Turbulentie

Turbulentie is het verstoorde proces van verkeersafwikkeling. Door samenvoegingen, invoegingen, splitsingen, uitvoegstroken en weefstroken, etc., ontstaat er een punt waar de verkeersafwikkeling afwijkt van die op een ongestoord wegvak.

Turbulentie bij in- en uitvoegingen (bron: ROA 2019)