Overhoek

Definitie

Stuk grond dat is aangekocht ten behoeve van de aanleg van een weg, maar dat in het wegontwerp geen functie heeft gekregen.