Uitbesteden

Definitie

Tegen betaling door een derde partij laten uitvoeren van werkzaamheden, waarbij de verantwoordelijkheid voor het geleverde ligt bij die derde partij.