Netwerk

Definitie

Geheel van verbindingen tussen de verschillende herkomst- en bestemmingsgebieden.