Samenvoeging

Definitie

Convergentiepunt van twee rijbanen met ongeveer dezelfde ontwerpsnelheid waarbij van elk van de samenkomende rijbanen tenminste één rijstrook doorloopt.