Ontwerpjaar

Definitie

Jaar waarin naar verwachting de situatie een feit zal zijn waarop een ontwerp is gebaseerd


Toelichting

Veelal het jaar waarop de verkeersprognoses betrekking hebben.