Maximumsnelheid

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De maximumsnelheid wordt in Nederland aangegeven met verkeersbord A1
Ook een electronisch aangegeven snelheid geldt als maximumsnelheid

De maximumsnelheid is de hoogste snelheid die op een wegvak is toegestaan of op een bepaald gedeelte van een wegvak is toegestaan. Deze wordt aangegeven met een getal in een rode cirkel of op een electronisch bord.

Naast specifiek aangegeven maximumsnelheden kent elk soort weg een algemene maximumsnelheid. Enkele uitzonderingen bestaan, zoals Duitse snelwegen, waar geen algemene maximumsnelheid geldt.

Een maximumsnelheid wordt officieel ingesteld vanwege de verkeersveiligheid of vanwege het milieu (geluid of vervuiling).

Notatie

In de verkeerskunde wordt maximumsnelheid uitgedrukt in kilometers per uur, de eenheid is km/u of km/h (kilometers per hour). Daarbij kent men de afkorting Vmax toe.

In de natuurkunde wordt meestal gerekend met snelheden in meters per seconde (m/s). Een snelheid van 50 km/h komt dan overeen met 18 m/s.

In enkele landen wordt met de eenheid mijlen per uur gerekend, zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. De notatie is dan mph. Een mijl staat voor 1609,344 meter.

Vmax

vmax is de wiskundige notatie voor maximumsnelheid. De v van velocity is het internationale symbool voor de grootheid snelheid.

Omdat subscript (lager geschreven) tekst lastig te typen is (en sowieso niet altijd mogelijk is), wordt het begrip vmax vaak "uitvergroot" naar Vmax.

V85

Er bestaat een eenvoudig recept om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving: de V85 regel. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden. Voor zover de infrastructuur geen zichtbare of verborgen gevaren oplevert, komt een snelheidsregime gebaseerd op de 85-percentielsnelheid (V85) een vlotte en veilige verkeersstroom ten goede. Het verhoogt immers de kans op uniformiteit in de gereden snelheden op die weg: automobilisten zullen minder geneigd zijn om te bumperkleven, in te halen of van rijstrook te veranderen, waardoor de kans op kopstaart- en frontale aanrijdingen vermindert. Door deze regel in te stellen kan het handhavingsbeleid zich richten op de grote snelheidsovertreders.

Snelheidsbeperkingen die in de buurt liggen van wat de V85 regel aangeeft, worden ook makkelijker aanvaard. Ze weerspiegelen het snelheidsgedrag van de meerderheid, én geven een duidelijk signaal aan onverbeterlijke hardrijders van wat algemeen als een redelijke en veilige snelheid wordt beschouwd. Tevens vermindert de publieke weerstand, tengevolge van onredelijke verkeersregels, tegenover een politioneel handhavingsbeleid.

Maximumsnelheden per land

Zie ook Maximumsnelheden in Europa.

Nederland

In Nederland gelden de volgende maximumsnelheden:

 • binnen de kom: 50 km/h
 • buiten de kom: 80 km/h
 • op autowegen: 100 km/h
 • op autosnelwegen: 120 km/h


Bovengenoemde snelheden gelden indien niets anders staat aangegeven. Uitzonderingen op de regel zijn inmiddels dermate wijdverspreid dat ze hier niet onvermeld kunnen blijven.


Binnen de bebouwde kom worden steeds meer woonstraten ingericht als 30 km/h-zone. Op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom mag de wegbeheerder een hogere maximumsnelheid van 70 km/h instellen, maar in gemeenten onder links bestuur gebeurde dit steeds minder vaak. Zo geldt in Rotterdam op de Vaanweg, het verlengde van de A29, nog steeds een maximumsnelheid van 50 km/h, terwijl de inrichting van de weg (ziet eruit zoals een autosnelweg van rond 1970, maar dan met een busbaan op de vluchtstrook) uitnodigt tot een hogere snelheid. Toch lijkt er hoop te zijn voor wie graag sneller zou rijden, want op de Abraham van Rijckevorsselweg, in het verlengde van de N210, is begin 2011 ter hoogte van de Erasmus Universiteit Rotterdam de maximumsnelheid wel naar 70 km/h verhoogd tussen de A16 en Woudestein.


Veel wegen buiten de bebouwde kom, vooral ongenummerde weggetjes door de polder, zijn te smal en/of te onoverzichtelijk om er veilig de algemene maximumsnelheid van 80 km/h te kunnen rijden. Onder het regime van 'Duurzaam Veilig' [[1]] zijn dit soort ongenummerde polderwegen tot erftoegangsweg geworden, waarbij meestal ook een 60 km/h-zone is ingesteld.

De bedoeling van 'Duurzaam Veilig' was dat de veiligheid zou worden vergroot, dat elke weggebruiker voortaan aan de belijning op de weg zou kunnen zien op welk type weg hij/zij rijdt en welke maximumsnelheid daar geldt. Helaas heeft de overheid aan de burger te laat en veel te weinig voorlichting gegeven over 'Duurzaam Veilig' en bovendien hebben diverse wegbeheerders de richtlijnen van 'Duurzaam Veilig' niet altijd even consequent toegepast. Het gevolg is dat veel meer weggebruikers nu langzamer rijden dan is toegestaan, ook op plaatsen waar er uit oogpunt van de verkeersveiligheid geen bezwaar tegen zou bestaan als daar gewoon de algemene maximumsnelheid 80 km/h gereden zou worden.

Aangezien de ontwerpers van 'Duurzaam Veilig' op wegen met slechts 1 rijstrook per richting ook het (levensgevaarlijke?) inhalen hebben willen verbieden, door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep, is het inhalen van een brommobiel, trage traktor of treuzelende tante nu bijna nergens meer toegestaan, terwijl er vaak wel voldoende zicht is voor een veilige inhaalmanoeuvre. Op die manier veroorzaken de twijfelende weggebruikers door hun lagere snelheid van 65 à 70 km/h nu behoorlijk wat vertraging voor het verkeer achter hen. Critici noemen het wegontwerp van 'Duurzaam Veilig' daarom ook wel 'duurzaam verpest' of 'duurzaam vern**kt'. Voorstanders van 'Duurzaam Veilig' wijzen er daarentegen op dat onjuist uitgevoerde inhaalmanoeuvres veel slachtoffers maken, niet alleen bij degene die inhaalt, maar ook bij de tegenliggers die een frontale botsing vaak niet overleven.

(Schrijver van deze bijdrage heeft de gevolgen van verkeerd inhalen op de Balkan al meerdere keren in de berm zien liggen, heeft zelf pas in het buitenland veilig leren inhalen zonder tegenliggers te hinderen en heeft in Nederland al meerdere keren een hap uit zijn stuur genomen als hij weer eens een traktor of treuzelaar voor de neus had die vanwege een 'Duurzaam Veilige' weginrichting niet op legale wijze inghaald kon worden...)


Op de meeste autsnelwegen in de Randstad is de maximumsnelheid beperkt tot 100 km/h, vaak omwille van de veiligheid, maar soms ook vanwege de luchtkwaliteit. Soms geldt zelfs een nog lagere limiet van 80 km/h, zoals op de A13 bij Rotterdam-Overschie, waar de bebouwing erg dicht tegen de snelweg staat, terwijl het verkeer dit weggedeelte tot één van de drukste stukken weg van Nederland maakt, met de daarbij behorende uitstoot van schadelijke stoffen, wat nog wordt verergerd doot de files die er vaak staan, omdat de A4 Delft-Schiedam na 50 jaar nog niet klaar is, of de brug over Delfshavense Schie in de A20 weer eens omhoog staat.

Sinds 1 maart 2011 geldt op een deel van de A7, waaronder de Afsluitdijk, een verhoogde maximumsnelheid van 130 km/h voor de gehele dag. Deze verhoogde maximumsnelheid kadert in een experiment waarbij later in 2011 meerdere weggedeelten betrokken zullen worden. Op drukkere wegen zal in mei 2011 de maximumsnelheid alleen buiten de spits met Dynamax (signaalgevers aan de portalen boven de weg) naar 130 km/u verhoogd worden. In juli 2011 volgen dan nog enkele trajecten, vooral in het noorden en oosten van Nederland, waar de snelheid permanent naar 130 km/u verhoogd zal worden. De planning is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Critici van deze snelheidsverhogingen naar 130 km/u wijzen op de beperkte winst in reistijd en de vergroting van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voorstanders wijzen erop dat een maximumsnelheid van 100 km/u op een lege snelweg met 3 of meer rijstroken per richting, zoals bijvoorbeeld de gerenoveerde A2, of de A16 Breda-Rotterdam, niet geloofwaardig is. Nu de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer (2 maart 2011) achter de rug zijn, heeft Minister Schultz-van Haegen ontdekt dat zij een probleem heeft met de meetcorrectie: Pas vanaf 139 km/u mag er een boete voor overtreding van de maximumsnelheid worden uitgeschreven en dat vindt de minister eigenlijk te snel en te gevaarlijk. De linkse oppositie in de Tweede Kamer verdenkt de minister ervan dat zij de rechtse kiezer heeft willen paaien door snel te beginnen met het verhogen van de maximumsnelheid, zonder goed na te denken over alle gevolgen.

(Schrijver van deze bijdrage stemt doorgaans links, rijdt rechts waar het kan en kan niet wachten om het gevoel van vrijheid te genieten om buiten het spitsuur met 130 km/u over de A16 te rijden en 2 of 3 minuten sneller in Breda te zijn...)

Verenigde Staten

Zie het artikel Maximumsnelheden in de Verenigde Staten.

Zie ook

In andere talen

 • Deens (Dansk): Hastighedsbegrænsning
 • Duits (Deutsch): Höchstgeschwindigkeit
 • Engels (English): Speed limit
 • Frans (Français): Limitation de vitesse
 • Noors (Norsk): Fartsgrense
 • Pools (Polski): Ograniczenie prędkości
 • Spaans (Español): Límite de velocidad
 • Zweeds (Svenska): Hastighetsbegränsning, Fartbegränsning, Fartgräns
 • Tsjechisch (Česky): Rychlostní omezení