N49 (België)

Uit Wegenwiki
Versie door Chris (overleg | bijdragen) op 27 apr 2019 om 19:18
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
BE-N49.svg
N49 BE map.png
N49
Begin Zelzate
Einde Knokke
Lengte 41,9 km
Route

E34 BE.svg → Zelzate / Antwerpen / Gent

Junction.svg BE-N448.svg → Assenede / Ertvelde

Junction.svg BE-N458.svg → Nieuwburg / Ertvelde

Junction.svg Oosthoek → Assenede / Oosteeklo

Junction.svg Stoomstraat → Bassevelde / Oosteeklo

Junction.svg BE-N456.svg → Kaprijke / Lembeke

Afslagsymbool.svg Eeklo B404 BE.svg → Eeklo

Junction.svg BE-N455.svg → Sint-Laureins / Balgerhoeke

Riviersymbool.svg Kanaal van Schipdonk

Junction.svg Celieplas

Afslagsymbool.svg Aalter BE-N44.svg → Aalter

Junction.svg BE-N410.svg → Aardenburg / Maldegem

Junction.svg Vakebuurtstraat

Junction.svg BE-N498.svg → Maldegem

Riviersymbool.svg Kanaal van Schipdonk

Riviersymbool.svg Leopoldkanaal

Junction.svg Waterpolder

Junction.svg Hoornstraat

Junction.svg Vredestraat → Lapscheure

Junction.svg Lapscheurestraat

Riviersymbool.svg Damse Vaart

Knooppuntsymbool.svg Knokke-Heist A11 BE.svg → Brugge

Rotonde.svg Werkzaamheden.svg N376 → Sluis / Dudzele

Junction.svg N376a → Sluis / Westkapelle

Junction.svg N374 → Westkapelle

Junction.svg Kalvekeetdijk → Heist

Junction.svg Nieuwstraat

Rotonde.svg N359 → Heist

De N49 is een gewestweg in België. De weg loopt van Zelzate naar Knokke. De weg is grotendeels uitgevoerd als expresweg met 2x2 rijstroken en gelijkvloerse kruisingen. Tussen Zelzate en Maldegem geldt een maximumsnelheid van 120 km/h en 90 km/h ter hoogte van de kruisingen. Het gedeelte tussen Maldegem en Knokke heeft een maximumsnelheid van 90 km/h. De weg heeft een lengte van ongeveer 42 kilometer.

Routebeschrijving

De N49 begint ten westen van Zelzate waar de snelweg E34 naadloos overgaat in de N49. De weg loopt in westelijke richting met 2x2 rijstroken. Er volgt direct een kruising met de N448. Kort daarop volgt een kruising met de N458. Ter hoogte van Oosteeklo kruist de weg twee lokale wegen. Ter hoogte van Kaprijke volgt een kruising met de N456. Daarna volgt een lang stuk zonder kruisingen, waarbij de weg de facto autosnelweg is. Ter hoogte van Eeklo volgt een ongelijkvloerse aansluiting met de B404. Daarna volgt een gelijkvloerse kruising ter hoogte van de vuilverbrandingsinstallatie bij Balgerhoeke met de N455. De weg kruist vervolgens het Kanaal van Schipdonk. Kort daarna volgt een kruising met een lokale weg. Daarna is er een ongelijkvloerse aansluiting met de N44. Ter hoogte van Maldegem kruist de weg de N410. Daarna volgt een kruising met een lokale weg. Ten westen van Maldegem takt de N498 af.

Na de kruising met de N498 krijgt de weg een smaller profiel met een maximumsnelheid van 90 km/h. De weg draait in noordwestelijke richting en kruist opnieuw het Kanaal van Schipdonk en pal daarna het Leopoldkanaal. Daarna volgen diverse kruisingen met lokale wegen. Na Lapscheure kruist de weg de Damse Vaart. De weg kruist daarna ter hoogte van Westkapelle de N376 en N376a. Tevens takt de N374 af. Daarna volgen enkele kruisingen met lokale wegen. De weg eindigt in Knokke op een rotonde met de N359.

N49a

De N49a is een oorspronkelijke zijtak van de N49 in Antwerpen. De weg takt af van de E34 en is een belangrijke verbindingsweg tussen de E34 en het centrum van Antwerpen. De weg heeft op het gedeelte bij Westeroever 2x2 rijstroken. Daarna versmalt de weg naar 1x2 rijstroken en loopt de weg door de Waaslandtunnel onder de rivier Schelde door. De weg eindigt in Antwerpen op een kruising met de N1. De zijtak heeft een lengte van 4,2 kilometer en is bewegwijzerd.

N49b

De N49b is een oorspronkelijke zijtak van de N49 in Zwijndrecht. De weg takt af vanaf een aansluiting van de E34 bij de havens van Antwerpen. De weg loopt daarna over de Canadastraat. De zijtak heeft een lengte van 1,5 kilometer. Het wegnummer is enkel aangegeven op kilometerpalen.

N49c

De N49c is een zijtak van de N49 in Knokke. De zijtak loopt over de Parmentierlaan en verbindt de N49 met de N36 en N360. De zijtak heeft een lengte van 600 meter. De zijtak is niet bewegwijzerd.

N49d

De N49c is een zijtak van de N49 in Knokke. De zijtak loopt over de Koningslaan en verbindt de N36 en N360 met de N49. De zijtak heeft een lengte van 600 meter. De zijtak is niet bewegwijzerd.

Geschiedenis

Tussen Antwerpen en Zeebrugge werden reeds in 1937 de eerste onteigeningen doorgevoerd voor de aanleg van de autosnelweg. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de snelweg niet terug in het snelwegenplan van 1949. Het gevolg is dat de weg als expresweg werd aangelegd in plaats van als autosnelweg. De bouw van een snelweg tussen Antwerpen en Zeebrugge werd niet van belang geacht, daar er goede verbindingen bestonden in de vorm van de E17 en E40 via Gent. De N49 kende veel verkeerslichten en werd al snel als "dodenweg" betiteld vanwege de vele ongevallen. Zelfs landbouwverkeer en fietsers mochten van deze 2x2 weg gebruikmaken. In de jaren '80 werd uiteindelijk besloten om de N49 langzaam om te bouwen tot autosnelweg tussen Antwerpen en Zelzate. In 2009 werd de laatste kruising tussen Antwerpen en Zelzate omgebouwd tot ongelijkvloerse aansluiting. Sindsdien is de N49 tussen Antwerpen en Zelzate omgenummerd naar A11/E34. Ook zijn tussen Assenede en Maldegem reeds enkele gelijkvloerse kruisingen opgeheven. De N434 wordt ongelijkvloers gekruist en er is een aansluiting met de B404 toegevoegd. De aansluiting met de N44 is direct ongelijkvloers aangelegd. In 2013 is de N49 ter hoogte van Kaprijke gerenoveerd. Hierbij is de weg op de kilometerpalen reeds omgenummerd naar A11. Met de introductie van nieuwe hectometerpaaltjes in 2017 is de N49 tussen Zelzate en Antwerpen formeel een onderdeel van de A11 geworden.[1]

A11 Westkapelle - Zeebrugge

Tussen 2013 en 2017 is de A11 aangelegd tussen Westkapelle en Brugge over een volledig nieuw tracé. Hierbij is het half stackknooppunt Knokke-Heist gebouwd bij Westkapelle waar de A11 aansluit op de N49. Ter hoogte van het knooppunt is daarbij een parallelweg gerealiseerd voor het langzame verkeer. Ook is als onderdeel van het project de kruising met de N376 omgebouwd tot een rotonde met fietstunnels.[2]

Toekomst

Ombouw N49 naar A11/E34

Er bestaan plannen om de N49 om te vormen naar autosnelweg A11, niet alleen tussen Zelzate en Maldegem, maar tot aan Westkapelle. Dit betreft niet zozeer een grootschalige ombouw van de bestaande weg, maar vooral het bouwen van ongelijkvloerse kruisingen en het aanleggen van ventwegen voor langzaam verkeer.[3]

  • Ter hoogte van Oosteeklo is de bouw van twee bruggen voorzien. Een planning of budget is nog niet bekend.
  • Sinds het voorjaar van 2012 waren er studies lopende voor de bouw van twee bruggen in Assenede. Het gaat om de realisatie van een brug ter hoogte van de Stoepestraat en een ter hoogte van de Stroomstraat. Het viaduct van de Stroomstraat werd op 26 april 2019 opengesteld.
  • Ter hoogte van Kaprijke zal een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting worden gerealiseerd. Tegelijk is ook de aanleg van een ring rondom Lembeke voorzien. De bouw hiervan is al meermalen uitgesteld en een realisatie is niet te verwachten voor 2016.
  • Op 8 januari 2018 is het "Project-MER Ombouw N49 te Maldegem - Damme" goedgekeurd. De weg wordt tussen Den Hoorn (kruising Damweg) en Maldegem (kruising N410) deels op een nieuw tracé vlak naast het bestaande gebracht.[4]
  • Sinds eind 2011 wordt gewerkt aan de bouw van ventwegen op enkele locaties tussen Lapscheure en de bruggen van de N49 over het Leopoldkanaal en het Kanaal van Schipdonk.
  • Voor 2012 en 2013 is respectievelijk 1,2 miljoen euro en 2 miljoen euro voorzien voor de werken die nodig zijn ter hoogte van de Damse Vaart. Concreet gaat het daar om de aanleg van een parallelle weg in het verlengde van de Lapscheurestraat tot aan de Damse Vaart-Oost, de aanpassingen van de onderdoorgangen ter hoogte van de Damse Vaart-Oost en Damse Vaart-Noord en de aanleg van een (noordelijke) parallelle weg vanaf de Damse Vaart-Noord om de verbinding met Hoeke te maken.
  • Ter hoogte van het dorpje Lapscheure zal de N49 zelf waarschijnlijk verdiept en gedeeltelijk in een tunnel gelegd worden. Er is ook een kleine tracéwijziging voorzien ter hoogte van de Damse Vaart. De Plan-MER is hiervoor in 2013 vastgesteld.[5]

Externe links

Referenties

N-wegen in België

N1 · N10 · N11 · N12 · N13 · N14 · N15 · N16 · N17 · N18 · N19 · N101 · N102 · N103 · N104 · N105 · N106 · N107 · N108 · N109 · N110 · N111 · N112 · N113 · N114 · N115 · N116 · N117 · N118 · N119 · N120 · N121 · N122 · N123 · N124 · N125 · N126 · N127 · N128 · N129 · N130 · N131 · N132 · N133 · N134 · N135 · N136 · N137 · N138 · N139 · N140 · N141 · N142 · N144 · N146 · N148 · N149 · N150 · N151 · N152 · N153 · N154 · N155 · N156 · N159 · N165 · N171 · N173 · N174 · N177 · N179 · N180 · N183 · N184 · N186

N2 · N20 · N21 · N22 · N23 · N24 · N25 · N26 · N27 · N28 · N29 · N200 · N201 · N202 · N203 · N204 · N205 · N206 · N207 · N208 · N209 · N210 · N211 · N212 · N213 · N214 · N215 · N216 · N218 · N219 · N220 · N221 · N222 · N223 · N225 · N226 · N227 · N228 · N229 · N230 · N232 · N233 · N234 · N236 · N237 · N238 · N239 · N240 · N241 · N242 · N243 · N244 · N245 · N247 · N248 · N249 · N250 · N251 · N252 · N253 · N254 · N255 · N256 · N257 · N258 · N259 · N260 · N261 · N262 · N263 · N264 · N265 · N266 · N267 · N268 · N269 · N270 · N271 · N272 · N273 · N274 · N275 · N276 · N277 · N278 · N279 · N280 · N281 · N282 · N283 · N284 · N285 · N286 · N287 · N288 · N289 · N290 · N291 · N292 · N293 · N294 · N295 · N296 · N297 · N298 · N299

N3 · N30 · N31 · N32 · N33 · N34 · N35 · N36 · N37 · N38 · N39 · N300 · N301 · N302 · N303 · N304 · N305 · N306 · N307 · N308 · N309 · N310 · N311 · N312 · N313 · N314 · N315 · N317 · N318 · N319 · N320 · N321 · N322 · N323 · N324 · N325 · N326 · N327 · N330 · N331 · N332 · N333 · N334 · N335 · N336 · N337 · N338 · N339 · N340 · N341 · N342 · N343 · N344 · N345 · N346 · N347 · N348 · N350 · N351 · N353 · N355 · N356 · N357 · N358 · N359 · N360 · N362 · N363 · N364 · N365 · N366 · N367 · N368 · N369 · N370 · N371 · N372 · N373 · N374 · N375 · N376 · N377 · N378 · N379 · N380 · N382 · N384 · N386 · N388 · N389 · N390 · N391 · N392 · N393 · N395 · N396 · N397 · N398 · N399

N4 · N40 · N41 · N42 · N43 · N44 · N45 · N46 · N47 · N48 · N49 · N400 · N402 · N403 · N404 · N405 · N406 · N407 · N408 · N409 · N410 · N411 · N414 · N415 · N416 · N417 · N419 · N420 · N422 · N423 · N424 · N425 · N426 · N430 · N434 · N435 · N436 · N437 · N438 · N439 · N440 · N441 · N442 · N444 · N445 · N446 · N447 · N448 · N449 · N450 · N451 · N452 · N453 · N454 · N455 · N456 · N457 · N458 · N459 · N460 · N461 · N462 · N463 · N464 · N465 · N466 · N467 · N469 · N470 · N473 · N474 · N485 · N493 · N494 · N495 · N496 · N498 · N499

N5 · N50 · N51 · N52 · N53 · N54 · N55 · N56 · N57 · N58 · N59 · N500 · N501 · N502 · N503 · N504 · N505 · N506 · N507 · N508 · N509 · N510 · N511 · N512 · N513 · N514 · N515 · N516 · N517 · N518 · N519 · N520 · N521 · N522 · N523 · N524 · N525 · N526 · N527 · N528 · N529 · N530 · N531 · N532 · N533 · N534 · N535 · N536 · N537 · N538 · N539 · N540 · N541 · N542 · N543 · N544 · N545 · N546 · N547 · N548 · N549 · N550 · N551 · N552 · N553 · N554 · N555 · N556 · N559 · N560 · N561 · N562 · N563 · N564 · N565 · N566 · N567 · N568 · N569 · N570 · N571 · N572 · N573 · N574 · N575 · N576 · N577 · N578 · N579 · N580 · N581 · N582 · N583 · N584 · N585 · N586 · N587 · N589 · N590 · N591 · N592 · N593 · N594 · N595 · N596 · N597 · N598 · N599

N6 · N60 · N61 · N62 · N63 · N64 · N65 · N66 · N67 · N68 · N69 · N600 · N601 · N602 · N603 · N604 · N605 · N606 · N607 · N608 · N609 · N610 · N611 · N612 · N613 · N614 · N615 · N616 · N617 · N618 · N619 · N620 · N621 · N622 · N623 · N624 · N625 · N626 · N627 · N628 · N629 · N630 · N631 · N632 · N633 · N634 · N636 · N637 · N638 · N639 · N640 · N641 · N642 · N643 · N644 · N645 · N646 · N647 · N648 · N649 · N650 · N651 · N652 · N653 · N654 · N655 · N656 · N657 · N658 · N659 · N660 · N661 · N662 · N663 · N664 · N665 · N666 · N667 · N669 · N670 · N671 · N672 · N673 · N674 · N675 · N676 · N677 · N678 · N679 · N680 · N681 · N682 · N683 · N684 · N685 · N686 · N689 · N690 · N692 · N693 · N694 · N695 · N696 · N697 · N698 · N699

N7 · N70 · N71 · N72 · N73 · N74 · N75 · N76 · N77 · N78 · N79 · N700 · N701 · N702 · N712 · N715 · N716 · N717 · N718 · N719 · N721 · N722 · N723 · N725 · N726 · N729 · N730 · N731 · N732 · N733 · N739 · N742 · N743 · N744 · N745 · N746 · N747 · N748 · N750 · N751 · N752 · N753 · N754 · N755 · N756 · N757 · N758 · N759 · N760 · N761 · N762 · N763 · N764 · N765 · N766 · N767 · N768 · N769 · N770 · N771 · N772 · N773 · N774 · N777 · N779 · N784 · N789 · N790 · N793 · N794 · N795

N8 · N80 · N81 · N82 · N83 · N84 · N85 · N86 · N87 · N88 · N89 · N800 · N801 · N802 · N803 · N804 · N805 · N806 · N807 · N808 · N809 · N810 · N811 · N812 · N813 · N814 · N815 · N816 · N817 · N818 · N819 · N820 · N821 · N822 · N823 · N824 · N825 · N826 · N827 · N828 · N829 · N830 · N831 · N832 · N833 · N834 · N835 · N836 · N837 · N838 · N839 · N840 · N841 · N842 · N843 · N844 · N845 · N846 · N847 · N848 · N849 · N850 · N851 · N852 · N853 · N854 · N855 · N856 · N857 · N859 · N860 · N864 · N865 · N869 · N870 · N871 · N872 · N873 · N874 · N875 · N876 · N877 · N878 · N879 · N880 · N881 · N882 · N883 · N884 · N885 · N886 · N887 · N888 · N889 · N890 · N891 · N892 · N893 · N894 · N895 · N896 · N897 · N898 · N899

N9 · N90 · N91 · N92 · N93 · N94 · N95 · N96 · N97 · N98 · N99 · N902 · N904 · N905 · N907 · N908 · N909 · N910 · N911 · N912 · N913 · N914 · N915 · N918 · N919 · N920 · N921 · N922 · N923 · N924 · N925 · N928 · N929 · N930 · N931 · N932 · N933 · N934 · N935 · N936 · N937 · N938 · N939 · N940 · N941 · N942 · N943 · N944 · N945 · N946 · N947 · N948 · N949 · N951 · N952 · N953 · N954 · N955 · N957 · N958 · N959 · N961 · N963 · N964 · N967 · N969 · N971 · N972 · N973 · N975 · N977 · N978 · N981 · N982 · N983 · N984 · N988 · N989 · N990 · N991 · N992