Rijcomfort

Definitie

Effect van versnellingen in dwarsrichting en in verticale richting, zoals de weggebruiker deze ervaart