Hoofdmenu openen

Een splitsing is een vertakking van twee wegen, veelal stroomwegen zoals een autoweg of autosnelweg. Veel splitsingen tussen auto(snel)wegen hebben de status van knooppunt. Het aantal uitwisselingen is beperkt, vaak kan men alleen in het verlengde van een van de doorgaande weg in- en uitvoegen. Soms kan men via een eerdere afrit via het OWN alsnog op de splitsing voor de andere rijrichting kiezen.

Splitsingen in Nederland

Voor zover het splitsingen van autosnelwegen betreft.

Nooit voltooide splitsing:

aansluitingen in de vorm van splitsing

Er zijn enkele reguliere aansluitingen als splitsing uitgevoerd.

Overige splitsingen:

Nabij Goes takt de N670 als splitsing af van de N289 richting Kattendijke.

Voormalige splitsingen:

In de A2 lag tot de ombouw van de snelweg in 2010 de aansluiting Hedel (met nummer 18) net ten zuiden van de verzorgingsplaats De Lucht. Deze is verwijderd vanwege de verbreding van de A2.

Splitsingen in België

Splitsingen in Duitsland