Hoofdmenu openen

Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels

De Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels bevat bepalingen met betrekking tot de veiligheidsdocumentatie van tunnels en het voorzieningenniveau. De artikelen 13 en verder bevatten regels met betrekking tot de gestandaardiseerde uitrusting die verplicht is gesteld in de nieuwe Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.