Ondergrond

Definitie

Geheel van natuurlijke en aangebrachte grondlagen onder de verhardingsconstructie.