snelheid dan 130 geldt.

Verenigde Staten

Zie het artikel Maximumsnelheden in de Verenigde Staten.

Zie ook

In andere talen

 • Engels (English): Speed limit
 • Frans (Français): Limitation de vitesse
 • Duits (Deutsch): Höchstgeschwindigkeit
 • Deens (Dansk): Hastighedsbegrænsning
 • Zweeds (Svenska): Hastighetsbegränsning, Fartbegränsning, Fartgräns
 • Noors (Norsk): Fartsgrense
 • Pools (Polski): Ograniczenie prędkości
 • Tsjechisch (Česky): Rychlostní omezení
 • Spaans (Español): Límite de velocidad

Referenties