Noord-Brabant

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flag of North Brabant.svg
Noord-Brabant.png
Hoofdstad 's-Hertogenbosch
Grootste stad Eindhoven
Oppervlakte 4.919 km²
Inwonertal 2.416.000
Lengte snelwegennet 476,3 km
Eerste snelweg 1953
Afkorting NB

Noord-Brabant is een provincie van Nederland, gelegen in het zuiden van het land. De provincie telt ruim 2,4 miljoen inwoners, de op twee na bevolkingsrijkste provincie. De oppervlakte bedraagt 4.919 km², hiermee is Noord-Brabant de op één na grootste provincie. De hoofdstad is 's-Hertogenbosch, de grootste stad is Eindhoven.

Inleiding

Noord-Brabant ligt centraal in het zuiden van het land en grenst in het noorden aan Zuid-Holland en Gelderland, in het oosten en zuidoosten aan Limburg, in het zuiden aan de Belgische provincies Limburg en Antwerpen en in het westen aan Zeeland. De hoofdstad 's-Hertogenbosch ligt vrij centraal in het noorden van de provincie. Eindhoven ligt ten zuiden daarvan en is de grootste stad. Andere grotere steden zijn Tilburg, Breda, Oss, Helmond, Roosendaal, Oosterhout, Bergen op Zoom en Etten-Leur. De provincie is zowel stedelijk als agrarisch in karakter en heeft relatief veel bos. Het noorden en westen van de provincie bestaat voornamelijk uit polders, het midden en zuiden uit zandgronden en het oosten uit veengebied (De Peel). De Maas vormt voor een groot deel de oostelijke en noordelijke begrenzing van Noord-Brabant. Daarnaast vormen de Afgedamde Maas en Merwede ook de noordelijke begrenzing. De westgrens wordt deels gevormd door het Schelde-Rijnkanaal. Door Noord-Brabant stromen verder enkele kleine riviertjes zoals de Mark en de Dommel. Ten zuidwesten van Tilburg bevindt zich de complexe grenssituatie met enclaves en exclaves van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. De provincie meet maximaal 125 kilometer van oost naar west en 65 kilometer van noord naar zuid.

Wegennet

Vanwege de vele grote steden heeft Noord-Brabant een dicht wegennet. De provincie bezit het grootste snelwegennet van Nederland met ruim 475 kilometer autosnelweg, ruim 16% meer dan de nummer twee en bijna 9 keer zoveel snelweg als buurprovincie Zeeland. Men kan drie oost-westassen onderscheiden, van noord naar zuid de A59, A58 en A67. De belangrijke noord-zuidassen zijn van oost naar west de A73, A50, A2, A27, A16 en A4. Daarnaast zijn er enkele kortere snelwegen met een regionaal belang, zoals de A17 en A29. In het uiterste oosten van de provincie loopt de A77. Kort zijn de A65 en A270. De provincie kent een ontbrekende schakel in de A65 tussen 's-Hertogenbosch en Tilburg. Geen van de grote steden heeft een volledige snelwegring. Het onderliggend wegennet is niet bijzonder hoogwaardig uitgebouwd, mede door het dichte snelwegennet dat reeds aanwezig is. Het dunner bevolkte oosten van Noord-Brabant heeft een minder dicht wegennet. In het noorden van de provincie bevinden zich een aantal grote oeververbindingen, zoals de Maasbrug Ravenstein, de Maasbrug Empel, de Keizersveerbrug, de Merwedebrug bij Gorinchem en de Moerdijkbrug. Noord-Brabant heeft een groot aantal knooppunten en bij drie steden is een parallelsysteem aanwezig, namelijk de A2 rond 's-Hertogenbosch, de A2/N2 rond Eindhoven en een kortere in de A58 bij Tilburg. Daarnaast zijn er vrij veel dubbelnummeringen, namelijk de A2/A59 bij 's-Hertogenbosch, de A2/A67 bij Eindhoven, de A16/A59 bij Zevenbergen, de A17/A59 bij Moerdijk, de A4/A58 bij Bergen op Zoom, de A16/A58 en de A27/A58 bij Breda.

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831


Geschiedenis

De aanleggeschiedenis van de snelwegen in Noord-Brabant is gevarieerd en het is tevens één van de weinige provincies waar na 1990 nog significante stukken autosnelweg zijn opengesteld. De eerste snelweg die werd opengesteld was feitelijk het verlengstuk van de Moerdijkbrug tot aan de Moerdijkseweg in 1953. In 1955 was de A16 tot Breda verlengd en was het eerste langere stuk snelweg in Noord-Brabant. Pas in 1971 opende de grensovergang met België. In 1961 werd het eerste deel van de A58 opengesteld tussen Eindhoven en Oirschot. In de jaren '60 werd vooral gebouwd aan de A2 rond en ten zuiden van Eindhoven, de A2 rond 's-Hertogenbosch en de A67 over de gehele lengte. In 1968 was de A27 door Noord-Brabant voltooid, in 1969 was de A17 voltooid en in 1971 was de A58 tevens grotendeels voltooid. De A59 werd pas rond 1989 tussen Zonzeel en 's-Hertogenbosch voltooid. In 1989 werd de A58 ten zuiden van Breda opengesteld. Pas in 1996 was de N2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven volledig omgebouwd tot autosnelweg.

Latere projecten waren de aanleg van de A50 tussen Oss en Eindhoven, die in 2006 voltooid was. Het was tevens het grootste nieuwbouwproject in Nederland tussen 2000 en 2010 was. Ook werd in die tijd de A59 tussen 's-Hertogenbosch en Oss omgebouwd naar autosnelweg. In 2007 opende een stuk A4 tussen Halsteren en Bergen op Zoom. Eind 2014 werd het Brabantse deel van de A4 gecompleteerd. Tevens werd de A16 naar 2x3 rijstroken verbreed en de A2 bij 's-Hertogenbosch omgebouwd naar een parallelsysteem met 4x2 rijstroken. Tevens werd de Randweg Eindhoven drastisch verbeterd door een parallelsysteem, en de afvloeiende capaciteit naar de A2 en A58 te vergroten. De filedruk in Noord-Brabant nam hiermee significant af, bij 's-Hertogenbosch met meer dan 90% en bij Eindhoven met ruim 80%. In 2013 volgde de verbreding van de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven naar 2x3 rijstroken.

Toekomst

Er is geen sprake van grootschalige snelwegenbouw meer in Noord-Brabant. Een verbredingsplan is de A27/A58 aan de zuidzijde van Breda die naar 2x3 rijstroken verbreed zal worden. Op de wat langere termijn zal de A27 tussen het knooppunt Lunetten en het knooppunt Hooipolder drastisch verbeterd worden, met een nieuwe Merwedebrug die 2x4 rijstroken zal tellen en 2x3 rijstroken ten noorden van Hooipolder. Ook is gepland om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en langs Breda naar 2x3 rijstroken te verbreden. Zicht op de verbreding van de A27 verder langs Breda, de A58 tussen Tilburg en Breda en de A67 tussen Eindhoven en Venlo is er vooralsnog niet, mede gezien de recente grootschalige investeringen in het Noord-Brabantse snelwegennet. Alleen een deel van de A67 ten oosten van Eindhoven zal naar 2x3 rijstroken verbreed worden, maar niet helemaal tot Venlo. Een ombouw van de N65 naar A65 is verre van concreet. Op 27 november 2014 stemde de Tweede Kamer tegen de rijksbijdrage aan het project 'Ruit om Eindhoven', waarmee dit project onzeker werd[1] en daarna geschrapt is vanwege een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten. De voorheen geplande aanleg van de A69 tussen Eindhoven en de Belgische grens is niet actueel, wel wordt de N69 opgewaardeerd.

Verkeersintensiteiten

Vanwege de hoge stedelijkheidsgraad in Noord-Brabant zijn de snelwegen veelal erg druk. Het drukste punt ligt op de Randweg Eindhoven en de Ring 's-Hertogenbosch met beiden circa 140.000 voertuigen per etmaal. Ook de A16 tussen de Moerdijkbrug en Breda telt meer dan 100.000 voertuigen per etmaal. Een ander druk punt is de A58 bij Tilburg met ook 100.000 voertuigen. Over de smalle Merwedebrug bij Gorinchem komen eveneens een 100.000 voertuigen per etmaal voorbij. De A58 moet tussen Eindhoven en Breda en van Roosendaal tot Bergen op Zoom 80.000 tot 90.000 voertuigen slikken op 2x2 rijstroken. De weg is over deze delen dan ook overbelast. De A27 tussen Gorinchem en Breda is slechts een fractie rustiger met 70.000 à 80.000 voertuigen per etmaal. Het gehele Brabantse deel van de A27 zit tegen zijn verzadigingspunt aan. Ook de A59 ten noorden van Breda kan druk genoemd worden. De drukte op de A67 tussen Eindhoven en Venlo wordt voornamelijk bepaald door de grote hoeveelheid vrachtverkeer. De snelwegen aan de randen van de provincie zijn minder druk, zoals de A50, A73 en A77 in het oosten en de A17, A29 en A59 in het westen. De files zijn echter met name rond 's-Hertogenbosch en Eindhoven spectaculair afgenomen na de verbreding van beide rondwegen.

Budget

Voor 2013 is € 14,7 miljoen voor beheer en onderhoud en € 62,7 miljoen voor uitbreiding van het provinciale wegennet gereserveerd.[2]

Referenties

Provincies van Nederland

DrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland