Rechtsaf bij rood

Rechtsaf bij rood (Engels: right turn on red, Frans: virage à droite au feu rouge) is een principe waarbij voertuigen bij een rood verkeerslicht rechtsaf mogen slaan. Deze praktijk is zeer gangbaar in de Verenigde Staten en Canada en ook in sommige andere landen.

Principe

Voertuigen moeten meestal tot stilstand komen bij een kruispunt en mogen wanneer er geen conflict is, of een hiaat in conflicterend verkeer, naar eigen inzicht rechtsaf slaan. Hiermee wordt de wachttijd voor afslaande voertuigen verkort. Het gaat meestal om situaties waarbij geen aparte rechtsafstrook (en dus apart verkeerslicht voor rechtsaf) aanwezig is. In Europa wordt rechtsafslaan bij rood meestal begeleid met een rood, groen of geel knipperende pijl voor rechtsaf. In de Verenigde Staten en Canada meestal niet.

Noord-Amerika

Het principe wordt in alle 50 staten van de Verenigde Staten toegepast. Een uitzondering is New York City, waar dit alleen is toegestaan als het expliciet wordt aangegeven met een tekstueel verkeersbord. In Canada is het principe ook toegestaan. De provincie Québec was oorspronkelijk een uitzondering, maar hier is het sinds 2003 ook toegestaan.[1] In Mexico is het niet toegestaan, alhoewel het soms in Mexico City wel is toegestaan.

Europa

In sommige Europese landen is rechtsafslaan bij rood toegestaan. In Polen en Litouwen mag het bij kruispunten waar dit expliciet staat aangegeven. In Duitsland zijn ongeveer 5.000 kruispunten waar dit is toegestaan, het principe werd hier oorspronkelijk vooral in Oost-Duitsland toegepast, maar is sinds eind jaren '90 in het westen ook wijdverbreider geworden. In Nederland is het vaak toegestaan voor fietsers om rechtsaf te slaan bij rood, met name als men direct weer op een fietsstrook uitkomt. Sinds 2015 mogen fietsers dit ook in sommige steden in Denemarken. In Frankrijk en incidenteel in Nederland mag dit ook, en wordt het aangegeven met een oranje of geel knipperende pijl naar rechtsaf. Rechtsafslaand verkeer heeft dan geen voorrang ook niet op fietsers of voetgangers die rechtdoor gaan.

Azië

In China is deze praktijk ook toegestaan. Het komt ook voor in India en Singapore, maar dan linksaf.

Geschiedenis

In de Verenigde Staten wordt deze praktijk al sinds de jaren '60 toegepast in de westelijke staten. Sinds 1980 wordt het in alle staten toegestaan. In de jaren '70 werd het door de oostelijke staten ingevoerd als antwoord op de oliecrises van die tijd, om brandstof te besparen. De wachttijd werd namelijk verkort. In Oost-Duitsland werd dit principe in 1978 voor het eerst ingevoerd. Na de hereniging moest dit principe eind jaren '90 afgeschaft worden, maar hier is het nooit van gekomen, het aantal kruispunten is juist flink uitgebreid, met name in het westen van Duitsland.

Verkeersveiligheid

In de meeste gevallen worden dit soort afslaande bewegingen niet toegepast wanneer er sprake is van intensief benutte fiets- of voetpaden omdat dit sneller tot aanrijdingen leidt. In de Verenigde Staten vielen tussen 1982 en 1992 84 doden bij dergelijke ongevallen, een zeer laag aantal ten opzichte van het totaal aantal verkeersdoden in die periode (485.119).

In andere talen

  • Duits (Deutsch): Grünpfeil
  • Engels (English): Right turn on red
  • Frans (Français): Virage à droite au feu rouge
  • Indonesisch (Bahasa Indonesia): Belok kiri boleh langsung
  • Russisch (Русский): Правый поворот на красный свет

Referenties