N194 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Versie door Jack bauer (overleg | bijdragen) op 3 feb 2019 om 13:46
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN194.svg
N194 NL map.png
N194
Begin Hoorn
Einde Heerhugowaard
Lengte 16 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg NLN247.svg Edam

VRI zwart.svg NLA007.svg Amsterdam / Leeuwarden

VRI zwart.svg NLN243.svg Beemster

Rotonde.svg Avenhorn

Rotonde.svg De Goorn / Berkhout

Rotonde.svg Spierdijk

Rotonde.svg Wogmeer

Rotonde.svg Obdam

Rotonde.svg Ind. Braken

Rotonde.svg Heerhugowaard

Rotonde.svg Ind. De Vork

Rotonde.svg Ind. Zandhorst II

VRI zwart.svg NLN242.svg

De N194 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland. De weg vormt een oost-westroute tussen Hoorn en Heerhugowaard en is onderdeel van het project N23. De N194 is 16 kilometer lang en ontstaan vanuit nieuwbouw en delen van de N243 en N507.

Routebeschrijving

De N194 ten westen van De Goorn.
De N194 ten oosten van Heerhugowaard.

De N194 start op de geregelde kruising met de N247 even ten zuidwesten van Hoorn, aan de oostkant van de autosnelweg A7. De weg voert dan onder de A7 door, en geeft aan de westzijde van de A7 aansluiting op de afrit vanuit Hoorn en de toerit richting Amsterdam. Hierna voert de N194 met 2x2-rijstroken over een afstand van 2,5 kilometer naar het westen, waar de weg vloeiend overgaat in de Braken. De N243 is bij Avenhorn op de N194 aangesloten met een geregelde aansluiting.

De weg maakt hierna een slinger naar het noorden waarna een rotonde de aansluiting met Avenhorn en het bedrijventerrein Vredemaker geeft. Daarna gaat het verder naar de rotonde Westeinde, dat als lintbebouwing doorloopt naar Berkhout. De weg doorkruist hier het open en westelijke deel van West-Friesland waarna men Spierdijk passeert. Daarna gaat de weg door het voormalige meer Wogmeer, en kruist de weg de straat Wogmeer waar lintbebouwing aan is gelegen.

Verderop volgt de kern Obdam. Hier zijn twee aansluitingen met rotondes mee. De weg gaat daarna lichtelijk omhoog om de oostelijke ringvaart met aanliggende wegen van de Heerhugowaard te kruisen met een vaste brug. Als men weer op maaiveldniveau zit buigt de weg af richting noordwesten en geeft met een turborotonde aansluiting op de noordoostzijde van Heerhugowaard. De weg buigt hierna naar het noordwesten af, en gaat onder de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn door, waarna de weg naar het westen loopt. Vrijwel direct hierna volgt weer een onderdoorgang, waar de N194 onder de Middenweg van de Heerhugowaardpolder door duikt. Er volgt dan een voorrangsplein met het nieuwe industrieterrein De Vork, waarna de weg wederom onder maaiveld duikt. Dit maal voert de weg onder de spoorlijn Heerhugowaard - Den Helder door. Dit deel is voorbereid op 2x2-rijstroken. Hierna volgt wederom een voorrangsplein met de wat oudere industrieterreinen Zandhorst I en II, als de weg bij het eindpunt op de N242 komt.

Classificatie

De N194 is in het kader van de Duurzaam Veilig-richtlijnen gecategoriseerd als stroomweg, maar ingericht als gebiedsontsluitingsweg en hierop geldt een snelheid van 80 km/h. Inhalen is nergens toegestaan, behalve uiteraard op de 2x2-delen. De weg is in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Geschiedenis

Hoorn - Avenhorn

Dit weggedeelte behoorde voor 2018 bij de verbinding Hoorn - Middenbeemster - Alkmaar, en maakte onderdeel uit van de bewegwijzerde niet-autosnelweg N243.

Plannen voor een verbetering van de verbinding Hoorn - Alkmaar bestonden al lange tijd in de 19e eeuw. Rond 1850 werd daarvoor de Huygendijk (de huidige N508) van grind voorzien, een veelgebruikte oplossing in die tijd. Pas in de jaren 1920 werden er plannen door de provincie ontworpen om het almaar toenemende (vracht)autoverkeer en fietsverkeer te faciliteren door eigen infrastructuur aan te willen leggen. Eerst nog aarzelend door het gebruik van voornamelijk bestaande wegen met het plan deze te verbeteren, later met meer nieuwe, eigen tracés. De verbinding Hoorn - Alkmaar langs de Noordervaart en door de Beemster kwam dan ook al in de eerste plannen voor onder het administratieve wegnummer 10.

In het voorjaar van 1927 werd begonnen met de opmeting van het gedeelte Hoorn - Avenhorn - Schermerhorn, ter lengte van 13 kilometer. In 1929 werden onderhandelingen gevoerd en werd overeenstemming bereikt om de Jaagweg tussen Hoorn en Avenhorn over te dragen aan de provincie. In 1930 werd de verbetering van dit weggedeelte aan de laagste aanbieder gegund en in 1931 kwam dit weggedeelte gereed met 1x2 rijstroken. Tot 2018 was de weg genummerd als N243.

Avenhorn - Heerhugowaard (Braken)

De aanleg van een weg tussen Avenhorn en Heerhugowaard in de 20e eeuw zal vermoedelijk te maken hebben gehad met de sterke groei van Heerhugowaard vanaf 1966. Daarvoor was het overwegend een agrarische gemeente met 6.800 inwoners; in 1975 woonden er ruim 26.000 mensen. Die grote groei is voornamelijk veroorzaakt door de aanwijzing van Heerhugowaard als groeikern voor woningzoekenden uit Amsterdam, de IJmond (voor de Hoogovens) en Alkmaar. In het structuurplan van 1981 van Heerhugowaard werd hierbij als noordwestelijke grens van het woongebied de Westtangent bedacht en aangelegd. Aan de kant van Alkmaar sloot en sluit deze weg aan op de S7, de huidige N242, waarmee betrekkelijk snel het hoofdwegennet bereikt kan worden. Vermoedelijk wilde de provincie de gemeente aan de oostzijde ook een goede verbinding geven naar het hoofdwegennet om de Randstad en andere landsdelen via een tweede alternatief te kunnen bereiken. De weg tussen Avenhorn en de Krusemanlaan in Heerhugowaard is ergens tussen eind jaren 1970 en medio jaren 1990 aangelegd. Exacte data daarover ontbreken.

De weg werd Braken genoemd en was tot 2018 genummerd als de N507. Tot 2018 had de weg voornamelijk geregelde kruispunten en twee rotondes.

N23 en de Omlegging Heerhugowaard

Aan het eind van de 20e eeuw ontstonden grootse plannen voor verbetering van de oost-westverbinding in de provincie tussen Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen, weer onderdeel uitmakend van een groter project om Alkmaar en Zwolle beter met elkaar te verbinden. Het project, geheten N23 voorziet in een hoogwaardige verbinding tussen de genoemde twee steden in Noord-Holland en Overijssel. Het project bestond tussen Hoorn en de N242 ten westen van Heerhugowaard uit drie onderdelen:

  • verdubbeling van de voormalige N243 tussen Hoorn en Avenhorn naar 2x2 rijstroken, aanpassing van de aansluiting met de A7, aanpassen van de doorgaande richting van Hoorn-Middenbeemster naar Hoorn-Heerhugowaard
  • opwaardering van de voormalige N507 tussen Avenhorn en Heerhugowaard
  • aanleg van een nieuwe verbinding vanaf de komgrens op de Braken bij Heerhugowaard naar de N242 op de Kamerlingh Onneslaan

In het project N23 werden deze drie wegen gezamenlijk als één nieuwe hoogwaardige route gezien, maar kon deze weg wel los gezien worden van de weg tussen Hoorn en Enkhuizen. Uit overleg tussen de provincie en de Nationale Bewegwijzeringsdienst is toen bedacht om de weg als N194 te gaan nummeren als alle gedeeltes gereed kwamen.

Hoewel de N194 was gecategoriseerd als stroomweg heeft deze nergens ongelijkvloerse aansluitingen gekregen. De weg is tussen Hoorn en Avenhorn verbreed naar 2x2-rijstroken en heeft verkeerslichten met de A7 en de N243. Op de Braken zijn alle kruispunten met verkeerslichten verdwenen. De kruispunten zijn allemaal omgebouwd naar turborotondes, waarbij langzaam verkeer de doorgaande weg onderlangs kan kruisen. Voor het landbouwverkeer en bestemmingsverkeer zijn er parallelwegen aangelegd. Het nieuwe weggedeelte bij Heerhugowaard heeft een rijbaan met 2 rijstroken en gaat met tunnels onder de spoorlijnen door en onder de Middenweg. Er zijn twee voorrangspleinen volgens het Largas-systeem. Deze vermijdt de kom van Heerhugowaard en maakt vanuit Obdam een slinger naar het noorden om aan te sluiten op de N242 bij de Kamerlingh Onneslaan.

De nieuwe omlegging van Heerhugowaard is op 17 juli 2018 opengesteld, waarmee de Braken is aangesloten op deze verbinding. De N507 kwam daarmee te vervallen ten faveure van de N194. De verbreding van de N243 naar 2x2-rijstroken is op 27 augustus 2018 afgerond, waarna ook dit gedeelte is omgenummerd van N243 naar N194. In de loop van 2018 zijn ook alle turborotondes op de Braken in gebruik genomen, waardoor het project officieel op 6 november 2018 is opgeleverd.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks rijden circa 10.000 voertuigen tussen Heerhugowaard en Avenhorn. Het dubbelbaans deel tussen Avenhorn en de aansluiting met de A7 verwerkt 21.500 voertuigen per dag.

Externe Links

Referenties


Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad