Stopzicht

Definitie

Afstand noodzakelijk om een obstakel op de rijbaan te kunnen waarnemen, herkennen, en vervolgens zodanig te reageren dat het voertuig tijdig tot stilstand kan worden gebracht.