N309 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN309.svg
N309 NL map.png
N309
Begin Lelystad
Einde Epe
Lengte 50 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Junction.svg NLN302.svgAfslagsymbool.svg Aansluiting Lelystad NLA006.svg


RING Lelystad NLN309.svg

Centrum.svg Lelystad

Afslagsymbool.svg RING NLN309.svg

Rotonde.svg RING Lelystad


NLN309.svg

Junction.svgNLN710.svg → Swifterbant / Biddinghuizen

Rotonde.svg Dronten

Junction.svg NLN305.svg → Harderwijk


NLN305.svg NLN309.svg

Junction.svg NLN305.svg → Kampen


NLN309.svg

Junction.svg NLN709.svg → Biddinghuizen

Junction.svg NLN306.svg → Harderwijk / Kampen

Riviersymbool.svg Veluwemeer

Rotonde.svg Elburg-Vesting

Rotonde.svg NLN310.svg → Nunspeet

Centrum.svg Elburg

Rotonde.svg NLN308.svg → Oldebroek

Centrum.svg 't-Harde

Afslagsymbool.svg Aansluiting 't Harde NLA028.svg Amersfoort / Zwolle

Rotonde.svg NLN795.svg → Nunspeet

Junction.svg → Vaassen

Centrum.svg Epe

Afslagsymbool.svg Aansluiting Epe NLA050.svg → Apeldoorn / Zwolle

De N309 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Flevoland en Gelderland. De weg vormt een west-oostroute vanaf de A6 bij Lelystad via Dronten en Elburg naar Epe aan de A50. De N309 is 50 kilometer lang.

Routebeschrijving

Flevoland

De N309 tussen Dronten en Elburg.

Bij de aansluiting Lelystad van de A6 begint de N309 en loopt hier samen met de Ring Lelystad naar het noordwesten. De N309 is hier een gemeentelijke weg. Op dezelfde aansluiting begint tevens de N302, deze loopt naar het zuidoosten en voert richting Harderwijk. Even na de vaste brug met de Praamvaart volgt een ongelijkvloerse aansluiting waarbij de oostelijke Ring en de N309 aftakken van de zuidelijke Ring van Lelystad. Beide wegen vormen dan de oostring van Lelystad, totdat een rotonde volgt met de Dronterweg, waar de Ring verder gaat richting het noorden en de N309 aftakt richting het oosten. De weg verlaat dan de bebouwde kom waar de weg provinciaal wordt en dat blijft tot aan het einde bij Epe.

De A6 wordt nu gekruist zonder aansluiting, waarna de N309 even ten zuiden en parallel aan de Lage Vaart loopt. Tussen de Lage Vaart en de weg bevindt zich een smal bosgebied. In het buitengebied sluit de N710 aan, die naar Swifterbant en Biddinghuizen loopt. De N309 loopt dan langs de zuidkant van Dronten, waarna aan de zuidoostkant van Dronten een korte dubbelnummering volgt met de N305, de weg naar Almere. Na enkele honderden meters richting noorden takt de N309 richting het oosten af, waar de weg dan met een ruime boog naar het zuiden afbuigt richting Elburg, en daarna weer richting het oosten loopt. Dit gebied is volledig open met enkele boerderijen. Aan het einde van de provincie Flevoland volgen eerst nog twee kruispunten, eerst met de N709, die naar Biddinghuizen loopt en de N306, de dijkweg van Harderwijk naar Kampen, voordat men het Veluwemeer via een ophaalbrug oversteekt, even ten westen van Elburg.

Gelderland

De N309 in 't Harde.

In Gelderland loopt de N309 over een smalle landtong waar ten westen en oosten diverse recreatiegebieden en havenactiviteiten zijn te vinden. Er volgt dan een rotonde met het havengebied en de historische vesting van Elburg waarna de N309 min of meer de westelijke rondweg van die plaats is. De weg gaat hier door polderlandschap. Aan de zuidwestkant van Elburg begint de N310 naar Nunspeet met een rotonde, waarna de N309 richting het oosten loopt, en nu de zuidelijke rondweg van Elburg vormt. De weg heet hier plaatselijk Zuiderzeestraatweg, vernoemd naar de historische verbinding langs de voormalige Zuiderzee. Op een rotonde aan de oostkant van Elburg slaat de N309 af richting het zuiden. Op deze rotonde begint tevens de oostelijke rondweg van Elburg (richting noorden) en de N308 richting Wezep (richting het oosten). Men komt dan door de kern van 't Harde, waarna het polderlandschap plaatsmaakt voor het bos- en heidegebied van de Veluwe. Dan volgt de aansluiting 't Harde met de A28 waarna men de spoorlijn Zwolle - Amersfoort kruist. In de buurt van de N309 ligt een militair oefenterrein waarna men na een paar kilometer door de bossen bij een rotonde aankomt bij Tongeren, waar de N795 afslaat richting Nunspeet. De N309 gaat richting het oosten verder waar de bossen van de Veluwe langzaam plaatsmaken voor de polders en weilanden bij Epe. De weg loopt dan ten zuiden van Epe. Epe is ontsloten via diverse gelijkvloerse aansluitingen. Men kan via Epe de N794 bereiken. Aan de zuidkant ligt de weg naar Vaassen, waarna de N309 bij het buurtschap Zuuk bij de aansluiting Epe op de A50 eindigt.

Classificatie

De N309 is in het kader van duurzaam veilig als gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Inhalen is veelal toegestaan.

Geschiedenis

De N309 is ter hoogte van Elburg onderdeel van de Zuiderzeestraatweg, die in de eerste helft van de 19e eeuw is aangelegd. Destijds was het de enige doorgaande route tussen Amersfoort en Zwolle. Na de opening van de A28 eind jaren 1960 verviel het doorgaande belang. Tegelijkertijd werden de nieuwe plaatsen in Flevoland ontwikkeld, waarmee de N309 een west-oostverbinding over noordelijk Flevoland vormt. Het deel tussen Epe en de A50 was tot november 2008 een autoweg. Hierna is er een rotonde aangelegd en is de maximumsnelheid verlaagd naar 80 km/uur. In maart 2015 is de val van de Elburgerbrug vervangen.[1]

De N309 was in 't Harde altijd een knelpunt. De weg vormt de hoofdstraat van het dorp en de enige toegang naar de aansluiting 't Harde van de A28, met veel conflicten met langzaam verkeer.[2] Er waren een aantal mogelijke oplossingen, variërend van nieuwe tracés rond 't Harde en zelfs tot Elburg, tot het aanpassen van de bestaande route.[3] Op 13 november 2012 werd besloten geen rondweg aan te leggen, maar de bestaande weg te reconstrueren.[4] In september 2013 hebben Provinciale Staten besloten tot de reconstructie van de aansluiting met de A28 en de kruising met de Bovendwarsweg en het winkelcentrum. De maatregelen moesten ertoe leiden dat het verkeer beter kon doorstromen en dat de weg makkelijker is over te steken vanuit zijstraten.[5] De reconstructie is daarna in 2015 uitgevoerd en kwam in september 2015 gereed. In 2016 is de N309 ter hoogte van de aansluiting 't Harde gereconstrueerd.

Bij Elburg zijn in 2016 kunstwerken op de rotondes van de N309 geplaatst die de historie van de Zuiderzeestraat route benadrukken.

Verkeersintensiteiten

Telpunt 2009 2015[6]
Lelystad - Dronten 9.400
Dronten - N306/N709 5.700
grens Flevoland 10.000 9.500
Elburg (rondweg) 14.000 13.700
Elburg - 't Harde 11.000 10.800
't Harde 14.500
't-Harde - A28 16.000 15.300
A28 - N795 7.000 6.400
N795 - Epe 12.000 11.100
Epe - A50 13.000 13.400

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Flevoland

Autosnelwegen: A6A27

Niet-autosnelwegen: N23N50N301N302N305N306N307N309N331N333N351N352

N701N702N703N704N705N706N707N708N709N710N711N712N713N714N715N716N717N718N719N720N727N765

Stadsroutes: Almere

Genummerde wegen in de provincie Gelderland

Autosnelwegen: A1A2A12A15A18A28A30A50A73A325A326A348

Niet-autosnelwegen: N18N50N224N225N229N233N271N301N302N303N304N308N309N310N311N312N313N314N315N316N317N318N319N320N322N323N324N325N326N327N329N330N332N335N336N338N339N344N345N346N348

N418N740N763N781N782N783rw783N784N785N786N787N788N789N790N791N792N794N795N796N797N798N800N801N802N803N804N805N806N810N811N812N813N814N815N816N817N818N819N820N821N822N823N824N825N826N827N830N831N832N833N834N835N836N837N838N839N840N841N842N843N844N845N846N847N848

Stadsroutes: Nijmegen