Ophoging

Definitie

Gedeelte van de grondconstructie tussen de onderzijde van het zandbed en het oorspronkelijke maaiveld