Hoofdmenu openen

Wegenwiki β

N1 (Frankrijk)

N1 FR.svg
FR N1.png
N1
Begin Attainville
Einde Boulogne-sur-Mer
Lengte 15 km

De N1 of RN1 is een route nationale in Frankrijk, die oorspronkelijk liep vanaf Paris tot de grens met België bij Bray-Dunes, via Beauvais, Amiens en Calais. Het grootste deel van de route is afgewaardeerd naar een route départementale. De lengte bedroeg 339 kilometer tot 2006. Sindsdien is de N1 ingekort en bestaat uit drie losse trajecten van in totaal 15 km lang.

Routebeschrijving

Huidige N1

De N1 bestaat uit de volgende trajecten:

  • Traject tussen N104 en A16 ten noorden van Parijs (6 km)
  • Noordelijke rondweg van Amiens (Rocade Nord d'Amiens) (5 km)
  • Traject tussen Saint-Léonard en Boulogne-sur-Mer (haven). (2 km)

Oorspronkelijke N1

Paris

De N1 begon oorspronkelijk op het Point Zéro des Routes de France in Paris, een plein voor de Notre-Dame op het Île de la Cité, een eiland in de rivier de Seine. Tussen het centrum en de Gare de l'Est vormde de N1 een wat secundaire verbinding, aangezien de N3 de belangrijkste straten volgde. De N1 verliep één tot twee stadsblokken oostelijker via de Rue Beaubourg en de Rue du Faubourg-Saint-Martin. Daarna verliep de N1 over de Rue de Fauburg-Saint-Denis, een stadsweg tussen de Gare de l'Est en de Gare du Nord in. Vanaf daar volgde de N1 de Rue de la Chapelle naar de Porte de la Chapelle, waar de aansluiting op de Boulevard Périphérique was. De voormalige N1 is in Paris ongenummerd.

RNIL1 (Seine-Saint-Denis)

Langs het Stade de France is de N1 vervangen door de A1, de parallelwegen zijn later als de RNIL1 genummerd, een route nationale d'intérêt local. De RNIL1 vormt dan de oostelijke stadsring van de grote voorstad Saint-Denis. De RNIL1 verloopt als stadsweg met 4 rijstroken tot de noordkant van Pierrefitte-sur-Seine, waar de RNIL1 overgaat in de D301.

D301 (Val d'Oise)

Zie ook D301 (Val-d'Oise).

In het departement Val d'Oise voert de D301 door de noordelijke voorsteden van Paris. De D301 is relatief goed uitgebouwd en feitelijk een voie express, eerst als bypass van Saint-Brice-sous-Forêt en daarna langs Domont. Noordelijk daarvan zijn de voorsteden niet meer aan elkaar gegroeid. Bij Montsoult volgt een knooppunt met de N104, hierna is de weg als de N1 genummerd tussen de N104 en de A16.

Noordelijker bestaat een paar kilometer D301 langs Beaumont-sur-Oise, parallel aan de A16. Dit is een ongelijkvloerse weg met 2+1 rijstroken die de rivier de Oise oversteekt. Na Persan volgt dan de grens met het departement Oise.

D78 (Val d'Oise)

De oorspronkelijke route van de N1 verloopt in het noorden van het departement Val d'Oise via wat nu de D78 is, tussen de N1 en Beaumont-sur-Oise. Dit is een bochtige weg die al vroeg de status van N1 had verloren nadat de bypass van Beaumont-sur-Oise gereed kwam.

D1001 (Oise)

In het departement Oise is de ex-N1 als de D1001 genummerd. Dit deel begint als semi-ongelijkvloerse rondweg van Chambly, een verre voorstad van Paris. Langs Chambly is de D1001 samen met de A16 kortstondig ondertunneld. De D1001 vormt daarna een gelijkvloerse 2+1 weg door het glooiende platteland van het departement Oise. Er liggen wel enkele bebouwde kommen op de route. Tussen Noailles en Beauvais telt de D1001 2x2 rijstroken met gelijkvloerse kruispunten.

Aan de rand van de stad Beauvais is een rotonde met de N31 en kort daarna een aansluiting naar de A16. De D1001 vormt dan een semi-ongelijkvloerse weg tot het centrum van Beauvais. Daarna vormt de N1 een stadsweg met verkeerslichten en sluit daarna op de D901 aan.

Tussen Beauvais en Abbeville heeft de voormalige N1 twee oude routes, de westelijke route via de D901 en de oostelijke route die de D1001 volgt, via Amiens. De oostelijke route verloopt vanaf Beauvais parallel aan de A16, eerst ten westen ervan, maar later ten oosten ervan, waarbij men de A16 zonder aansluiting kruist. De D1001 is in het departement Oise minder goed uitgebouwd dan de D901, zo zijn er nergens inhaalstroken of omleggingen rond de dorpen. De D1001 voert door het glooiende en kale akkerland.

D901 (Oise)

Vanaf Beauvais is de westelijke route van de ex-N1 als de D901 genummerd. De D901 vormt in eerste instantie de oostelijke en noordelijke rondweg van Beauvais en begint zuidelijker dan het einde van de D1001, zodat er langs Beauvais deels twee aparte routes voor de ex-N1 zijn. De rocade van Beauvais is ongelijkvloers en telt deels 2x2 rijstroken. De D901 voert dan noordwaarts door het glooiende platteland van het departement Oise, en gaat door enkele dorpen. Buiten de dorpen kent de D901 frequent inhaalstroken.

D901 (Somme)

In het departement Somme vormt de D901 de westelijke route van de voormalige N1, die via Poix-de-Picardie naar Abbeville loopt. De D901 is in Somme in tegenstelling tot het departement Oise een vrij eenvoudige weg, die door alle dorpen loopt en ook niet hoogwaardig is uitgebouwd. Na Poix-de-Picardie is een aansluiting op de A29. Men bereikt dan de vallei van de rivier de Somme, waarna de de D901 in de stad Abbeville eindigt.

D1001 (Somme)

In het departement Somme vormt de D1001 de voormalige N1 via Amiens. De D1001 verloopt noord-zuid dwars door Amiens, aan de zuidkant van de stad is een aansluiting op de A29, aan de noordkant van de stad een aansluiting op de N25. De D1001 door Amiens is een drukke stadsweg met veelal vier rijstroken. Bij het centrum van Amiens steekt men de gekanaliseerde rivier de Somme over. Aan de noordkant van Amiens eindigt de D1001 op een klaverblad met de N1 en N25.

De onderbreking is slechts een paar kilometer lang, ter hoogte van de aansluiting op de A16 gaat de N1 weer over in de D1001, die vanaf hier in noordwestelijke richting loopt, veelal op vrij korte afstand naast de A16, eerst ten zuiden, later ten noorden ervan. De D1001 bypasst in eerste instantie een aantal dorpen aan de Somme, maar voert daarna door enkele bebouwde kommen. Men bereikt dan de stad Abbeville vanuit het zuidoosten.

Noordelijk van Abbeville verloopt de ex-N1 over de D1001, een enkelbaans weg die op korte afstand parallel aan de A16 verloopt. De D1001 verloopt hier dichter bij de kust, op enige afstand van de Baie de Somme. Na Vron volgt de grens met het departement Pas-de-Calais.

D901 (Pas-de-Calais)

In het departement Pas-de-Calais is de ex-N1 weer als de D901 genummerd. De D901 voert noordwaarts, maar op enige afstand van de kust. De D901 verloopt tot Boulogne-sur-Mer vrij ruim ten oosten van de A16 en heeft ook een aansluiting op de D939 bij Montreuil. Deze kustregio is glooiend, maar de D901 bypasst alle kustplaatsen behalve Boulogne-sur-Mer. De D901 is een enkelbaans weg zonder hoogwaardige elementen.

Tussen Boulogne-sur-Mer en Calais is de ex-N1 uitgevoerd als de A16, die hier tolvrij is. De oude route is grotendeels niet meer intact nadat de autoroute er overheen is aangelegd. Enkele niet-continue delen van de oude route tussen Boulogne en Calais zijn onder verschillende wegnummers genummerd, zoals de D96E, D233E3, D191 en D244E1.

D940 (Pas-de-Calais)

Oostelijk van Calais is de oude N1 deels niet meer genummerd, pas vanaf Marck begint de D940, die de ex-N1 vormt tot aan de grens met het departement Nord bij Gravelines. De D940 is een enkelbaans weg met veel rechte stukken die wel door de bebouwde kom van Oye-Plage voert. Anders dan de naam suggereert ligt deze plaats niet aan zee, de D940 blijft op enige afstand van de kust maar voert wel door vlak laagland.

D601 (Nord)

In het departement Nord is de voormalige N1 als de D601 genummerd en begint als rondweg van het vestingstadje Gravelines. De weg voert dan langs de haven van Dunkerque, waarbij de veerhaven westelijk van de stad ligt. Langs Loon-Plage telt de D601 2x2 rijstroken en geeft aansluiting op de N316. De D601 verloopt ten noorden van de A16, door de grote voorstad Grande-Synthe van Dunkerque. Langs Grande-Synthe telt de weg 2x2 rijstroken, in het westen van Dunkerque is de D601 ook met 2x2 rijstroken uitgerust, dit is een belangrijke stadsweg. De passage langs het centrum van Dunkerque vindt plaats in de vorm van twee éénrichtingswegen langs kanalen. Oostelijk van Dunkerque is de D601 een enkelbaans weg en bereikt bij Bray-Dunes de grens met België, waarna de Belgische N39 verder gaat naar Veurne.

Geschiedenis

De N1 werd in 1824 gecreëerd als de route van Paris naar Calais, de weg was toen 276 kilometer lang. De route verliep destijds via Poix-de-Picardie en bleef bijna 150 jaar ongewijzigd, tot de route in 1973 twee grote aanpassingen kreeg, namelijk tussen Beauvais en Abbeville werd de route verlegd over Amiens, en niet meer via Poix-de-Picardie, en werd de N1 verlengd vanaf Calais tot de grens met België, waarbij de N1 339 kilometer lang was. In 2006 werd het overgrote deel van de N1 gedeclasseerd, behalve drie korte stukjes voie express.

Tussen Beauvais en Abbeville bestaan dus twee ex-N1 routes. De westelijke route via Poix-de-Picardie is thans in zowel het departement Oise als Somme als de D901 genummerd. De latere 'klassieke' route via Amiens is thans als de D1001 genummerd in beide departementen. Indertijd was de A16 nog niet aangelegd en vormde de N1 de doorgaande route van Paris naar Calais. De N1 is echter maar beperkt beter uitgebouwd, met name dichter bij Paris, en rond Beauvais en Amiens. De plattelandstrajecten waren grotendeels enkelbaans aangelegd, behalve in het departement Oise waar ook delen met inhaalstroken waren.

Tussen Boulogne-sur-Mer en Calais is de A16 grotendeels direct over de oude N1 aangelegd, dat in fases tussen 1990 en 1993 werd opengesteld. De weg stond korte tijd bekend als de N1 en werd in juni 1993 omgenummerd naar de A16. Het deel tussen Calais en de Belgische grens was voor 1973 een onderdeel van de N40.

De N1 is bijna overal vervangen door de A16. Dit gebeurde vanaf 1980, alhoewel het gros van de A16 tussen 1991 en 1998 is opengesteld, waarna het doorgaande belang van de N1 verviel. De N1 had eerder al geen belang meer voor verkeer vanaf Paris naar Calais, met het gereedkomen van de A1 in 1967 en de A26 verder tot Calais in 1988.

RNIL1 (Saint-Denis / Pierrefitte)

De RNIL1 is het nummer van de voormalige N1 in het departement Seine-Saint-Denis. Al in 1939 was de omlegging van Pierrefitte-sur-Seine opengesteld. Verkeer hoefde daarna niet meer door de hoofdstraat van deze plaats. De noordoostelijke stadsring van Saint-Denis opende in 1951 voor het verkeer en was één van de eerste grotere projecten in de regio Paris na de Tweede Wereldoorlog.

N1 Amiens

Langs de noordkant van Amiens is een 5 kilometer lang deel van de Rocade d'Amiens als de N1 genummerd, tussen de N25 en A16. In 1976 opende de eerste rijbaan van de noordring van Amiens dat onderdeel van de N1 was. Het destijds geopende deel verliep vanaf de N25 aan de noordkant van Amiens tot Yzeux, een traject van 15 kilometer. De westelijke tweederde is thans als de D1001 genummerd. In februari 2006 opende de tweede rijbaan van de N1 tussen de N25 en de aansluiting met de A16, waarmee dit een voie express werd.

N1 (Val d'Oise)

In het departement Val d'Oise bestaat de N1 als verbinding tussen de N104 en A16, een dubbelbaans weg van ruim 6 kilometer lengte. Vanwege de aanwezigheid van enkele kruispunten is dit geen echte voie express. In 1954 opende de N1 als nieuwe enkelbaans weg in dit gebied. In drie fases is in 1973 en 1978 de N1 door Montsoult en Maffliers naar 2x2 rijstroken verbreed.

Referenties


Routes nationales in Frankrijk

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16N17N18N19N20N21N22N23N24N25N26N27N28N29N30N31N32N33N34N35N36N37N38N39N40N41N42N43N44N45N46N47N48N49N50N51N52N53N54N55N56N57N58N59N60N61N62N63N64N65N66N67N68N69N70N71N72N73N74N75N76N77N78N79N80N81N82N83N84N85N86N87N88N89N90N91N92N93N94N95N96N97N98N99

N100N101N102N103N104N105N106N107N108N109N110N111N112N113N114N115N116N117N118N119N120N121N122N123N124N125N126N127N128N129N130N131N132N133N134N135N136N137N138N139N140N141N142N143N144N145N146N147N148N149N150N151N152N153N154N155N156N157N158N159N160N161N162N163N164N165N166N167N168N169N170N171N172N173N174N175N176N177N178N179N180N181N182N183N184N185N186N188N189N190N191N192N193N194N195N196N197N198N199

N201N202N205N209N216N221N224N225N227N230N237N244N248N249N250N254N265N274N282N296N301N306N315N316N320N324N330N337N338N346N353N356N363N385N388N401N406N410N416N425N431N440N441N444N446N449N481N486N488N520N524N532N537N542N543N568N569N572N580N814N844