Mobiliteit

Definitie

Mate waarin personen zich kunnen verplaatsen.