Tussensteunpunt

Definitie

Ondersteuningsconstructie van een brug, viaduct of ander kunstwerk tussen de landhoofden.


Toelichting

Tussensteunpunten zijn meestal gelokaliseerd ter plaatse van een midden- of tussenberm.