Rijrichting

Definitie

De richting waarover het verkeer op een rijbaan of rijstrook rijdt.