RN33 (Argentinië)

RA-RN33.svg
RA RN33 map.png
RN 33
Begin Bahía Blanca
Einde Rosario
Lengte 795 km

De RN33 is een ruta nacional in Argentinië. De weg vormt een noord-zuidroute door het midden van het land, vanaf Bahía Blanca tot Rosario en is 795 kilometer lang.

Routebeschrijving

Buenos Aires

De RN33 begint bij de stad Bahía Blanca in het zuiden van de grote provincie Buenos Aires. De weg voert noordwaarts door het westen van de staat, met van tijd tot tijd kleine plaatsjes op de route. De weg is tweestrooks en voert door uitgestrekt landbouwgebied met nauwelijks bebossing. Het zuidelijke deel is vrij droog, maar wordt wat groener naar het noorden toe. Het westen van de provincie Buenos Aires is vrij dunbevolkt, maar niet geheel leeg, met vrijwel continue cultivatie van landbouwgronden. Bij Trenque Lauquen kruist men de RN5.

Santa Fe

De RN33 voert daarna noordoostwaarts door het zuiden van de provincie Santa Fe. Bij Rufino in het uiterste zuiden kruist men de RN7, waarna de RN33 met lange rechte stukken naar het noordoosten voert, om bij de grote stad Rosario op de RN9 te eindigen. Ook in de provincie Santa Fe is de RN33 tweestrooks.

Geschiedenis

De RN33 werd in 1932 gecreëerd en in 1935 genummerd, en was van groot belang voor de ontsluiting van de productieve landbouwgebieden in het westen van de provincie Buenos Aires en het zuiden van Santa Fe. De RN33 verliep destijds nog een stuk verder, vanaf Rosario tot Santiago del Estero en was toen twee keer zo lang als de huidige route. In 1943 werd het deel ten noorden van Rosario omgenummerd naar de RN34. De RN33 is grotendeels tussen 1957 en 1966 geasfalteerd.

Verkeersintensiteiten

Omdat de RN33 behalve begin- en eindpunt geen grote steden aandoet, liggen de verkeersintensiteiten erg laag. Wel is het aandeel vrachtverkeer erg hoog vanwege de vele landbouw in dit gebied, op veel plekken is het aandeel vrachtverkeer 50%.

Referenties


Rutas nacionales in Argentinië

RN1RN2RN3RN5RN7RN8RN9RN11RN12RN14RN16RN18RN19RN20RN22RN23RN25RN26RN33RN34RN35RN36RN38RN40